Details

Title

Cognitive and communicative perspectives of Modern Polish derivation research

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2021

Volume

No LXX

Affiliation

Карпіловська, Євгенія : Інститут української мови Національної академії наук України, Київ

Authors

Keywords

Polish language ; word‑formation ; cognitive aspects of word-formation ; communicative aspects of word‑formation

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

209-216

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography

Dokulil M., 1962, Tvořeni slov v češtine. I: Teorie odvozováni slov, Praha: Československá akademie věd.
Puzynina J., 1967, Pojęcie regularnej i nieregularnej konstrukcji morfemowej a fakty słowotwórcze, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, zesz. 25, s. 91–102.
Tezisy 1967: Tezisy Prazhskogo lingvisticheskogo kruzhka, [in:] Prazhskiy lingvisticheskiy kruzhok : sbornik statey, sost., red., avt. predisl. N.A. Kondrashov, Moskva: Progress, pp. 17–41.
Waszakowa K., 2017, Kognitywno‑komunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Wybrane zagadnienia opisu derywacji w języku polskim, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Date

2021.12.05

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/rslaw.2021.138352
×