Details

Title

One special case of the predicate semantic structure realisation: Polish rozmyślić się (vs. Polish zrezygnować, Bulgarian откажа се)

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2021

Volume

No LXX

Affiliation

Korytkowska, Małgorzata : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Authors

Keywords

semantic ; syntax ; predicate‑argument structure ; context of the sentence ; Polish ~ Bulgarian contrast

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

55-68

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography

Sources of examples

Bańko M., (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, wyd. 2, Warszawa: PWN.
PELCRA: Wyszukiwarka korpusowa PELCRA dla danych Narodowego Korpusu Języka Polskiego [ http://www.nkjp.uni.lodz.pl ; dostęp 12.05.21].
Szymczak M., (red.), 1981, Słownik języka polskiego, vol. 3, Warszawa: PWN.
Skorupka 1974 = Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z., (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa.
Rechnik na balgarskia ezik, 2015, vol. 15, Sofia: Izdatelstvo na BAN „Prof. Marin Drinov”.

References

Apresyan Yu.D., 1974, Leksicheskaya semantika. Sinonimicheskiye sredstva yazyka, Moskva: Nauka.
Bogusławski A., 1974, Preliminaries for semantic‑syntactic description of basic predicative expressions with special reference to Polish verbs, [w:] O predykacji, red. A. Orzechowska, R. Laskowski, Wrocław: Ossolineum, pp. 39–57.
Duraj‑Nowosielska I., 2017a, Konteksty uwydatniające konflikty woli a walencja czasownika chcieć, „Prace Filologiczne”, vol. 70, pp. 171–192.
Duraj‑Nowosielska I., 2017b, Charakterystyka semantyczna wyrażeń ktoś zamierza coś zrobić/robić i ktoś ma zamiar coś zrobić/robić, „Prace Filologiczne”, vol. 70, pp. 193–207.
Karolak S., 1984, Składnia wyrażeń predykatywnych. [w:] Topolińska Z., (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa: PWN, pp. 11–211.
Korytkowska M., 1990, Z problematyki składni konfrontatywnej – na przykładzie bułgarskich i polskich zdań bezpodmiotowych, Wrocław etc.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Korytkowska M., 1994, Modèle de la structure sémantique de la phrase dans une approche contrastive, “Révue des études slaves”, vol. 66, no. 3, pp. 557–565.
Zintegrowany opis semantyczno‑syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyj-skich 2019 = Kiklewicz A., Korytkowska M., Mazurkiewicz‑Sułkowska J., Zatorska A., Zintegrowany opis semantyczno‑syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi), cz. I–II; red. M. Korytkowska, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Fundacja Slawistyczna. [ https://hdl.handle.net/20.500.12528/1087; dostęp 21.05.2021].

Date

2021.12.05

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rslaw.2021.138339
×