Details

Title

IN-SITU TREATMENT OF GROUNDWATER CONTAMINATED WITH UNDERGROUND COAL GASIFICATION PRODUCTS / OCZYSZCZANIE IN-SITU WÓD PODZIEMNYCH ZANIECZYSZCZONYCH PRZEZ PRODUKTY PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/amsc-2013-0087 ; ISSN 0860-7001

Source

Archives of Mining Sciences; 2013; No 4
×