Details

Title

(Proto‑)Indo‑European heritage in Slavic folk zoonymy

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2021

Volume

No LXX

Affiliation

Bednarczuk, Leszek : Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Authors

Keywords

Indo‑European ; Slavic ; Polish ; heritage ; zoonymy

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

189-192

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography

Gołąb Z., 1992/2004, The origins of the Slavs. A linguist’s view, Columbus (idem, O pochodzeniu Słowian w świetle faktów językowych, tłum. M. Wojtyła-‑Świerzowska, Kraków 2004).
Lehr‑Spławiński T., 1946, O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian, Poznań.
Moszyński K.,1957, Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego, Wrocław.
Renfrew C., 1987/2001, Archeology and language. The puzzle of Indo‑European origins, London (idem, Archeologia i język. Łamigłówka pochodzenia Indoeuropejczyków, tłum. E. Wilczyńska, A. Marciniak, Warszawa ; Poznań 2001).
Warchoł S., 1968, W sprawie genezy i funkcji sufiksu ‑ula w słowiańskich nazwach własnych i apelatywnych, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria 3: Językoznawstwo. Prace na VI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Pradze (1968), Warszawa, s. 55–63.
Warchoł S., 2007–2016, Słownik etymologiczno‑motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej, t. 1–5, Lublin.
Warchoł S., 2020, Dzieje i pradzieje Indoeuropejczyków w świetle archaicznej leksyki i zoonimii ludowej, Lublin.

Date

2021.12.05

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/rslaw.2021.138348
×