Details

Title

Rozważania dotyczące metody najmniejszych kwadratów: Dyskusja na temat podstawowej zasady estymacji w geodezji

Journal title

Geodesy and Cartography

Yearbook

2006

Volume

vol. 55

Issue

No 1

Authors

Keywords

least squares ; unbiasedness ; unboundedness ; Linear model ; ill-posed problems ; uncertainty principle ; estimation error

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

3-22

Publisher

Commitee on Geodesy PAS

Date

30.10.2021

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2080-6736
×