Details

Title

The views of dedicated Polish gamers on the localization of video games into Polish – online survey results

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 4

Affiliation

Kudła, Dominik : Uniwersytet Warszawski

Authors

Keywords

video game localization ; localization of games into Polish ; game localization quality ; video gamer survey ; translation errors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

530-549

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Bibliography

ADAMS E. (2014): Fundamentals of Game Design. Third Edition, New Riders, Berkeley.
AFZALI K., ZAHIRI M. (2021): A netnographic exploration of Iranian videogame players translation needs: the case of in-game texts, “The Translator”, < https://doi.org/10.1080/13556509.2021.1880536> [last access: 17.10.21].
AL-BATINEH M., ALAWNEH R. (2021): Current trends in localizing Video games into Arabic: localization levels and gamers’ preferences, “Perspectives. Studies in Translation Theory and Practice”, 5: 1–20.
BERNAL-MERINO M.Á. (2015): Translation and Localisation in Video Games. Making Entertain-ment Software Global, Routledge, New York.
BOBREK G. (2018): Gry, w które lepiej nie grać po polsku, “TVGRY.pl”, < https://www.youtube.com/watch?v=GSPkx0yBu7A> [last access: 17.10.21].
BOBROWSKI M., RODZIŃSKA-SZARY P., KRAMPUS-SEPIELAK A., ŚLIWIŃSKI M., RUDNICKI S. (2017): State of the Polish Video Game Industry '17, “PolishGamers.com”, < http://polishgamers.com/upload/raport_A4_EN_2017_web.pdf> [last access: 17.10.21].
BOBROWSKI M., GAŁUSZKA D., KRAMPUS-SEPIELAK A., RODZIŃSKA-SZARY P., ŚLIWIŃSKI M. (2019): Polish Gamers Research Report, “Polish Gamers Resarch” < https://polishgamers.com/pgr/polish-gamers-research-2019> [last access: 17.10.21].
BROOKS D. (2000): What Price Globalization? Managing Costs at Microsoft, in: SPRUNG R.C. (ed.), Translating into Success: Cutting-edge Strategies for Going Multilingual in a Global Age, John Benjamins, Amsterdam/ Philadelphia: 43–57.
CHANDLER H.M. (2005): The Game Localization Handbook, Charles River Media, Massachusetts.
CZECH D. (2013): Challenges in video game localization: An integrated perspective, “Explorations: A Journal of Language and Literature”, 1: 3–25.
DĘBOWSKI J., ARASZKIEWICZ M., BOBREK G., MAŃKA M. (2016): Tragiczne przypadki polskiego dubbingu gier. Dlaczego jest tak źle, “TVGRY.pl”, < https://www.youtube.com/watch?v=HateX3Bq09Y> [last access: 17.10.21].
DIETZ F. (2007): How difficult can that be? – The work of computer and video game localization, “Revista Tradumàtica”, 5: 41–47.
ELLEFSEN U. (2016): Harnessing the roar of the crowd: A quantitative study of language preferences in video games of French players of the Northern Hemisphere, MA thesis, University of Roehampton: London.
FERNÁNDEZ-COSTALES A. (2016): Analyzing Player’s Perception on the Translation of Video Games, in: SMITH I.A., ESSER A., BERNAL-MERINO M.Á. (eds.), Media Across Borders: Localizing TV, Film, and Video Games, Routledge, New York: 183–201.
GEURTS F. (2015): What do you want to play? The desirability of video game translations from English into Dutch according to Dutch gamers and non-gamers, MA thesis, University of Leiden.
HERNANDEZ M. (2017): Video Game Localisation: A Francophone Gamers' Perspective on the Quality of PC Video Game Localisation, MA thesis, Université Genève, < http://archive-ouverte.unige.ch/unige:104629> [last access: 17.10.21].
KHOSHSALIGHEH M., AMERI S. (2020): Video game localisation in Iran: A survey of users’ profile, gaming habits and preferences, “The Translator”, 26/2: 190–208.
KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY (2015): Polish Gamers Research '2015, „kpt.krakow.pl”, < http://www.kpt.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/06/polishgamers_2015_final_pl-2.pdf> [last access: 17.10.21].
ID. (2018): Polish Gamers Research '2018, „kpt.krakow.pl” < http://www.kpt.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/06/polish-gamers-2018.pdf> [last access: 17.10.21].
KRAMPUS-SEPIELAK A., BOBROWSKI M., GAŁUSZKA D., RODZIŃSKA-SZARY P., ŚLIWIŃSKI M. (2021): The State of the Polish Video Games Industry 2020, “Polish Gamers Research”, < https://polishgamers.com/wp-content/uploads/2021/04/Raport_2021_long_FINAL_EN_WEB.pdf> [last access: 17.10.21]. KUDŁA D. (2020): Ocena odbioru lokalizacji językowej gier komputerowych na podstawie danych okulograficznych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
MANDIBERG S. (2015): Responsible Localization: Game Translation between Japan and the United States, PhD thesis, University of California, San Diego, < https://escholarship.org/uc/item/3g21n3q7> [last access: 17.10.21].
MANGIRON C. (2018): Reception studies in game localization. Taking stock, in: DI GIOVANNI E., GAMBIER Y. (eds.), Reception Studies and Audiovisual Translation, John Benjamins, Amsterdam: 277–296.
MCCARTHY D., CURRAN S., BYRON S. (2005): The Complete Guide to Game Development, Art, and Design, ILEX Press Ltd, Lewes.
MUNDAY J. (2012): Introducing Translation Studies: Theories and Applications (3rd ed.), Routledge, London/ New York.
O'HAGAN M., MANGIRON C. (2013): Game Localization: Translating for the Global Digital Entertainment Industry, John Benjamins, Amsterdam/ Philadelphia.
STRZYŻEWSKI M. (2014): Kim są gracze w Polsce? Wyniki badań rynku Polish Gamers Research, „Onet.pl”, < https://technologie.onet.pl/gry/kim-sa-gracze-w-polsce-wyniki-badan-rynku- polish-gamers-research-2014/34rqzyn> [last access: 17.10.21].
THAYER A., KOLKO, B.E. (2004): Localization of Digital Games: The Process of Blending for the Global Games Market, “Technical Communication”, 51/4: 477–488.
WEBER L. (2017): In the $75 Billion Videogame Industry, Hiring People Is a Last Resort, “The Wall Street Journal” (10 April), < https://www.wsj.com/articles/why-a-75-billion-business-is-getting-out-of-the-hiring-game-1491838235> [last access: 17.10.21].
WIJMAN T. (2021): Global Games Market to Generate $175.8 Billion in 2021; Despite a Slight Decline, the Market Is on Track to Surpass $200 Billion in 2023, “Nezwoo.com” < https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-to-generate-175-8-billion-in-2021-despite-a-slight-decline-the-market-is-on-track-to-surpass-200-billion-in-2023/> [last access: 17.10.21].

Date

2022.01.25

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.139558

Aims and scope

„Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym obiegu naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej anglistyki, germanistyki, romanistyki oraz italianistyki.

Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.

„Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Forma papierowa i elektroniczna ukazuje się w tym samym czasie. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.

W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w językach kongresowych takich jak: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.

Zadaniem "Kwartalnika Neofilologicznego" jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.

Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych i glottodydaktycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Editorial Board

Rada Redakcyjna

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Dario Prola (zastępca przewodniczącego/deputy chairman, Warszawa)

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa)

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Anna Małgorzewicz (Wrocław),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)

Abstracting & Indexing

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×