Details

Title

Wissensaktivierende Strategien im Simultandolmetschprozess. Ein Explikationsversuch

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 4

Affiliation

Bajerowska, Anna : Uniwersytet Warszawski

Authors

Keywords

conceptual compressions ; Theory of Conceptual Integration ; transcoding ; vertical translation ; simultaneous interpreting

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

505-514

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Bibliography

BRUNNER T. (2007): Output beim Simultandolmetschen – Kulturtransfer, Voice-Over-Text oder was? Diplomarbeit. Innsbruck.
CHMIEL A. (2015): Przetwarzanie w tłumaczeniu symultanicznym. < https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/14245/1/chmiel_agnieszka_przetwarzanie_symultaniczne.pdf> [ostatni do-stęp: 17.10.21].
DAM H. (2001): On the option between form-based and meaning-based interpreting: The effect of source text difficulty on lexical target text form in simultaneous interpreting, “The Interpreters’ Newsletter”, 11: 27–55.
DAVIS M.H. (2015): The neurobiology of lexical access, “Neurobiology of Language Volume”, SMALL S.L., HICKOK G.G. (red.), Academic Press, London: 541–557.
DE GROOT A.M.B. (1997): The cognitive study of translation and interpretation: Three approaches, w: DANKS J.H., SHREVE G.M., FOUNTAIN S.B., MCBEATH M.K. (red.), Cognitive processes in translation and interpretation, Thousand oaks: sage publications, London: 25–56.
ID. (2011): Language and Cognition in Bilinguals and Multilinguals: An Introduction, Psychology Press, New York.
GRUCZA S. (2008): Lingwistyka języków specjalistycznych, Euro-Edukacja, Warszawa.
HEJWOWSKI K. (2004): Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
MAŁGORZEWICZ A. (2003): Prozessorientierte Dolmetschdidaktik, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław. ID. (2014): Językowe i niejęzykowe kompetencje tłumacza. Próba zdefiniowania celów trans-lodydaktyki akademickiej, “Lingwistyka Stosowana”, 11: 1–10.
MOSER-MERCER B. (1978): Simultaneous Interpretation: A Hypothetical Model and its Practical Application, w: GERVER D., SINAIKO H.W. (red.), Plenum Press, New York: 353–369.
PARADIS M. (1994): Neurolinguistic aspects of implicit and explicit memory: implication for bilingualism and SLA, w: ELLIS N. (red.), Implicit and explicit learning of languages, Academic Press, London: 393–419.
TURNER M., FAUCONNIER G. (2003): Conceptual Blending, Form and Meaning, “Sémiotique cognitive-Cognitive Semiotics”, 19: 57–86.
ID. (2019): Jak myślimy. Mieszaniny pojęciowe i ukryta złożoność umysłu, Biblioteka Kwartalnika Kronos, Warszawa.
SELESKOVITCH D. (1968): L’interprète dans les conférences internationales: problèmes de langage et de communication, Classiques Garnier, Paris.
WÖRRLEIN M. (2007): Der Simultandolmetschprozess. Eine empirische Untersuchung, Martin Meidenbauer, München.
ZYBATOW L. (2013): Des Simultandolmetschers rӓtselhafte Kompetenzen, “Studia Translatorica”, 4: 23–38. < http://www.studia-translatorica.pl/articles/04/02_zybatow.pdf> [ostatni dostęp: 17.10.21].

Date

2022.01.25

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.139556

Aims and scope

„Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym obiegu naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej anglistyki, germanistyki, romanistyki oraz italianistyki.

Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.

„Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Forma papierowa i elektroniczna ukazuje się w tym samym czasie. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.

W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w językach kongresowych takich jak: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.

Zadaniem "Kwartalnika Neofilologicznego" jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.

Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych i glottodydaktycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Editorial Board

Rada Redakcyjna

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Dario Prola (zastępca przewodniczącego/deputy chairman, Warszawa)

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa)

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Anna Małgorzewicz (Wrocław),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)

Abstracting & Indexing

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×