Szczegóły

Tytuł artykułu

Retoryka antydyskryminacyjna w zmieniającychsię relacjach społeczeństwa większościowego z Romami. PrzypadekBergitka Roma we wsi karpackiej

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×