Details

Title

Rehabilitacja zabytków architektonicznych, na przykładzie adaptowanych obiektów folwarcznych do celów kulturalnych i socjalnych w Brzegu Dolnym

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2016

Issue

No 2

Authors

Keywords

architektura ; rehabilitacja ; zabytek ; rewaloryzacja ; adaptacja zabytku

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980

Source

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych; 2016; No 2
×