Details

Title

Proto‑Slavic topographic and hydrographic lexis

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2021

Volume

No LXX

Affiliation

Boryś, Wiesław : Instytut Slawistyki PAN, Warszawa ; Boryś, Wiesław : Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Authors

Keywords

Proto‑Slavic language ; Proto‑Slavic lexis ; Slavic etymology

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

13-54

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography

Badjura B., 1953, Ljudska geografija. Terensko izrazoslovje, Ljubljana. Bąk S., 1965, Isep, ispa i formacje pokrewne w językach słowiańskich, „Rozprawy Komisji Językoznawczej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, vol. 5, pp. 209–232.
BER = Balgarski etimologichen rechnik, 1971–, eds. Vl.I. Georgiev, I. Duridanov, M. Racheva, T.A. Todorov, vols. 1–5, Sofia.
Bezlaj ES = Bezlaj F., 1977–2003, Etimološki slovar slovenskega jezika, vols. 1–4, Ljubljana.
Boryś SE = Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
Boryś W., 1975, Prefiksacja imienna w językach słowiańskich, Wrocław. Boryś W., 1982, Prilozi srpskohrvatskoj etimologiji, „Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku”, vol. 25, no. 2, pp. 7–20.
Boryś W., 1999, Czakawskie studia leksykalne. Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie czakawskim, Warszawa.
Boryś W., 2014, Z chorwackich kajkawskich dialektyzmów leksykalnych (klošč, kreja, pažut), [w:] Polono‑slavica in honorem Maria Wojtyła Świerzowska, red. L. Bednarczuk, H. Chodurska, A. Mażulis‑Frydel, Kraków, pp. 33–38.
Boryś W., 2017, Ze studiów nad ludowym słownictwem chorwackim, „Jezikoslovni zapiski”, vol. 23, no. 2: Ob jubileju Ljubov Viktorovne Kurkine, pp. 101–111.
ERHJ = Etimološki rječnik hrvatskoga jezika, 2016, ur. R. Matasović, vol. 1: A–Nj, Zagreb.
ESBM = Etymalhichny slownik byelaruskay movy, 1978–2017, eds. V.U. Martynaw, H.A. Tsykhun, vols. 1–14, Minsk.
ESSJa = Etimologicheskiy slovar' slavyanskikh yazykov. Praslavyanskiy leksicheskiy fond, 1974–2018, eds. O.N. Trubachev, A.F. Zhuravlev, Zh.Zh. Varbot, vols. 1–41, Moskva.
ESUM = Etymolhichnyy slovnyk ukrayins’koyi movy, 1982–2012, ed. О.S. Mel’nychuk, vols. 1–6, Kyyiv.
Jaškin 1971 = Yashkin I.Ya., Byelaryskiya heahrafichnyya nazvy. Tapahrafiya. Hidralohiya, Minsk.
Jurkowski M., 1971, Ukraińska terminologia hydrograficzna, Wrocław.
Králik SESS = Králik Ľ., 2015, Stručný etymologický slovník slovenčiny, Bratislava.
Łapicz Cz., 1981, Terminologia geograficzna w ruskich gwarach Białostocczyzny na tle wschodniosłowiańskim, Warszawa.
Malko 1974 = Mal'ko R.N., Geograficheskaya terminologiya cheshskogo i slovatskogo yazykov (na obshcheslavyanskom fone), Minsk.
Marusenko 1968 = Marusenko T.A., Materialy k slovaryu ukrainskikh geograficheskikh apellativov (nazvaniya rel'yefov), „Poles'ye (Lingvistika. Arkheologiya. Toponimika)”, Moskva, pp. 206–255.
Mihajlović 1970 = Mihajlović B., Prilog rečniku srpskohrvatskih geografičeskih termina, „Prilozi proučavanju jezika”, knj. 6, Novi Sad, pp. 153–181.
Murzaev 1984 = Murzayev E.M., Slovar' narodnykh geograficheskikh terminov, Moskva.
Nedeljkov 1991 = Nedeljkov Lj., Geografski termini u Šajkaškoj, „Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku”, vol. 34, no. 1, pp. 155–160.
Nitsche P., 1964, Die geographische Terminologie des Polnischen, Köln ; Graz.
Pižurica 1980 = Pižurica M., Prilog Rovinskog srpskohrvatskoj geografičeskoj ter-minologuju, „Vtora južnoslovenska onomastička konferencija”, Skopje, pp. 245–286.
Rejzek ČES = Rejzek J., 2001, Český etymologický slovník, Voznice.
Schütz I., 1957, Die geographische Terminologie des Serbokroatischen, Berlin.
SEK = Boryś W., Popowska‑Taborska H., 2001, Słownik etymologiczny kaszub-szczyzny, vols. 1–6, Warszawa.
Skok ER = Skok P., 1971–1974, Etimologijski rječnik hrvatskog ili srpskog jezika, vols. 1–4, Zagreb.
Sławski SE = Sławski F., 1952–1982, Słownik etymologiczny języka polskiego, vols. 1–5, Kraków.
Snoj SES = Snoj M., 2016, Slovenski etimološki slovar, tretja izdaja, Ljubljana.
SP = Słownik prasłowiański, 1974–2001, opracowany przez Zespół Zakładu Słowianoznawstwa (Instytutu Słowianoznawstwa, Instytutu Slawistyki) PAN pod red. F. Sławskiego, vols. 1–8, Wrocław.
Tołstoj 1969 = Tolstoy N.I., Slavyanskaya geograficheskaya terminologiya. Semasio-logicheskiye etyudy, Moskva.
Trautmann BSW = Trautmann R., 1923, Baltisch‑Slavisches Wörterbuch, Göttingen.
Udolph J., 1979, Studien zu slavischen Gewässernamem und Gewässerbezeichnungen, Heidelberg.
Vasmer ES = Vasmer M., 1964–1974, Etimologicheskiy slovar' russkogo yazyka. Perevod s nemetskogo i dopolneniya O.N. Trubachev, vols. 1–4, Moskva.
Vidoeski 1999 = Vidoeski B., Geografskata terminologija vo dijalektite na makedonskiot jazik, Skopje.
Zierhoffer K., 1959 Ścieżka i jej synonimy w gwarach i historii języka polskiego na tle słowiańskim, Wrocław.

Date

2021.12.05

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rslaw.2021.138337
×