Details

Title

Ku biograficznemu badaniu doświadczenia klasy ludowej. Krytyka metodologicznego podejścia Pierre’a Bourdieu

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2018

Issue

No 2

Authors

Keywords

klasa ludowa ; wzory kulturowe ; praktyki kulturowe ; autobiografia ; autoetnografia

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Date

2018.06.12

Identifier

DOI: 10.24425/122465

Source

Studia Socjologiczne; 2018; No 2
×