Popularnonaukowe

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk

Zawartość

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2019 | Nr 1-2 (57-58) Symulacje |

Abstrakt

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jerzy Duszyński

Abstrakt

Czy w temperaturze –50°C istnieje życie?

Jakie najniższe temperatury zostały odnotowane na Antarktydzie?

Na te i inne pytania odpowiedź znajdziemy w poniższym tekście.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Stanisław Rakusa-Suszczewski

Abstrakt

O tym, dlaczego obawiamy się humanoidalnych robotów, a także o tym, czy oglądanie maszyn grających w piłkę jest przyjemne, opowiada dr Aleksandra Przegalinska.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Przegalinska

Abstrakt

Najnowsze metody badań, takie jak rentgenowska tomografia komputerowa, są pomocne w poszukiwaniach złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. A zastosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych pozwala określić rodzaj złoża oraz jego zasobność.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paulina Krakowska

Abstrakt

Każdy człowiek codziennie staje przed różnej wagi wyborami.

O tym, jak może w nich pomóc sztuczna inteligencja, opowiada dr hab. inż. Miłosz Kadziński.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Miłosz Kadziński

Abstrakt

Relacje polsko-belgijskie to nie tylko współtworzenie instytucji europejskich czy relacje gospodarcze. To wielowiekowa przyjaźń dwóch społeczeństw rozmiłowanych w wolności. Taki był jeden z głównych przekazów kolokwium zorganizowanego z okazji 100-lecia stosunków dyplomatycznych między dwoma krajami. Spotkanie odbyło się w siedzibie ambasadora Belgii w Polsce 11 kwietnia 2019 r. Swoją obecnością uświetniła je minister Anna Maria Anders.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

Niesłusznie uważane za białkowe odpady, a tak naprawdę nieprzebadane ze względu na brak narzędzi. Co dziś wiemy o białkach nieglobularnych?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Gruca
Marcin Grynberg

Abstrakt

Na czym polega modelowanie hydrologiczne, czyli zastosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych do odwzorowania lokalnych i regionalnych systemów obiegu wody? I jakie korzyści przynosi?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Monika Okońska

Abstrakt

W średniowieczu warunki przyrodnicze wpływały na zakładane przez ludzi osiedla. One zaś oddziaływały na krajobraz. W jaki sposób? Odpowiedzi szukano we wczesnośredniowiecznym grodzisku w Santoku.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Kinga Zamelska-Monczak
Andrzej Piotrowski
Paweł Sydor

Abstrakt

O tym, dlaczego nie każdy naukowiec musi zostać profesorem i czego mogą nauczyć nas drożdże, mówi dr Takao Ishikawa z Uniwersytetu Warszawskiego.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Takao Ishikawa

Abstrakt

O znaczeniu prawdy, roli fikcji i skutkach życia w kulturze nadmiaru oraz o kryzysie demokracji mówi prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Stanisław Filipowicz

Abstrakt

O swojej pracy i życiu opowiada małżeństwo naukowców prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski, który zajmuje się inżynierią mechaniczną oraz dr hab. n. med. Renata Perlikowska, której specjalnością są peptydy opioidowe mające zastosowanie w medycynie.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Przemysław Perlikowski
Renata Perlikowska

Abstrakt

Prognozowanie pogody wymaga znajomości praw rządzących ruchem atmosfery. Obok mechaniki płynów trzeba uwzględnić ruch obrotowy naszej planety, zróżnicowane nagrzewanie jej powierzchni wskutek pochłaniania promieniowania słonecznego, a także procesy parowania wody i kondensacji pary wodnej.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Lech Łobocki

Abstrakt

O tym, czym jest modelowanie i na czym polega modelowanie pracy mózgu, rozmawiamy z prof. Danielem Wójcikiem z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Daniel Wójcik

Abstrakt

O tym, czym jest tomografia optyczna OCT i do czego służy oraz jakie są najnowsze metody usprawniania jej działania.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Karol Karnowski

Abstrakt

Wytwarzane dzięki symulacjom modele zastępujące świat są wolne od uwarunkowań biologicznych, emocjonalnych, historycznych, logicznych, życiowych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Kasia

Abstrakt

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji