Details

Title

Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja. Zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16.–18. septembra 2010, ur. M. Furlan in A. Šivic-Dular, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2013

Numer

No LXII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3588
×