Popular sciences

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2012 | Nr 2 (30) 2012 Liczby

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Atlasy mózgu są bardzo ważnym narzędziem w neurobiologii. Dziś metody ich tworzenia intensywnie się rozwijają także dzięki polskim badaczom.
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Majka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W 2009 roku w środowisku heliofizyków zawrzało, kiedy pół roku od startu sonda IBEX na pierwszej mapie pełnego nieba pokazała zamiast przewidywanego rozmazanego placka coś, co kształtem przypomina wstęgę. Z początkiem 2012 roku IBEX kolejny raz zmienił dotychczasowy obraz heliosfery.
Go to article

Authors and Affiliations

Justyna M. Sokół
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Dzięki nowym technologiom możliwe staje się gromadzenie i przetwarzanie olbrzymich ilości danych. Stwarza to ciekawe możliwości, ale i wyzwania. Może także doprowadzić do zmiany roli i charakteru samej nauki.
Go to article

Authors and Affiliations

Dominik Batorski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Badania telemetryczne nad populacją rysia w Puszczy Białowieskiej dostarczyły bardzo cennych informacji na temat tego gatunku.
Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Schmidt
Rafał Kowalczyk

Abstract

Rutynowe monitorowanie wód oceanów jest kosztowne i niedoskonałe. Badacze pokładają nadzieję w nowej metodzie - teledetekcji satelitarnej.
Go to article
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W esejach i listach pisanych w czasie okupacji Czesław Miłosz pyta o korzenie totalitaryzmu i dokonuje rozrachunku z mitami kultury europejskiej.
Go to article

Authors and Affiliations

Grażyna Borkowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Academia rozmawia z prof. Marią Jeleńską- Teisseyre o badaniu stężenia metali ciężkich w drobinach kurzu w warszawskich domach.
Go to article

Authors and Affiliations

Maria Jeleńska-Teisseyre
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jak ziarenko pyłu może wpłynąć na losy Wszechświata? Dość powiedzieć, że gdyby we Wszechświecie nie było pyłu, nie byłoby w nim i nas...
Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Małek
Agnieszka Pollo
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Obrazy Romana Opałki, tworzone od roku 1965 do końca życia artysty, przedstawiające ciągi kolejnych liczb malowanych na coraz bielszych tłach, mają głęboki wymiar egzystencjalny.
Go to article

Authors and Affiliations

Joanna M. Sosnowska
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Pałace, dwory i kościoły wznoszone przez magnatów w okresie baroku były wyrazem zarówno fascynacji artystycznych fundatorów, jak i dowodem potęgi ich rodów.
Go to article

Authors and Affiliations

Rafał Nestorow
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Skuteczna ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi wymaga rozpoznania stanu i mechanizmów funkcjonowania jego wszystkich elementów, a następnie podjęcia - jeśli to potrzebne - odpowiednich działań zapobiegawczych i naprawczych.
Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Kwecko
Anna Pasieczna
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Przedstawienia wizualne w poezji, dramacie i ikonografii średniowiecza miały za pomocą sztuki pokazywać różne rzeczy niewidzialne - takie jak czas.
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Dąbrówka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wywiad z Profesorem Andrzejem Schinzlem
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Schinzel
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Poznanie ewolucji geosystemu w czasie geologicznym jest głównym zadaniem nowoczesnej geologii i najważniejszym zadaniem realizowanym obecnie przez ING PAN.
Go to article

Authors and Affiliations

Kinga Małecka

This page uses 'cookies'. Learn more