Details

Title

La questione del doppio ausiliare nelle grammatiche italiane per stranieri

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Grochowska-Reiter, Anna : Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań ; Słapek, Daniel : Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Authors

Keywords

auxiliary verbs ; compound tenses in Italian ; Italian grammar ; teaching grammar ; teaching Italian as a foreign language

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

89-109

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Bibliography

1. BONFATTI SABBIONI, M. T. (2013): “Un approccio linguistico all’insegnamento dell’Italiano come lingua seconda”, Italica, 90/1, 95–116.
2. BOZZO, D. (2018): “Essere o avere? La selezione dell’ausiliare tra teoria e didattica nell’insegnamento dell’italiano a stranieri”, Italica Wratislaviensia, 9/2, 55–80. DOI: http:// dx.doi.org/10.15804/IW.2018.09.16.
3. FERRARI, A./ ZAMPESE, L. (2016): Grammatica: parole, frasi, testi dell’italiano, Carocci, Roma.
4. IVANOVSKA-NASKOVA, R. (2018): “L’insegnamento della grammatica dell’italiano LS attraverso corpora”, Italica Wratislaviensia, 9/1, 71–87. DOI: http://dx.doi.org/10.15804/IW.2018.09.04
5. KARCZEWSKA, M. (2015): “Auxiliary verbs in compound tenses in Italian and German: A comparative study”, Studia Linguistica, 34, 61–74.
6. KILGARRIFF, A./ BAISA, V. et al. (2014): “The Sketch Engine: ten years on”, Lexicography, 1, 7–36.
7. PAOLI, M. (2016): “Entrare, uscire, salire e scendere: transitivi a furor di popolo?”, disponibile on line: https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/entrare-uscire-salire-e-scendere-transitivia- furor-di-popolo/1047.
8. ROCCHETTI A. (1987), “’Sono’ ou ‘Ho vissuto’? L’emploi des auxiliaires avec les verbes intransitifs”, Chroniques italiennes, 11/12 (3/4), 161–171.
9. SALVI, G. (2001): “La frase semplice”, in: RENZO, L./ SALVI, G./ CARDINALETTI, A. (a cura di): Grande grammatica italiana di consultazione. Vol. I. La Frase. I sintagmi nominale e preposizionale, il Mulino, Bologna, 37–127.
10. SALVI, G./ VANELLI, L. (2004): Nuova grammatica italiana, il Mulino, Bologna.
11. SANTI, M. (2006): “Inaccusatività (intransitività scissa)”, Quaderni del Laboratorio di Linguistica, 6, 1–15.
12. SATTA, L. S. (1981), La prima scienza. Grammatica italiana per il biennio delle scuole medie superiori, Messina‑Firenze, D’Anna.
13. SENSINI, M. (1997): La grammatica della lingua italiana, Mondadori, Milano.
14. TRIFONE, P./ PALERMO, M. (2007): Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli.
15. ZAMBORLIN, C. (2005): “Essere o avere? Oltre le regole tradizionali per comprendere la selezione dell’ausiliare nel passato prossimo. Applicazione glottodidattica delle nozioni di ruolo semantico e di verbo inaccusativo”, in: Insegnare Italiano in Giappone, Istituto Italiano di Cultura, Tokyo, 39–72.

Date

2021.05.20

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.137036

Source

Kwartalnik Neofilologiczny; 2021; No 1; 89-109

Aims and scope

„Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym obiegu naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej anglistyki, germanistyki, romanistyki oraz italianistyki.

Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.

„Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Forma papierowa i elektroniczna ukazuje się w tym samym czasie. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.

W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w językach kongresowych takich jak: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.

Zadaniem "Kwartalnika Neofilologicznego" jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.

Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych i glottodydaktycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Editorial Board

Rada Redakcyjna

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Dario Prola (zastępca przewodniczącego/deputy chairman, Warszawa)

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa)

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Anna Małgorzewicz (Wrocław),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)

Abstracting & Indexing

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×