Details

Title

Terapeutyczny wymiar wywiadu socjologicznego: praktyka badawcza w kontekście wyzwań etycznych

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2024

Issue

No 1

Affiliation

Łuczaj, Kamil : Uniwersytet Łódzki

Authors

Keywords

wywiad terapeutyczny ; konsultacje koleżeńskie ; etyka badań ; badania bibliograficzne

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

81-105

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

 1. Afeltowicz, Łukasz, Joanna Suchomska, Wojciech Goszczyński. 2021. Partycypacyjne badania w działaniu: analiza polskich doświadczeń. Avant, XII: 1-25. DOI: 10.26913/avant.2021.03.04.
 2. Binns, Carole. 2019. Experiences of Academics from a Working-Class Heritage: Ghosts of Childhood Habitus. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 3. Boroń, Aleksandra, Gromkowska-Melosik, Agnieszka. 2022. Ukraińskie uchodźczynie wojenne. Tożsamość, trauma, nadzieja. Kraków: Impuls.
 4. Bourdieu, Pierre. 1988. Homo academicus. Stanford: Stanford University Press.
 5. Bourdieu Pierre. 1993. La misère du monde. Paris: Éditions du Seuil.
 6. Bourdieu, Pierre. 1990. In Other Words: Essays towards a Reflexive Sociology. Stanford: Stanford University Press.
 7. Bradley, Kevin, Anisa Puri. 2016. Creating an Oral History Archive: Digital Opportunities and Ethical Issues. Australian Historical Studies, 47: 75-91.
 8. Bron, Agnieszka. 2017. O badaniach biograficznych krytycznie. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 4, 1: 16-34.
 9. Brown, Brené. 2021. Atlas of the Heart. New York: Random House.
 10. Bura, Darya, Evgenia Podobna. 2022. ïïmmuù nmmuù 2022. CeidnenuR npo nepmi dm emop^HeHHM. XapKiB: ®omo.
 11. Case, Kim. 2017. Insider Without: Journey across the Working-Class Academic Arc. Journal of Working-Class Studies, 2, 2: 16-35.
 12. Choczyński, Marcin. 2018. Quasi-terapeutyczna funkcja wywiadu częściowo ustrukturyzowanego w odniesieniu do badań własnych. Rola i znaczenie dobrej relacji w wywiadzie socjologicznym. Przegląd Socjologiczny, 4: 150-170.
 13. de Gaulejac, Vincent. 2016. La névrose de classe. Nouvelle édition actualisée. Paris: Éditions Payot & Rivages.
 14. Demetrio, Duccio. 2000. Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Kraków: Impuls.
 15. Deręgowska, Justyna. 2016. Rola badań biograficzno-narracyjnych w budowaniu modelu wsparcia społecznego rodzin doświadczonych chorobą nowotworową dziecka. W: M. Piorunek, red. Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje - Egzemplifikacje - Dylematy metodologiczne. Poznań: Wydawnictwo UAM, 223-237.
 16. Dolińska, Anna, Kamil Łuczaj, Olga Kurek-Ochmańska. 2022. Metoda biograficzna w kontekście badań jakościowych realizowanych zdalnie - możliwości, ograniczenia i aspekty etyczne. Przegląd Socjologiczny, 71: 61-84. DOI: 10.26485/ PS/2021/71.1/3.
 17. Friedman, Sam. 2016. Habitus clivé and the emotional imprint of social mobility. The Sociological Review, 64: 129-147.
 18. Gałęziowski, Jakub. 2022. Recenzja książki. Adrianna Surmiak, Etyka badań jakościowych w praktyce. Analiza doświadczeń badaczy z osobami podatnymi na zranienie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2022. Przegląd Socjologiczny, 71: 219-226.
 19. Goffman, Erving. 2006. Rytuał interakcyjny. Przekład Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Golczyńska-Grondas, Agnieszka, Marek Grondas. 2013. Biographical research and treatment. Some remarks on therapeutic aspects of sociological biographical interviews. Przegląd Socjologii Jakościowej, 9, 4: 28-49.
 21. Golczyńska-Grondas, Agnieszka, Katarzyna Waniek. 2022. Superwizja w jakościowych badaniach społecznych. O radzeniu sobie z trudnymi emocjami badających i badanych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18, 4: 6-33.
 22. Graeber, David. 2019. Praca bez sensu. Teoria. Przekład Mikołaj Denderski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 23. Grzesiak-Feldman, Monika. 2005. Wywiad psychologiczny a wywiad dziennikarski: porównanie. W: K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz, red. Wywiad psychologiczny, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 17-26.
 24. Hochschild, Arlie. 1983. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley: University of California Press.
 25. Ingram, Nicola, Jessie Abrahams. 2015. Stepping Outside of Oneself: How a cleft-habitus can lead to greater reflexivity through occupying „the third space. In: J. Thatcher, N. Ingram, C. Burke, J. Abrahams, eds. Bourdieu: The Next Generation. The development of Bourdieu ’s intellectual heritage in contemporary UK sociology. London: Routledge, 141-156.
 26. Jacyno, Małgorzata. 2007. Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. Januszewska, Edyta. 2019. Heterotopie dziecięcego uchodźstwa. Syryjczycy w Libanie. Kraków: Impuls.
 28. Jensen, Barbara. 2014. Dreams and Nightmares: Survivor Guilt in Working Class Crossovers. Rhizomes 27 [brak numerów stron], http://www.rhizomes.net/issue27/ Dostęp: 07.02.2023.
 29. Józefik, Barbara. 2010. Superwizja - perspektywa systemowa. Psychoterapia, 3: 11-22.
 30. Karkowska, Magda. 2018. Terapeutyczne aspekty wywiadu narracyjnego w perspektywie prowadzenia badań biograficznych. Studia Edukacyjne, 50: 107-120. DOI: 10.14746/se.2018.50.7.
 31. Kaźmierska, Kaja. 2020. Ethical Aspects of Social Research: Old Concerns in the Face of New Challenges and Paradoxes. A Reflection from the Field of Biographical Method. Qualitative Sociology Review, 3: 118-13. DOI: 10.18778/17338077.16.3.08
 32. Kaźmierska, Kaja, Katarzyna Waniek. 2020. Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda - technika - analiza. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 33. Kvale, Steinar. 2004. Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Przekład Stanisław Zabielski. Białystok: Trans Humana.
 34. Labude, Markus, Liang Shen, Yujia Zhu, G. Owen Schaefer, Catherine Ong, Vicki Xafis. 2020. Perspectives of Singaporean biomedical researchers and research support staff on actual and ideal IRB review functions and characteristics: A quantitative analysis. PLoS ONE, 15, 12: 1-22. DOI: 10.1371/journal.pone.0241783. 
 35. Lee, Elizabeth. 2017. ‘Where People Like Me Don’t Belong’: Faculty Members from Low socioeconomic-status Backgrounds. Sociology of Education, 90, 3: 197-212. DOI: 10.1177/0038040717710495.
 36. Lee, Elizabeth, Rory Kramer. 2013. Out with the Old, In with the New? Habitus and Social Mobility at Selective Colleges. Sociology of Education, 86: 18-35. DOI: 10.1177/0038040712445519.
 37. Łuczaj, Kamil. 2021. Doznawanie klasy w perspektywie mikrosocjologicznej. Przypadek pracowników naukowych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 17, 2: 6-25. DOI: 10.18778/1733-8069.17.2.01.
 38. Luczaj, Kamil. 2023a. Social class as a blessing in disguise? Beyond the deficit model in working-class and higher education studies. Equality, Diversity and Inclusion, 42: 193-209. DOI: 10.1108/EDI-02-2022-0040.
 39. Łuczaj, Kamil. 2023b. Upwardly mobile biographies. An analysis of turning points in the careers of working-class faculty. Advances in Life Course Research, 56: 1-11. DOI: 10.1016/j.alcr.2023.100545.
 40. Macfarlane, Bruce, Yoshiko Saitoh. 2008. Research Ethics in Japanese Higher Education: Faculty Attitudes and Cultural Mediation. Journal of Academic Ethics, 6: 181-195. DOI: 10.1007/s10805-008-9065-9.
 41. Merton, Robert. 1996. On Social Structure and Science. Chicago: The University of Chicago Press.
 42. Męcfal, Sylwia, Adrianna Surmiak, Izabela Ślęzak. 2020. Badania społeczne i humanistyczne w czasach pandemii - aspekty etyczno-metodologiczne. Dyskusja podczas „Spotkań Badaczek”. Przegląd Socjologiczny, 69: 203-214.
 43. Mizielińska, Joanna, Agata Stasińska, Magdalena Żadkowska, Mateusz Halawa. 2018. Dylematy etyczne w badaniu pary intymnej. Doświadczenia z pracy badawczej. Studia Socjologiczne, 3: 71-100. DOI: 10.24425/122473.
 44. Morris, Marilyn, Jason Morris. 2016. The importance of virtue ethics in the IRB. Research Ethics, 12: 201-216. DOI: 10.1177/1747016116656023.
 45. National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. 1979. Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects. Washington DC: National Institutes of Health. https://www.hhs.gov/ohrp/sites/default/files/the-belmont-report-508c_FINAL.pdf. Dostęp: 20.04.2023.
 46. Naudet, Jules. 2018. Stepping into the Elite: Trajectories of Social Achievement in India, France, and the United States. New Delhi: Oxford University Press.
 47. Nind, Melanie 2014. What is inclusive research? London: Bloomsbury Academic.
 48. Poole, Adam. 2021. From recalcitrance to rapprochement. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 44: 522-534. DOI: 10.1080/01596306.2021.2021860.
 49. Rajtar, Małgorzata. 2020. The Concept of Vulnerability within research ethics and health policies in rare diseases. Przegląd Socjologiczny, 69: 107-127. DOI: 10.26485/ PS/2020/69.3/5.
 50. Reay, Diane. 2005. Beyond Consciousness?: The Psychic Landscape of Social Class. Sociology, 39: 911-928. DOI: 10.1177/003803850505837. 
 51. Russo, John, Sherry Linkon. 2005. What’s New about New Working-Class Studies? In: J. Russo, S. Lee Linkon, eds. New Working-Class Studies. Ithaca: Cornell University Press,, 2-18.
 52. Scheff, Thomas. 1990. Microsociology: Discourse, Emotion, and Social Structure. Chicago: The University of Chicago Press.
 53. Sorokin, Pitirim. 2009. Ruchliwość społeczna. Przekład Jerzyna Słomczyńska. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 54. Soroko, Emilia. 2015. Wkład psychoanalitycznego myślenia do rozwoju rozmowy psychologicznej jako jakościowej metody badawczej i diagnostycznej. Polskie Forum Psychologiczne, 20: 514-535.
 55. Spellecy, Ryan, Thomas May. 2012. More Than Cheating: Deception, IRB Shopping, and the Normative Legitimacy of IRBs. Journal of Law, Medicine & Ethics, 40, 4: 990-996. DOI: 10.1111/j.1748-720X.2012.00726.
 56. Surmiak, Adrianna. 2018. Confidentiality in Qualitative Research Involving Vulnerable Participants: Researchers’ Perspectives. Forum: Qualitative Social Research, 19: 1-26.
 57. Surmiak, Adrianna. 2019. Komisje etyczne dla badań społecznych w Polsce. Perspektywa socjologów i antropologów społeczno-kulturowych. Studia Socjologiczne 4: 157-182. DOI: 10.24425/sts.2019.126163.
 58. Surmiak, Adrianna. 2022. Etyka badań jakościowych w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 59. Tokarska, Urszula. 2002. Narracja autobiograficzna w terapii i promocji zdrowia. W: J. Trzebiński, red. Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 221-261.
 60. Turner, Jonathan, Jan Stets. 2009. Socjologia emocji. Przekład Marta Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 61. Turton, David. 1996. Migrants and refugees: a Mursi case study. In: T. Allen, ed. In Search of Cool Ground: War, Flight and Homecoming in Northeast Africa. Trenton: Africa World Press, 96-123.
 62. Wachowiak, Anna. 2008. Zakończenie. W: A. Wachowiak, red. Socjologia jako społeczna terapia. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 271-272.
 63. Walkerdine, Valerie. 199. Working class women: Psychological and social aspects of survival. Cahiers du GEDISST, 9-10: 57-80.
 64. Waniek, Katarzyna. 2019. Lekceważone potencjały i narosłe nieporozumienia: kilka uwag o metodzie autobiograficznego wywiadu narracyjnego Fritza Schützego.
 65. Przegląd Socjologii Jakościowej, 15: 132-163.
 66. Wengraf, Tom. 2001. Qualitative Research Interviewing. Biographic Narrative and Semi-Structured Methods. Thousand Oaks: Sage.

Date

2024.03.21

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2024.149317
×