Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2019 | t.22 | No 2

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Polish popular-science periodicals have not yet been researched in terms of their overall graphic design and layout. Undertaking an in-depth assessment of this particular aspect was intended to follow the development of graphic design in the periodicals published on the Polish lands throughout the period spanning 1758–1939, with a view to identifying the most characteristic components that stood for overall visual appeal of specific publications, whilst pondering overall aesthetic and educational value of diverse illustrative material they offered to their readership. The article presents an outline of research into the graphic design of fifty such periodicals, highly representative of a popular-science genre. Comprehensive research results along with the accompanying factual material and tabularised data, which might well prove of some consequence in further comparative research, are available in a book format.

Go to article

Authors and Affiliations

Dorota Kamisińska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This is a survey of Polish-language Jewish newspapers and periodicals published in Galicia prior to 1918 taking into account the general background of multilingual Jewish press in this autonomous province of the Austro-Hungarian Empire. It appears that the total amount of Jewish periodical publications in that period was 182, including 31 in Polish. This survey also attempts to establish the publication frequency and longevity of each periodical and identify the communities or sponsors that supported them.

Go to article

Authors and Affiliations

Sabina Kwiecień
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article examines the jubilee book Nasz Plon [Our Harvest] prepared by editors of the Warsaw weekly magazine [Children’s Friend] (1861–1915) to mark the golden anniversary of its first issue. Set to appear in April 1911, its publication, plagued by various delays, did not take place until the following year. The volume, edited in a rather unprofessional manner (probably by Jadwiga Chrząszczewska), was full of errors ranging from misprints to all kinds of factual blunders. Yet, despite its faults it has a special place in the history of the Polish press: it was the first jubilee book of a children’s magazine and thus a notable sign of the rising social status of the children’s magazines.

Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Woźniakowski
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In 1939–1989 it was common for an aspiring writer to make an entry into the literary scene through a literary magazine. This article revisits the problem by distinguishing two categories of literary magazines, those produced for the young from those by the young. The latter were launched through the initiative of young writers seeking a platform of their own, i.e. the impulse for the creation of such periodicals came from the literary community itself. The article also draws on Professor Kazimierz Wyka’s periodization of literature on the basis of a pair of criteria, the historical and the generational (literary groups and generations). They are an important analytical tool in the mapping of generational change in the literary history of Poland in 1945–1989.

Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Buck
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article presents the last decade of the Krystyna Cywińska’s journalism, published in the London Nowy Czas [ The New Time] in 2007– 2017. Her journalistic career began in London in 1947: she was a regular contributor to Radio Free Europe, the BBC, the London Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza [ The Polish Daily and Soldier’s Daily] and its Sunday supplement Tydzień Polski [ The Polish Weekly]. In the course of fifty years she developed a distinctly personal style of commenting on the social and political realities of the day, especially those affected the lives of the Polish expatriates.

Go to article

Authors and Affiliations

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Confronted with a natural tendency of marginalization national/ethnic minorities and immigrant communities respond by adopting two diverse strategies of showing their presence in the public sphere of the host country. Depending on the level of their integration and the goals they want to achieve, they can either stress their links (affinity) with the majority culture or the differences that mark them out. However, some minority communities succeed in achieving a distinctive presence in the public sphere already at the stage of launching its own media.

Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Wasilewski
ORCID: ORCID

Instructions for authors

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

This page uses 'cookies'. Learn more