Details

Title

Culinary memory: Taste experience sensory memory in the culinary columns of Dorota Masłowska and Bogdan Deptuła

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2021

Issue

No 3 (366)

Affiliation

Kurowska, Katarzyna : mgr, doktorantka na Wydziale Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Authors

Keywords

Polish literary journalism in the 21st century ; feuilleton ; food and travel column ; sensory experience ; memory ; sensory anthropology ; Bogusław Deptuła (b. 1965) ; Dorota Masłowska (b. 1983)

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

391-411

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Bibliography

● Ackerman Diane, Historia naturalna zmysłów, tłum. K. Chmielowska, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1994.
● Barańczak Anna, Poetyka przepisu kulinarnego, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” nr 4 (22), 1979, s. 72-88.
● Brillat-Savarin Anthelme, Fizjologia smaku albo medytacje o gastronomii doskonałej, tłum. J. Guze, PIW, Warszawa 2015.
● Certeau Michel, Giard Luce, Mayol Pierre, Wynaleźć codzienność 2. Mieszkać, gotować, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
● Classen Constance, World of Sense: Exploring the Sense in History and Across Cultures, Routledge, London and New York 1993.
● Deptuła Bogusław, Literatura od kuchni, W.A.B., Warszawa 2013
● Esquivel Laura, Przepiórki w płatkach róży, tłum. E. Komornicka, PIW, Warszawa 1989.
● Freud Sigmund, Kultura jako źródło cierpień, tłum. J. Prokopiuk, Aletheia, Warszawa 2013.
● Freud Sigmund, Natura psychiki, [w:] Tegoż, Poza zasadą przyjemności, tłum. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa 2005.
● Herzfeld Michael, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, tłum. M. M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
● Hoffman Beata, Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
● Kozioł Andrzej, Księga zapachów, WAM, Kraków 2010.
● Masłowska Dorota, Więcej niż możesz zjeść. Felietony parakulinarne, Zwierciadło, Warszawa 2015.
● Pakulnis Maria, Mizera Janusz, Sceny kuchenne, Edipresee, Warszawa 2016.
● Proust Marcel, W stronę Swanna, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 2013, [ebook Legimi].
● Rembowska-Płuciennik Magdalena, Dlaczego warto wrócić do zmysłów? Wokół literatur-oznawczych inspiracji antropologią zmysłów, [w:] Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red. P. Czapliński, A. Legeżyńska, M. Telicki, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2010.
● Rybicka Elżbieta, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków 2014.
● Stańczak-Wiślicz Krystyna, Kryzysowe praktyki kulinarne w Polsce lat 80. XX wieku na łamach ówczesnej prasy kobiece, [w:] Terytoria smaku. Studia nad antropologią i socjologią jedzenia, red. U. Jarecka, A. Wieczorkiewicz, IFiS PAN, Warszawa 2014.
● Stasiński Piotr, Poetyka i pragmatyka felietonu, Ossolineum, Wrocław 1982.
● Stomma Ludwik, Dzieje smaku, Sens, Poznań 2003.
● Szromba-Rysowa Zofia, Smak potraw w aspekcie tożsamości kulturowej, „Małopolska” t. 5, 2003, s. 151–157.
● Wieczorkiewicz Anna, Apetyt turysty, Universitas, Kraków 2008.
● Wieczorkiewicz Anna, O wyobraźni kulinarnej i aprioriach jedzenia. Kultura uwikłana w konsumpcję, [w:] Terytoria smaku. Studia nad antropologią i socjologią jedzenia, red. U. Jarecka, A. Wieczorkiewicz, IFiS PAN, Warszawa 2014.
● Wróblewski Łukasz, Masłowska. Opowieść o wstręcie, „Nomos”, Kraków 2016.

Date

2021.12.16

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rl.2021.137315
×