Details

Title

Regional Kashubian language – the dialectal lexis and the development of the literary language

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2021

Volume

No LXX

Affiliation

Boryś, Wiesław : Instytut Slawistyki PAN, Warszawa ; Boryś, Wiesław : Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Authors

Keywords

Kashubian folk language ; Kashubian literary language ; Kashubian lexis ; etymology

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

197-201

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography

Gòłąbk E., 2005, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk: Oficyna Czec.
Labuda A., 1960, Słowniczek kaszubski, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Makurat H., 2014, Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëzny Kaszub, Gdańsk: Oficyna Czec.
Mickiewicz A., 2010, Pón Tadeùsz : to je òstatny najachùnk na Lëtwie : szlacheckô historiô z rokù 1811 i 1812 w dwanôsce knégach wiérszã, skaszëbił S. Janke, Wejrowò ; Gduńsk: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko‑Pomorskiej : Wydawnictwo Maszoperia Literacka.
Popowska‑Taborska H., 2019, Współczesny kaszubski język literacki z dziedzictwem leksykalnym w tle, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
Treder J., 2014, Spòdlowô wiedza ò kaszëbizńe, wyd. 2., Gdańsk: Oficyna Czec.
Trepczyk J., 1994, Słownik polsko‑kaszubski, t. 1: A‑Ó; t. 2: P–Ż, nauk. oprac. i aneksem opatrzył J. Treder, Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko‑Pomorskie.

Date

2021.12.05

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/rslaw.2021.138350
×