Details

Title

Produkcja energii w źródłach kogeneracyjnych małej mocy z wykorzystaniem technologii zgazowania odpadów pochodzenia komunalnego.Uwarunkowania prawne i ekonomiczne

Journal title

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Yearbook

2017

Volume

vol. 20

Issue

No 3

Authors

Keywords

zgazowanie odpadów ; kogeneracja ; energia z odpadów ; rynek odpadów ; rynek energii

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2017.09.30

Type

Artykuły / Articles

Source

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; 2017; vol. 20; No 3
×