Details

Title

“Per meglio capire l’orrore”. Antonella Anedda in dialogo con Amelia Rosselli

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Baldacci, Alessandro : Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Authors

Keywords

Rosselli ; Anedda ; subjectivity ; ethics ; chorality ; testimony ; lyric

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

5-14

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Bibliography

1. ANEDDA, A. (1993): “Introduzione”, in: ROSSELLI, A., Impromptu, C. Mancosu Editore, Roma.
2. ANEDDA, A. (1997): Cosa sono gli anni. Saggi e racconti, Fazi, Roma.
3. ANEDDA, A. (1999): Notti di pace occidentale, Donzelli, Roma.
4. ANEDDA, A. (2000): La luce delle cose. Immagini e parole nella notte, Feltrinelli, Milano.
5. ANEDDA, A. (2004): “n dialogo con Caroline Lüderssen”, in: SANNA, S. A. (a cura di): A colloquio con: interviste con autori italiani contemporanei, Franco Cesati, Firenze.
6. ANEDDA, A. (2016): “Saggio ottuso”, in: Nuovi Argomenti, aprile‑giugno, 76, 22–28 [prima versione con lievi variazioni, in: CORTELLESSA, A. (2007) (a cura di): La furia dei venti contrari. Variazioni Amelia Rosselli, Le Lettere, Firenze].
7. ANEDDA, A. (2016): Amelia Rosselli, intervento per la Radiotelevisione Svizzera, registrato il giorno 11 ottobre 2016 e consultabile on line al sito https://www.rsi.ch/speciali/cultura/elogiodella- follia/?f=podcast-shows.
8. ANEDDA, A. (2019): “Introduzione”, in: SERMINI, S.: «E se paesani/ zoppicanti sono questi versi». Povertà e follia nell’opera di Amelia Rosselli, Olschki, Firenze, V–VII.
9. ANEDDA, A. (2021): Geografie, Garzanti, Milano.
10. BALDACCI, A. (2014): La necessità del tragico, Transeuropa, Bergamo.
11. BERARDINELLI, A. (1994): La poesia verso la prosa. Controversie sulla lirica moderna, Bollati Boringhieri, Torino.
12. BORGNA, E. (2014): La fragilità che è in noi, Einaudi, Torino.
13. CARPITA, C. (2017): “Per una poetica dell’inclinazione: scrittura del trauma ed etica relazionale nella poesia di Amelia Rosselli”, Carte Italiane, 2 (11), 21–42.
14. CAVALLERO, A. (2014): Inclinazioni. Critica della rettitudine, Raffaello Cortina Editore, Milano.
15. DONATI, R. (2020): Apri gli occhi e resisti. L’opera in versi e in prosa di Antonella Anedda, Carocci, Roma.
16. GALAVERNI, R. (2002): Dopo la poesia: saggi sui contemporanei, Fazi Editore, Roma.
17. PRINCIOTTA, C. (2014): “La scuola dei viventi. Il tragico in De Angelis e Anedda”, in: ALFONZETTI, B./ BALDASSARRI, G./ TOMASI, F. (a cura di): Cantieri dell’italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo. Atti del XVII congresso dell’ADI – Associazione degli Italianisti (Roma Sapienza, 18–21 settembre 2013), Adi editore, Roma, 1–6.
18. ROSSELLI A. (2004): Una scrittura plurale. Saggi e interventi critici, Interlinea, Novara.
19. ROSSELLI, A. (2010): “È vostra la vita che ho perso. Conversazioni e interviste”, in: VENTURINI, M./ DE MARCH, S. (a cura di): Le Lettere, Firenze.
20. ROSSELLI, A. (2012): “L’opera poetica”, in: GIOVANNUZZI, S. (a cura di): Mondadori, Milano.
21.TANDELLO, E. (1997): Amelia Rosselli: la fanciulla e l’infinito, Donzelli, Roma.
22. VERBARO, C. (2010): “Natura morta con cornice. La poesia di Amelia Rosselli”, Italian Poetry Review. Plurilingual Journal of Creativity and Criticim, 5, 315–330.
23. ZANZOTTO, A. (2001): “Scritti sulla letteratura”, vol. 2, in: VILLALTA, G. M. (a cura di): Mondadori, Milano.
24. ZUBLENA, P. (2005): “Il domestico che atterrisce. La tentazione del quotidiano nella poesia di oggi”, in: ALFANO, G./ BALDACCI, A. et al. (a cura di): Parola plurale. Sessantaquattro poeti italiani fra due secoli, Sossella, Roma, 53–66.

Date

2021.05.20

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.137030

Source

Kwartalnik Neofilologiczny; 2021; No 1; 5-14

Aims and scope

„Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym obiegu naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej anglistyki, germanistyki, romanistyki oraz italianistyki.

Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.

„Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Forma papierowa i elektroniczna ukazuje się w tym samym czasie. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.

W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w językach kongresowych takich jak: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.

Zadaniem "Kwartalnika Neofilologicznego" jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.

Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych i glottodydaktycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Editorial Board

Rada Redakcyjna

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Dario Prola (zastępca przewodniczącego/deputy chairman, Warszawa)

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa)

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Anna Małgorzewicz (Wrocław),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)

Abstracting & Indexing

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×