Popular sciences

ACADEMIA - The magazine of the Polish Academy of Sciences

Content

ACADEMIA - The magazine of the Polish Academy of Sciences | 2017 | Nr 1 (53) 2017 Freedom |

Editorial office

Redakcja

Jan Strelau

honorowy redaktor naczelny

Magdalena Prokopowicz

redaktor naczelna

Jolanta Iwańczuk redaktor merytoryczna z zakresu nauk o Ziemi

Justyna Orłowska dziennikarz

Renata Burlikowska redaktor językowa

Daniel Sax tłumacz

Andrzej Figatowski grafik

Andrzej Kozak edytor zdjęć

Rada naukowa

Jerzy Duszyński prezes PAN (przewodniczący)

Stanisław Filipowicz

Roman Słowiński

Grażyna Borkowska

Katarzyna Turnau

Roman Micnas

Witold Rużyłło

Antoni Rogalski

Henryk Szymczak

Contact

Publisher:

Polish Academy of Sciences

Office for Popularizing and Promoting Science

pl. Defilad 1,

00-901 Warsaw, Poland

e-mail: academia@pan.pl

This page uses 'cookies'. Learn more