Details

Title

Phraseological Units in Audiovisual Translation. A Case Study of Polish Dubbing of Disney’s The Little Mermaid

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Golda, Paweł : Uniwersytet Śląski, Katowice ; Golda, Paweł : Université Sorbonne Paris Nord, Paryż ; Mężyk, Judyta : Uniwersytet Śląski, Katowice ; Mężyk, Judyta : Université Paris‑Est Créteil, Paryż

Authors

Keywords

audiovisual translation ; dubbing ; phraseological translation ; translation techniques ; phraseology

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

136-154

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Bibliography

1. AHMADI, S./ KETABI, S. (2011): “Translation Procedures and Problems of Color Idiomatic Expressions in English and Persian”, Cultural Comparison in Focus. The Journal of International Social Research, 17/4, 9–39.
2. ALONSO LEÓN, P. M. (2019): “The nightmare before dubbing. Analysis of translation of songs intended for dubbing in animation films from Disney factory”, Transletters. International Journal of Translation and Interpreting, 2/1, 75–108.
3. BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ, A. I. (2005): “El cine de animación: un caso especial de traducción audiovisual”, Trasvases culturales: literatura, cine, traducción, 4, 211–223.
4. BELCZYK, A. (2007): Tłumaczenie filmów, Wydawnictwo dla Szkoły, Wilkowice.
5. CHAUME VARELA, F. (2004): “Synchronization in dubbing: A translational approach”, in: ORERO, P. (ed.): Topics for Audiovisual Translation, Amsterdam/Philadelphia, 35–52.
6. CHAVES GARCÍA, M. J. (1999): La traducción cinematográfica: el doblaje, Universidad de Huelva, Huelva.
7. CHUNBAI, Z. (2009): “The Translation of Film Dialogues for Dubbing”, in: FONG, G. C. F./ AU, K. K. L. (eds.): Dubbing and Subtitling in a World Context, Chinese University Press, Hong Kong, 149–160.
8. DIAZ‑CINTAS, J. (2009): “Introduction – Audiovisual Translation: An Overview of its Potential”, in: DIAZ‑CINTAS, J. (ed.): New Trends in Audiovisual Translation, Multilingual Matters, Bristol, 1– 20.
9. GAMBIER, Y. (2014): “The Position of Audiovisual Translation Studies”, in: MILLAN, C./ BARTRINA, F. (eds): The Routledge Handbook of Translation Studies, Routledge, London‑New York, 45–59.
10. HEJWOWSKI, K. (2015): Iluzja przekładu, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.
11. LEBIEDZIŃSKI, H. (1981): Elementy przekładoznawstwa ogólnego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
12. MORALES LÓPEZ, J. R. (2008): La exotización en la traducción de la literatura infantil y juvenil: el caso particular de las traducciones al español de las novelas infantojuveniles de José Mauro de Vasconcelos. Doctoral dissertation, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria.
13. O’CONNELL, E. (2010): “Why Kermit and Harry Potter now speak Irish: Translating minority language television for children”, in: DI GIOVANNI, E./ ELEFANTE, C./ PEDERZOLI, R. (eds.): Écrire et traduire pour les enfants. Voix, images et mots. Writing and Translating for Children. Voices, Images and Texts, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 265–281.
14. PECMAN, M. (2005): “De la phraséologie à la traductologie proactive : essai de synthèse des fondements théoriques sous‑tendant la recherche en phraséologie”, Meta : journal des traducteurs, 50/4.
15. POCIASK, J. (2016): “‘Trudny orzech do zgryzienia’ – kilka uwag o tłumaczeniu stałych związków frazeologicznych”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 2, 191–199.
16. PRIEGO SANCHEZ, B./ PINTO, D. (2015): “Identification of verbal phraseological units in Mexican news stories”, Computacion y Sistemas, 4, 713–720.
17. RODRÍGUEZ CORRAL, L. (2014): WeTAV. Interview, http://wetav.com/entrevista-a-lucia-rodriguezcorral/, Accessed: 05.12.2020.
18. SCHOLTES, E. (2016): Translating Humour: A Case Study of the Subtitling and Dubbing of Wordplay in Animated Disney Films, Leiden University, Leiden.
19. SUŁKOWSKA, M. (2016): “Phraséodidactique et phraséotraduction: quelques remarques sur les nouvelles disciplines de la phraséologie appliquée”, Yearbook of Phraseology, 7/1, 35–54.
20. SUŁKOWSKA, M. (2017): “Frazeotranslacja oraz jej znaczenie w kształceniu i doskonaleniu tłumaczy”, Rocznik Przekładoznawczy, 12, 341–353.
21. SUŁKOWSKA, M. (2018a): “Frazeodydaktyka i frazeotranslacja jako nowe dyscypliny frazeologii stosowanej”, Applied Linguistics Papers, 25/2, 169–181.
22. SUŁKOWSKA, M. (2018b): “Phraséologie appliquée et ses nouvelles branches: phraséodidactique et phraséotraduction”, Romanica Cracoviensia, 18, 159–170.
23. TARDZENYUY, N. C. (2016): “Revisiting Translation Strategies and Techniques”, International Journal of Comparative Literature & Translation Studies, 4/4, 48–56.
24. TOMASZKIEWICZ, T. (2006): Przekład audiowizualny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
25. WHITMAN‑LINSEN, C. (1992): Through the Dubbing Glass, Peter Lang, Frankfurt.
26. XATARA, C. M. (2002): “La traduction phraséologique”, Meta: journal des traducteurs, 47/3, 441–444.

Date

2021.05.20

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.137039

Source

Kwartalnik Neofilologiczny; 2021; No 1; 136-154

Aims and scope

„Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym obiegu naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej anglistyki, germanistyki, romanistyki oraz italianistyki.

Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.

„Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Forma papierowa i elektroniczna ukazuje się w tym samym czasie. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.

W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w językach kongresowych takich jak: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.

Zadaniem "Kwartalnika Neofilologicznego" jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.

Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych i glottodydaktycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Editorial Board

Rada Redakcyjna

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Dario Prola (zastępca przewodniczącego/deputy chairman, Warszawa)

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa)

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Anna Małgorzewicz (Wrocław),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)

Abstracting & Indexing

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×