Details

Title

Abbreviations and acronyms in the English and Polish photogrammetric terminology

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 4

Affiliation

Kwiatek, Ewelina : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Authors

Keywords

abbreviations ; acronyms ; photogrammetry ; LSP translations ; LSP dictionaries

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

550-561

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Bibliography

ALEXANDER F., BLAIR P., DAINTITH J., GRANDISON A., ILLINGWORTH V., MARTIN E., STIBBS A., PEARSALL J., TULLOCH S. (1992): The Oxford Dictionary Of Abbreviations, Oxford University Press, Oxford.
BYRNE J. (2012): Scientific and Technical Translation Explained. A Nuts and Bolts Guide for Beginner, Routledge, London/New York.
CZYŻEWSKA M. (2006): O skrótach i skrótowcach w pracy tłumacza, “Lingua Legis”, 14: 45–53.
DALE R., PUTTICK S. (1997): The Wordsworth Dictionary of Abbreviations and Acronyms, Wordsworth Editions Ltd, Hert.
DIRVEN R., VERSPOOR M. (1998): Cognitive Exploration of Language and Linguistics, John Benjamins, Amsterdam.
FAUDROWICZ A., SIKORSKI W. (1999): Słownik skrótów informatycznych, MIKOM, Warszawa.
GÓRNICZ M. (2000): Elementy anglojęzyczne w tekstach medycznych (na podstawie tekstów z dziedziny immunologii opublikowanych w miesięczniku ‘Problemy’), “Poradnik językowy”, 2: 19–20.
GRANSHAW S. (2016): Photogrammetric Terminology: Third Edition (2016) Listing, “Photo-grammetric Record”, 31: 113–256.
JADACKA H. (2006): Poradnik językowy dla prawników, Semper, Warszawa.
KIERZKOWSKA D. (2011): Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Wydawnictwo TEPIS, Warszawa.
KOCHANOWSKI J. (2000): Dictionary of abbreviations used in marine correspondence and documents = Słownik skrótów stosowanych w dokumentach i korespondencji żeglugowej, Foka, Szczecin.
KOSTYRA M. (2006): Słownik skrótów i skrótowców angielskich, Egis, Kraków.
KUBACKI A. (2016): O abrewiacjach i akronimach w pracy tłumacza przysięgłego, “Lingua Legis”, 24: 7–22.
KURCZYŃSKI Z. (2014): Słownik polsko-angielski i angielsko-polski z zakresu fotogrametrii ‘Polish- English, English-Polish dictionary on photogrammetry’, Geodeta, Warszawa.
KWIATEK E. (2013): Contrastive Analysis of English and Polish Surveying Terminology, Cambridge Scholars: Newcastle upon Tyne.
ID. (2020): Translation and terminological challenges encountered in the compilation of the English- Polish, Polish-English photogrammetric dictionary, “Studia Translatorica”, 11: 71–83.
LINKE-RATUSZNY M. (2016): Kompetencja tłumaczeniowa w przekładzie tekstów specjalistycznych – analiza wybranych problemów na przykładzie tekstów popularnonaukowych, “Rocznik Przekładoznawczy”, 11: 213–250.
LIPIŃSKI K. (2006) Vademecum tłumacza, Idea, Kraków.
ŁYDA A., WARCHAŁ K. (2009): Pleonasms in PolishEnglish interpreting, w: ARABSKI J., WOJTASZEK A. (eds.), Language Learning Studies, Uniwersytet Śląski/WW, Katowice: 78–89.
MÜLDNER-NIECKOWSKI P. (2007): Wielki słownik skrótów i skrótowców, Europa, Wrocław.
PARUCH J. (1992): Słownik skrótów, Wiedza Powszechna, Warszawa.
PAXTON J. (1989): The Penguin dictionary of abbreviations, Penguin Books, Harmondsworth.
PLAG I. (2003): Word-formation in English, Cambridge University Press, Cambridge.
PODRACKI J. (1999): Słownik skrótów i skrótowców, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
ROMKOWSKA E. (1988): Słownik skrótów elektronicznych angielsko-polski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
SALONI Z. (2010): O użyciu skrótów w tekstach polskich, POLONICA”, XXX: 137–156.
SĘKOWSKA E. (2002): Budowa wyrazów, w: DUBISZ. S. (ed.), Nauka o języku dla polonistów, Książka i Wiedza, Warszawa: 156–187.
SITEK Z. (1990): Słownik terminologiczny (pięciojęzyczny) z zakresu fotogrametrii i teledetekcji ‘Five-language terminological dictionary on photogrammetry and remote sensing’, Wydawnictwo AGH, Kraków.
SZADYKO S. (2009): O błędnej pisowni akronimów, Komunikacja Specjalistyczna”, 1: 35–52.
SZANIAWSKI J. (1997): Słownik skrótów informatycznych: angielsko-polski, ArsKom, Warszawa.
SZYMANEK K. (2001): Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
WITALISZ A. (2016): Przewodnik po anglicyzmach, JAK, Kraków.

Date

2022.01.25

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.139559

Aims and scope

„Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym obiegu naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej anglistyki, germanistyki, romanistyki oraz italianistyki.

Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.

„Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Forma papierowa i elektroniczna ukazuje się w tym samym czasie. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.

W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w językach kongresowych takich jak: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.

Zadaniem "Kwartalnika Neofilologicznego" jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.

Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych i glottodydaktycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Editorial Board

Rada Redakcyjna

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Dario Prola (zastępca przewodniczącego/deputy chairman, Warszawa)

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa)

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Anna Małgorzewicz (Wrocław),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)

Abstracting & Indexing

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×