Details

Title

Family resemblance and rule‑following paradox

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Grad, Paweł : Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Authors

Keywords

concept ; definition ; family resemblance ; pragmatism ; rule‑following paradox ; semantics

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

71-88

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliography

1. Andersen H. (2000), Kuhn’s Account of Family Resemblance: A Solution to the Problem of Wide‑Open Texture, „Erkenntnis” 52 (3), s. 313–337.
2. Bambrough R. (1960), Universals and Family Resemblances, „Proceedings of the Aristotelian Society. New Series” 61, s. 207–222.
3. Bellaimey J. (1990), Family Resemblances and the Problem of the Under- ‑Determination of Extension, „Philosophical Investigations” 13 (1), s. 31–43.
4. Campbell K. (1965), Family Resemblance Predicates, „American Philosophical Quarterly” 2 (3), s. 238–244.
5. Forster M. (2010), Wittgenstein on Family Resemblance Concepts, w: A. Ahmed (red.), Wittgenstein’s Philosophical Investigations. A Critical Guide, Cambridge: Cambridge University Press, s. 66–87.
6. Glock H.‑J. (2001), Słownik Wittgensteinowski, przeł. M. Hernik, M. Szczubiałka, Warszawa: Spacja.
7. Griffin N. (1974), Wittgenstein, Universals and Family Resemblances, „Canadian Journal of Philosophy” 3 (4), s. 635–651.
8. Hattiangadi A. (2007), Oughts and Thoughts. Rule‑Following and the Normativity of Content, Oxford: Oxford University Press.
9. Khatchadourian H. (1958), Common Names and “Family Resemblances”, „Philosophy and Phenomenological Research” 18 (3), s. 341–358.
10. Kripke S. (2007), Wittgenstein o regułach i języku prywatnym, przeł. K. Posłajko, L. Wroński, Warszawa: Fundacja Aletheia.
11. McGinn C. (2012), Truth by Analysis: Games, Names and Philosophy, Oxford: Oxford University Press.
12. Simon M.A. (1969), When is a Resemblance a Family Resemblance?, „Mind. New Series” 78 (311), s. 408–416.
13. Suits B. (1978), The Grasshopper. Games, Life and Utopia, Toronto: University of Toronto Press.
14. Wennerberg H. (1967), The Concept of Family Resemblance in Wittgenstein’s Later Philosophy, „Theoria” 33 (2), s. 108–132.
15. Wittgenstein L. (1974), Philosophical Grammar, red. R. Rhees, przeł. A. Kenny, Oxford: Basil Blackwell.
16. Wittgenstein L. (2000), Uwagi o podstawach matematyki, przeł. M. Poręba, Warszawa: Wydawnictwo KR.
17. Wittgenstein L. (2001), Wittgenstein’s Lectures: Cambridge 1932–1935, red. A. Ambrose, New York: Prometheus Books.
18. Wittgenstein L. (2012), Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Date

2021.05.14

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/pfns.2021.136780

Source

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2021; No 1; 71-88
×