Details

Title

Kharkiv Text of Ukrainian Literature in the Context of Frontier Identity. (H. Kvitka‑Osnovʹyanenko)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2022

Volume

vol. LXXI

Issue

No 1

Affiliation

Malynovskyi, Artur : Odessa I.I. Mecznikov National University

Authors

Keywords

colonization ; cross‑cultural analysis ; stereotype ; frontier ; ethnical and cultural frontier

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

31-46

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography


Barabash Yu., Vulytsia krokodyliv / Nevskyi prospekt. I poza nymy. Pysmennyk na etnokulturnomu pohranychchi, Kyyiv 2017.

Barabash Yu., Chuzhe – Inakshe – Svoie. Pivnichno‑skhidno etno‑ y lingvokulturne pohranychchia Ukrainy (Kharkiv. Donbas), «Slovo i Chas» 2020, № 6.

Bachórz J., Vopreki stereotipam, [v:] Amicus Poloniae: Pamyati Viktora Horeva, Moskva, 2013.

Borzenko O., Sentymentalna «provintsiia» (Nova ukrainska literatura na etapi yii stanovlennia), Kharkiv 2006.

Kvitka‑Osnovianenko H.F., Osnovanye Kharkova, [u:] H.F. Kvitka‑Osnovianenko, Zibrannia tvoriv u 7 tomakh, t. 6, Kyyiv 1981.

Levkievskaya E., Konfessionalnyiy obraz polyaka v russkoy narodnoy i pismennoy traditsii, [v:] Polyaki i russkie v glazah drug druga, Moskva 2000.

Lotman Yu., O ponyatii geograficheskogo prostranstva v russkih srednevekovyih tekstah, [v:] Yu. Lotman, Izbrannyie stati v treh tomah, t. 1, Tallinn 1992.

Lotman Yu., Semiosfera, Sankt‑Peterburg 2000.

Masliichuk V., Kharkiv yak patriarkhalʹne selo: kilʹka rozdumiv pro obraz mista, [u:] http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/127‑volodymyr‑masliychuk‑krakiv‑iak.

Toporov V., Obraz «soseda» v stanovlenii etnicheskogo samosoznaniya (russko‑litovskaya perspektiva), [v:] Slavyane i ikh sosedi. Etno‑psihologicheskiy stereotip v srednie veka (sbornik tezisov), Moskva, 1990.
Toporov V.N., Mif. Ritual. Simvol. Obraz: Issledovaniya v oblasti mifopoeticheskogo, Moskva 1995.

Tyupa V., Analitika hudozhestvennogo, Moskva 2001. Sherekh Yu., Chetvertyi Kharkiv, [u:] Yu. Sherekh, Druha cherha. Literaturna. Teatr. Ideolohii, München 1978.

Ushkalov L., Natsionalni svity slobidskoi literatury, «Aktualni problemy slovianskoi filolohii» 2009, vyp. XX.

Date

2022.09.01

Type

Artykuł

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2022.141144

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×