Humanities and Social Sciences

Meander

Content

Meander | Vol. 76 (2021)

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Official letters and lighter verses written in honour of Mikołaj Szymański, editor-in-chief of “Meander”, who recently resigned from his function after fifteen years of outstanding service.
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Buko
Kazimierz Ilski
Jerzy Danielewicz
Krystyna Bartol
Anna Maciejewska
Dorota Sutkowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The author describes the life and academic career of the late Sylwester Dworacki (1937–2020), Professor of Adam Mickiewicz University in Poznań, an eminent Hellenist and expert in Greek comedy.
Go to article

Authors and Affiliations

Elżbieta Wesołowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The author relates some of her memories of the late Józef Macjon, lecturer at the University of Łódź.
Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Sowa
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The discussion traces the motif of the “first inventor” in archaic and classical Greek poetry.
Go to article

Authors and Affiliations

Magdalena Stuligrosz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

A Polish translation, by Michał Wojciechowski, of the proverbs attributed to Aesop (based on Perry’s edition), with introduction and notes. These aphorisms exhibit a number of analogies to the Aesopic fables. Some may stem from Aesop, although it is impossible to say with certainty how many and which ones.
Go to article

Authors and Affiliations

Michał Wojciechowski
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article presents an analysis of the Armenian translation of Plato’s Laws dating back to the so-called Hellenizing school (sixth–eighth century AD). The analysis is predominantly a linguistic one, although issues such as stylistics are touched upon as well. Thorough examination of the manifold ways of translating various Greek grammatical structures present in the text contributes to the wider discussion surrounding its dating.
Go to article

Authors and Affiliations

Roberto Peressin
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The aim of the article is to further narrow down the accepted date of the redaction and publication of Varro’s De lingua Latina. It is argued that Varro published De lingua Latina in late 45 BC / early 44 BC, when various changes affecting the Roman calendar were in progress. In addition, the author posits that a passage in Censorinus ( De die nat. 22, 9–13) attests to Varro’s altering his views on the etymologies of month names in a subsequent work.
Go to article

Authors and Affiliations

Bartosz Jan Kołoczek
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

A Polish translation of Horace’s final Ode in Book I.
Go to article

Authors and Affiliations

Anna Maciejewska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The first Polish translation of Aeneas Silvius Piccolomini’s letter to Procopius of Rabenstein, retelling Piccolomini’s dream in which he visited the kingdom of Fortune.
Go to article

Authors and Affiliations

Ewelina Drzewiecka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

An essay on the iconoclast Constantine V and his purported suffering from leprosy. The author discusses a number of sources to suggest a net of intriguing interconnections between ancient medical treatises, accounts of Byzantine history, and documents of the Iconoclastic Controversy.
Go to article

Authors and Affiliations

Samuel Tchorek-Bentall
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article traces the evolution of the character of Cleopatra in film from her earliest depictions to 1954. The main focus lies on how Cleopatra the movie character represents the prevailing assumptions of the time regarding the role and behaviour of women, as well as contemporary fashion and make-up.
Go to article

Authors and Affiliations

Agnieszka Monika Maciejewska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article presents and contextualizes heretofore unpublished letters of Thaddaeus Zieliński to the classical philologist Mieczysław Popławski, preserved in the Library of the Catholic University of Lublin.
Go to article

Authors and Affiliations

Maciej Jońca
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The author describes the recent discovery of a surprising family heirloom – a Latin notebook used by his father in the school year 1938/1939 in a high school in Bydgoszcz.
Go to article

Authors and Affiliations

Włodzimierz Appel
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

A review of Włodzimierz Lengauer’s book Dionizos. Trzy szkice (Dionysus. Three Essays).
Go to article

Authors and Affiliations

Filip Doroszewski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Censura libri Xenodoci Malinowski de variis rebus, quae inter Polonos et Graecos intercedebant.
Go to article

Authors and Affiliations

Przemysław Kordos
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Censura carminum Matthiae Casimiri Sarbievii ab Adalberto Ryczek Polonice versorum, quae in libro, qui Signa siderum inscribitur, continentur.
Go to article

Authors and Affiliations

Michał Heintze
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Auctor narrat, quibus viris doctis olim usus sit regiones mundi communismo infectas incolentibus. Tales amicitiae in mundo diviso rempublicam litterarum recreabant.
Go to article

Authors and Affiliations

Oswyn Murray
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Eva Wipszycka, professor Universitatis Varsoviensis, praecipue rerum gestarum Ecclesiae in Aegypto studiosa, narrat in colloquio cum Andrea Gillmeister et Hadriano Szopa habito de sua vita ac studiis.
Go to article

Authors and Affiliations

Ewa Wipszycka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Benedictus Bravo, Universitatis Varsoviensis professor de rebus a Graecis gestis scrutandis optime meritus, cum Andrea Gillmeister et Hadriano Szopa de vita sua ac studiis loquitur.
Go to article

Authors and Affiliations

Benedetto Bravo
Andrzej Gillmeister
Adrian Szopa
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Haec narratiuncula est parodia loci ex Athenaei Deipnosophistis, ubi brevissime describitur ratio obscuri piscis coquendi, qui taenia vocatur.
Go to article

Authors and Affiliations

Blanka Maruszewska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Horatianus Sermo I 9, qui incipitur verbis: „Ibam forte Via Sacra”, a Luca Libowski in linguam Polonicam libere versus.
Go to article

Authors and Affiliations

Łukasz Libowski (przeł. z j. łacińskiego)
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Parodia Horatiani Sermonis I 9 oratione soluta scripta, in qua auctor ipsi Horatio in viis Lutetiae obviam venit atque cum eo de eius carminibus sermocinatur.
Go to article

Authors and Affiliations

Jerzy R. Kaczyński (przeł. z j. francuskiego)
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Illustre Fragmentum tragoediae Graecae a Ioanne Kwapisz et Catharina Pietruczuk Polonice versum in honorem profestricis Margaritae Borowska.
Go to article

Authors and Affiliations

Jan Kwapisz (przeł. z j. angielskiego)
Katarzyna Pietruczuk (przeł. z j. angielskiego)
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Soph. fr. 965 Radt in honorem profestricis Margaritae Borowska iocose completur. Alluditur hic ad eius egregiam navium veliferarum scientiam.
Go to article

Authors and Affiliations

Mikołaj Szymański (przeł. z j. greckiego)

Instructions for authors

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. W „Meandrze” zamieszczane są wyłącznie oryginalne, niepublikowane artykuły, tłumaczenia, utwory literackie, recenzje i wspomnienia. Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres redakcji w postaci elektronicznej, jako załącznik do wiadomości e-mail. Przyjmiemy jednak materiały w każdej formie. W przypadku greki sugerujemy użycie czcionki Unicode. Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Wszystkie prace naukowe zamieszczane w „Meandrze” podlegają recenzji zewnętrznej, wszystkie materiały są publikowane po gruntownym opracowaniu redakcyjnym. Proces recenzji jest opisany szczegółowo na stronie https://journals.pan.pl/meander/. Autor otrzymuje egzemplarz autorski „Meandra” i wersję elektroniczną swojej publikacji (plik pdf). Przypominamy o konieczności podania adresu do korespondencji z autorem (sugerujemy adres e-mail).

2. Cytaty z opracowań powinny być zawarte w cudzysłowie, słowa obcojęzyczne i cytaty łacińskie wewnątrz tekstu zaznacza się kursywą, greckie nie wymagają dodatkowego wyróżnienia. Obszerniejsze cytaty (łacińskie, greckie i tłumaczenia) należy umieścić w osobnym akapicie, zapisanym mniejszą czcionką (bez cudzysłowu). Przypisy powinny znajdować się pod głównym tekstem. W głównym tekście należy unikać skrótów i cyfr. Dołączenie streszczeń po polsku, angielsku i po łacinie oraz słów kluczowych w języku polskim i angielskim będzie mile widziane.

3. Adresy bibliograficzne powinny być zawarte w przypisach w następującej formie:

Th. A. Schmitz, Moderne Literaturtheorie und antike Texte. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, s. 126–154.

M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, przeł. J. Schwakopf, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 424–440.

K. Kumaniecki, Nad prozą antyczną, [w:] O sztuce tłumaczenia, oprac. M. Rusinek, Wrocław 1955, s. 99–109.

M. Campbell, Three Notes on Alexandrine Poetry, Hermes 102, 1974, s. 38–46.

Nazwę wydawnictwa można pominąć w przypadku książek wydanych ponad 50 lat temu. Należy unikać skrótów „n.”, „nn.”, precyzyjnie określając przedział stron lub wersów. Odnośniki do już zacytowanych wcześniej publikacji powinny mieć następującą postać: Campbell, op. cit., s. 42. Zamiast „op. cit.” należy podać skrócony tytuł, jeśli pojawiły się wcześniej odnośniki do więcej niż jednej pracy tego samego autora. Na końcu artykułu należy dołączyć bibliografię, wyliczającą wszystkie prace przywołane w przypisach.

4. Odnośniki do autorów starożytnych powinny być podane w rozsądnie skróconej formie, w sposób ogólnie przyjęty:

Hom. Il. I 1; Pind., fr. 58 Snell-Maehler; Soph. Oed. Col. 103; Pl. Men. 70 b – 73 c; Aristot. Metaph. IV 1007 a 21–26; Cic. De or. III 93–95; Quint. Inst. VIII 6, 44.

Additional info

"MEANDER" online

Baza CEEOL (do 2016 roku, nieuaktualniana):

http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1030

W Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych Muzeum Historii Polski dostępne są spisy treści z lat 1946-2008:

http://www.bazhum.pl/bib/journal/290/

Facebook:

Meander

Publication Ethics Policy

Publishing Ethics


“Meander” follows the guidelines of publishing ethics as laid out in the COPE Code of Conduct (https://publicationethics.org/core-practices). We accept only original articles which have not been published elsewhere; if the author is submitting a paper based on their previous work, they must diligently acknowledge this fact in the appropriate footnote. We are deeply committed to ensuring scholarly conscientiousness of the papers published in our journal and respect for the scholarly norms elaborated throughout the centuries of studies on Antiquity. We strongly encourage authors to heed carefully the guidelines for quoting or otherwise referencing the works and ideas of others; the scope both of verbatim quotes (placed in brackets) and of referencing the work of other scholars (introduced in a clear manner by statements such as “According to X…”, “As noted by Y…”) must be distinctly designated and an appropriate footnote containing a precise bibliographical entry of the work referenced must be supplied. Apart from exceptional, appropriately annotated cases, it is not allowed to use second-hand quotations; it is assumed as a general rule that the author has direct knowledge of all the works referenced in their paper. The editorial board is committed to the upkeep of ethical standards and will not allow any papers written with the use of unethical practices to be published. If such practices are detected – in particular the use of plagiarism – the article will be disqualified from being published in “Meander” and the author will be asked for an explanation.
The editorial board makes every effort to ensure that no conflict of interest arises during the review process. The reviewer is chosen from a research institution different from the author’s and the review process is double blind (the reviewer does not know the identity of the author and vice versa).

We treat seriously any allegations of misconduct or malpractice.

The editorial board is represented by the editor-in-chief, appointed by the Committee on Ancient Culture of the Polish Academy of Sciences and accountable before the Committee in accordance with the Committee’s regulations.

Peer-review Procedure

Peer Review Process

All research papers submitted to “Meander” undergo a review process as follows:

1. The editorial board approves the article for external review. If the article is not deemed to be of enough merit, the editorial board can reject it without the external review process taking place (desk rejection). Articles should be prepared according to the guidelines for authors available online or on the third page of the cover of every issue of “Meander”. Failure to comply with the guidelines may result in returning the article to the author for corrections at an earlier stage.

2. Every paper approved for review is sent to an independent reviewer who is not associated with the author’s research institution. The reviewers are experts in their respective fields, chosen according to the subject matter of the submitted article. The editorial board informs the author about submitting their article for review.

3. The review process is anonymous, the identity of both the reviewer and the author is concealed (double blind review).

4. The reviewer recommends the article for publication, correction, or rejection.

5. Basing on the review, the editorial board decides to accept the article, return it to the author for correction, or reject the article. The editorial board discloses the content of the review to the author and informs them of the outcome regarding their text, suggesting necessary corrections if need be. In some cases, especially if there arises the need for far-reaching corrections, the editorial board can have the article reviewed again, by a second reviewer, after its resubmission.

6. If the review process is taking more than three months and the author has not heard about its outcome, they should contact the editorial board. Please do not enquire about your article before that time.

7. Accepting the article for publication does not mean it will be published exactly in the form it was submitted as all papers undergo a thorough editing process (with the author’s permission).

8. Materials which are not of a strictly scholarly nature – such as reviews, obituaries, interviews, reports, literary works – are not in general submitted to external review, but they may be if the need arises.

This page uses 'cookies'. Learn more