Popularnonaukowe

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Zawartość

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2013 | Nr 1 (33) 2013 Granice

Abstrakt

Groźny problem społeczny, zaburzająca istniejący ład anomalia, której należy przeciwdziałać? Czy naturalne i pozytywne zjawisko towarzyszące ludzkości od wieków? Czym są migracje i jakie jest ich znaczenie na przykład w Polsce?
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michał P. Garapich

Abstrakt

Academia: Na początek chciałabym porozmawiać o napisanej przez Pana wspólnie z Laurence'em Weinbaumem książce .Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego", która ukazała się ponad rok temu. Jak Pan ocenia z perspektywy czasu jej efekty?
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dariusz Libionka

Abstrakt

Wiek XVIII wraz z odkryciami archeologicznymi przynosi rozwój zainteresowań antykiem w Europie i w Rzeczypospolitej. Obok Grand Tour - wypraw młodych szlachciców ,,po wiedzę i doświadczenia" - popularne stają się podróże nowymi szlakami.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agata Roćko

Abstrakt

Nauka jest ciągłym przekraczaniem granic, walką z czasem. A dziś to głównie wyścig ze zwiększającym się przyrostem naturalnym i zapotrzebowaniem ludzkości na żywność.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jacek Henning

Abstrakt

Wizerunki Romów w literaturze europejskiej były projekcją fobii, uprzedzeń i lęków wobec obcych, a jednocześnie wyrazem tęsknoty za idealistycznie pojmowanym życiem - nieznającym granic, wolnym i szczęśliwym.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Sobieska

Abstrakt

Zapotrzebowanie na energię na świecie wzrasta. Tymczasem nieodnawialne zasoby surowców energetycznych się wyczerpują, a ich pozyskiwanie i eksploatacja nie są obojętne dla środowiska i klimatu. Dlatego uwaga opinii publicznej i uczonych coraz bardziej skupia się na ograniczaniu zużywania paliw kopalnych na rzecz źródeł odnawialnych - na przykład biopaliw.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Izabela Krzemińska
Jerzy Tys

Abstrakt

Aby osiągnąć sukces zawodowy, kobiety przyjmują strategie, które przełamują tradycyjny podział ról na męskie i żeńskie.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Abstrakt

Dzięki technikom optycznym możemy-badać zjawiska fizyczne na poziomie pojedynczych molekuł.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Remigusz Worch

Abstrakt

Aktywność geologiczna jest głównym czynnikiem kształtującym powierzchnię kontynentów i dna oceanicznego, powoduje procesy górotwórcze i zjawiska wulkaniczne.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Piotr Perkowski
ORCID: ORCID

Abstrakt

Przejście granicy między medycyną tradycyjną a nowoczesną nastąpiło na początku XIX wieku w sposób gwałtowny i gruntowny. Głównym motorem tej rewolucji było pojawienie się nowych skutecznych metod zwalczania różnych infekcji, a jej przywódcą francuski badacz Louis Pasteur - niebiolog i nielekarz.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Kazimierz Kochman

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji