Details

Title

Semantic (and formal) derivation from the Common Slavic root *prav‑ in Polish and in Macedonian

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2021

Volume

No LXX

Affiliation

Topolińska, Zuzanna : Macedońska Akademia Nauk i Sztuk, Centrum Badawcze Lingwistyki Arealnej im. Božidara Vidoeskiego, Skopje

Authors

Keywords

*prav‑ ; semantic derivation ; verbal roots ; Macedonian language ; Polish language

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

161-166

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Murgoski Z., 2011, Tolkoven rečnik na sovremeniot makedonski jazik, vtoro prošireno i preraboteno izdanie, Skopje.

Date

2021.12.05

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rslaw.2021.138344
×