Details

Title

Bolszewicy i rewizjoniści, czyli socjaliści przeciw socjalistom. Źródła, motywy i konsekwencje konfliktu w ruchu robotniczym na przełomie XIX i XX wieku

Journal title

Studia Maritima

Yearbook

2014

Volume

vol. XXVII/2

Authors

Keywords

ideology ; revisionism ; bolshevism ; dictatorship ; democracy

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Date

2014

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-3587

Source

Studia Maritima; 2014; vol. XXVII/2
×