Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Sztuki

Content

Rocznik Historii Sztuki | 2017 | No XLII |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

An illustration from Joseph Grünpeck’s Speculum naturalis first published in Nuremberg in 1508 is the starting point for the
Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Kaźmierczak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The topic of this paper is the woodcuts featuring on the title pages of the three editions of Luther’s sermons on the Sacraments
Go to article

Authors and Affiliations

Grażyna Jurkowlaniec
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

After the expulsion of the Czech Brethren from their homeland in 1627, a large group settled in Poland, setting up communities,
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Krasny
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The subject of this paper is Protestant church architecture in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the early modern era, within
Go to article

Authors and Affiliations

Jan Harasimowicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The origins and development of the old settlement of Konradsgrün (now Jáchymov) were linked to the discovery and exploitation
Go to article

Authors and Affiliations

Andrea Huczmanová
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

As a result of the Peace of Westphalia in 1648, huge timber-framed churches were built outside the city walls of Głogów, Jawor
Go to article

Authors and Affiliations

Ulrich Schaaf
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In the mid-17th century on the outskirts of the capitals of the hereditary Duchies of Silesia – Glogow, Jawor and Świdnica –
Go to article

Authors and Affiliations

Agnieszka Seidel-Grzesińska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The Evangelical-Augsburg Cemetery was established in 1792 in the village of Wielka Wola near Warsaw on Młynarska Street. It
Go to article

Authors and Affiliations

Agnieszka Skrodzka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

When describing the Evangelical-Augsburg religious architecture of the 20th and 21st century in the Cieszyn Silesia, it is worth
Go to article

Authors and Affiliations

Przemysław Czernek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In 2016 the city of Wroclaw became The European Capital of Culture. On this occasion, the National Museum organized three
Go to article

Authors and Affiliations

Teresa Grzybkowska

Instructions for authors

Redakcja oczekuje na teksty dotąd niepublikowane w całości lub większych fragmentach i które w uzasadnionych przypadkach mogą stanowić bardzo rozszerzone i mocno zmodyfikowane wersje już opublikowanych artykułów. Redakcja, rezerwuje sobie prawo do trzyletniego od daty publikacji embarga na teksty wydrukowane na łamach „Rocznika”. Jednocześnie musimy zaznaczyć, że zgodnie z zasadą wprowadzoną przez władze Polskiej Akademii Nauk dla wszystkich czasopism wydawanych przez Akademię, poczynając od 2005 r. teksty publikowane w „Roczniku Historii Sztuki” nie są objęte honorariami.
Konsekwentne stosowanie podanych zasad w nadsyłanych tekstach pozwoli na ujednolicenie strony edytorskiej wszystkich tekstów i znaczne przyspieszenie pracy redakcji, która nie ma pracowników etatowych. Przestrzeganie poniższych norm umożliwi też obliczenie objętości tomu. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian oraz odesłania autorom tekstów, w przypadku nieprzestrzegania poniższych ustaleń.

I. Normy tekstu
1. Teksty prosimy dostarczać zarówno w postaci drukowanej jak i elektronicznej; w postaci drukowanej prosimy o dwa egzemplarze tekstu artykułu, streszczenia w języku polskim i w miarę możliwości w języku angielskim, podpisów pod ilustracje i jeden zestaw ilustracji roboczych (w postaci wydruku lub kserokopii); elektroniczne wersje wyżej wymienionych prosimy zapisywać na płycie CD – w  przypadku dokumentów tekstowych w formacie *.doc lub *.rtf (lub analogicznym), zaś w przypadku ilustracji w formacie *.tiff (preferowana rozdzielczość 300 dpi i wyższa); dokumenty (artykuł, streszczenia,  podpisy pod ilustracje prosimy umieszczać w odrębnych plikach o nazwach informujących o ich zawartości (ilustracje prosimy zgromadzić w oddzielnym folderze, a zawierającym je plikom dać nazwę „NAZWISKO-nr porządkowy”, przy czym nr porządkowy winien odpowiadać numerowi ilustracji w odsyłaczu zawartym tekście i w podpisach); prosimy nie „wklejać” ilustracji do tekstu, lecz wyraźnie zaznaczyć, w którym miejscu są one przewidziane.
2. Objętość streszczenia polskiego nie może przekraczać ustalonej proporcji, która wynosi jedną stronę znormalizowanego tekstu (1.800 znaków) na jeden arkusz wydawniczy (40.000 znaków (ze spacjami)); długość streszczenia w języku angielskim winna zaś mieścić się od połowy do dwóch trzecich strony.
 
(Autorzy są proszeni o streszczenia w języku angielskim celem ich publikacji w „The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” (http://cejsh.icm.edu.pl). Jest to pismo ukazujące się od 2004 r., wydawane przez akademie nauk czterech państw Grupy Wyszehradzkiej. Publikuje ono streszczenia prac wydrukowanych w czasopismach naukowych zakwalifikowanych przez  KBN do grupy A i B, a wiec także „Rocznika Historii Sztuki”. We własnym interesie autorów leży wykorzystanie tej nowej możliwości rozpropagowania swoich osiągnięć w formie powszechnie dostępnej na całym świecie. Zaznaczyć należy, że pismo to cieszy się dużą poczytnością – w 2008 r. stronę WWW odwiedziło ponad 225 tys. użytkowników)

3. Przy wydruku prosimy o przestrzeganie następujących zasad: czcionka Arial, 12 pt., odstęp między wierszami 1.5, margines lewy nie mniejszy niż 4 cm (konieczny); przypisy – czcionka Arial, 10 pt., odstęp między wierszami 1.5; ewentualnie: czcionka Times New Roman, odpowiednio 13 i 11 pt. – odstępy między  wierszami, marginesy bez zmian; fotografie, kserokopie rysunków, etc. dołączone do tekstu powinny być opatrzone numerem porządkowym i na odwrocie opisane w myśl niżej podanych zasad.


II. Przypisy:
• przypisy, zarówno bibliograficzne jak irozumowane, rozpoczynamy dużą literą, kończymy kropką.

1. Książka:
•&

This page uses 'cookies'. Learn more