Details

Title

Co to są ‘nauki socjologiczne’ w polskiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych? Analiza konsekwencji decyzji biurokratycznych

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2020

Numer

No 3

Authors

Keywords

socjologia ; nauki o rodzinie ; klasyfikacja dyscyplin naukowych

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

187-205

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Date

2020.09.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/sts.2020.132475

×