Details

Title

Gli errori nell’uso delle preposizioni in italiano. Uno studio condotto sugli studenti universitari polacchi di livello A2

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Gandor, Bożena : Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Authors

Keywords

preposition ; error ; Italian ; error classification ; applied linguistics

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

110-123

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Bibliography

1. ALBANESE, O./ FIORILLI, C./ GNISCI, A. (2007): La correzione degli errori da parte degli insegnanti: tra concezioni dell’intelligenza e pratiche del discorso, Ricerche di Psicologia, 30(2), 29–57.
2. BALBONI P. E. (2012): Le sfide di Babele: Insegnare le lingue nelle società complesse. Torino, UTET.
3. BALBONI, P. E. (2013): Il ruolo delle emozioni di studente e insegnante nel processo di apprendimento e insegnamento linguistico, EL.LE, 2(1), 7–30.
4. BOZZONE COSTA R. (2002): “Rassegna degli errori lessicali in testi scritti da apprendenti elementari, intermedi ed avanzati di italiano L2 (ed implicazioni didattiche)”, Linguistica e Filologia, 14, 37–67.
5. DĄBROWSKA, A./ PASIEKA, M. (2015): “Błąd językowy – co to takiego? Rozważania o błędzie językowym w glottodydaktyce polonistycznej”, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 22, 21–47.
6. DOTA, M. (2013): “L’errore e il feedback correttivo: contributi teorici e studio di un caso”, Italiano LinguaDue, 5(1), 29–96.
7. ERDOĞAN, V. (2005): “Contribution of error analysis to foreign language teaching”, Mersin University Journal of the Faculty of Education, 1(2), 261–270.
8. HENDRICKSON, J. M. (1978): “Error correction in foreign language teaching: Recent theory, research, and practice”, Modern Language Journal, 387–398.
9. KALETA, R. 2018. Błędologia w glottodydaktyce białorutenistycznej, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
10. KALISKA, M. (2018): Model uczenia języków obcych w szkole wyższej na przykładzie języka włoskiego: Założenia teoretyczne, metodologia nauczania i zintegrowany rozwój kompetencji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski.
11. KRASHEN, S. D./ TERRELL, T. D. (1983): The natural approach: Language acquisition in the classroom, Oxford, Pergamon Press.
12. KWAPISZ‑OSADNIK, K. (2017): “Przyimki jako znaczniki różnych konceptualizacji: analiza zagadnienia na przykładzie języka włoskiego”, Acta Neophilologica, 1(XIX), 135–145.
13. LENNON, P. (1991): “Error: Some problems of definition, identification, and distinction”, Applied Linguistics, 12(2), 180–196.
14. MALINOWSKA, M. (2017): “La preposizione da e alcuni suoi corrispettivi polacchi – uno studio cognitivo”, Romanica Cracoviensia, 17(1), 33–43.
15. MALINOWSKA, M. (2020): “La preposizione su e alcuni suoi corrispettivi polacchi – uno studio cognitivo”, Kwartalnik Neofilologiczny, LXVII, 1, 40–52.
16. PAWLAK, M. (2014): Error Correction in the Foreign Language Classroom. Reconsidering the Issues, Berlin, Springer‑Verlag.
17. RICHARDS, J. C. (2015): Error analysis: Perspectives on second language acquisition, New York, Routledge.
18. SELINKER, L. (1972): “Interlanguage”, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 10(1–4), 209–232.

Date

2021.05.20

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.137037

Source

Kwartalnik Neofilologiczny; 2021; No 1; 110-123

Aims and scope

„Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym obiegu naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej anglistyki, germanistyki, romanistyki oraz italianistyki.

Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.

„Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Forma papierowa i elektroniczna ukazuje się w tym samym czasie. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.

W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w językach kongresowych takich jak: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.

Zadaniem "Kwartalnika Neofilologicznego" jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.

Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych i glottodydaktycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Editorial Board

Rada Redakcyjna

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Dario Prola (zastępca przewodniczącego/deputy chairman, Warszawa)

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa)

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Anna Małgorzewicz (Wrocław),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)

Abstracting & Indexing

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×