Details

Title

"Życie publiczne, prywatne i umysłowe starożytnych Greków i Rzymian" Franciszka Terlikowskiego. Pierwszy podręcznik kultury antycznej do użytku gimnazjów

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 74 (2019)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

115-121

Date

2019.12.02

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/meander.2019.130856

×