Details

Title

“I live a lot in many places”: Images of everyday life in Krystyna Miłobędzka’s poetry

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2021

Issue

No 3 (366)

Affiliation

Jarnuszkiewicz, Maja : doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Authors

Keywords

Polish contemporary poetry ; everyday life ; practice of writing ; metaphors of confinement and indwelling ; multiple homes ; the Other ; Krystyna Miłobędzka (b. 1932)

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

345-365

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Bibliography

Literatura podmiotowa:

● Miłobędzka K., zbierane, gubione 1960–2010, Wrocław 2010.

Literatura przedmiotowa:

● Balcerzan E., Krystyna Miłobędzka: Dom, pokarmy, [w:] Wielogłos. Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach, red. J. Borowiec, Wrocław 2012.
● Bogalecki P., Zbytek pisma. W stronę poezji niezrozumiałej, [w:] tegoż, Niedorozmowy. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej, Warszawa 2011.
● Berger P.L., Luckmann T., Podstawy życia codziennego, [w:] tychże, Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł., przedm. J. Niżnik, Warszawa 2010.
● Brach-Czaina J., Krzątactwo, [w:] tejże, Szczeliny istnienia, Warszawa 1992.
● de Certeau M., Girard L., Mayol P., Mieszkać, gotować, [w:] tychże, Wynaleźć codzienność, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2011.
● Gosk H., Milczenie i [wy]mowa literackiego obrazu codzienności, [w:] Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX w., red. H. Gosk, Izabelin 2002.
● Górniak-Prasnal K., Rzeczy, które się do nas zbliżają – Anaglify Krystyny Miłobędzkiej, „Wielogłos” 2 (32) 2017, s. 53–67.
● Grądziel-Wójcik J., „Zapisać siebie ciebie”. O poezji metacodziennej Krystyny Miłobędzkiej, [w:] Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami, Kraków 2011, s. 163.
● Kłosińska K., Emancypantki Bolesława Prusa. Pomiędzy ekonomia wymiany a darem, [w:] tejże, Fantazmaty. Grabiński – Prus – Zapolska, Katowice 2004.
● Legeżyńska A., O poezji Krystyny Miłobędzkiej…, [w:] tejże, Od kochanki do psalmistki… sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej, Poznań 2009.
● M. Malczewski, Między językiem a światem. O poezji Krystyny Miłobędzkiej, Poznań 2015.
● Markowski M.P., Pomyśleć niemożliwe. Marion, Derrida i filozofia daru, „Znak” 2001, nr (1) 548.
● Niżnik J., „Potoczność” jako kategoria teoretyczna, [w:] Kategoria potoczności. Źródła filozoficzne i zastosowania teoretyczne, red. A. Jawłowska, Warszawa 1991.
● Nowacki D., Między „krzątactwem” i „partactwem”. Polska proza lat dziewięćdziesiątych wobec tzw. codzienności, [w:] Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX w., red. H. Gosk, Izabelin 2002.
● Suszek E., Szybkość, pośpiech, kompresja. „Poetyka przyspieszenia” w poezji Krystyny Miłobędzkiej, Katowice 2014.
● Karpowicz T., Metafora otwarta. O poezji Krystyny Miłobędzkiej, „Pomosty” 2004 nr 9.
● Winiecka E., Krystyna Miłobędzka: tkliwość istnienia…, [w:] tejże, Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka, Poznań 2012.

Date

2021.12.16

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rl.2021.137313
×