Nauki Techniczne

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Zawartość

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management | 2014 | vol. 30 | No 1 |

Redakcja

Kolegium redakcyjne

 • Redaktor naczelny: Eugeniusz Mokrzycki
 • Z-ca redaktora naczelnego: Ryszard Uberman (sekcja: górnictwo)
 • Sekretarz redakcji: Krzysztof Galos (sekcja: mineralogia)
 • Z-ca sekretarza redakcji: Lidia Gawlik (sekcja: gospodarka surowcami i energią)
 • Z-ca sekretarza redakcji: Beata Klojzy-Karczmarczyk (sekcja: inżynieria środowiskowa w górnictwie)
 • Redaktor statystyczny: Jacek Mucha

Rada redakcyjna

 • Ass. Prof. Mattias Bäckström – Örebro Universitet, Örebro, Szwecja
 • Prof. Wiesław Blaschke – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Polska
 • Prof. Jan Butra – Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
 • Prof. Dennis L. Buchanan – Imperial College of Science, Technology and Medicine, Londyn, Wielka Brytania
 • Prof. Michal Cehlár – Technical University of Košice, Slovak Republic
 • Prof. Józef Dubiński – Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska
 • Ass. Prof. Jakub Jirasek – VŠB Technicka Univerzita Ostrava, Czechy
 • Prof. Roman Magda – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
 • Prof. Antonio Mateus – Universidade de Lisboa, Lizbona, Portugalia
 • Prof. Jacek Motyka – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
 • Prof. Marek Nieć – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, Polska
 • Prof. James Otto – Colorado School of Mines, Golden, USA
 • Prof. Marian Radetzki – Luleå University of Technology, Luleå, Szwecja
 • Prof. Anton Sroka – TU Bergakademie Freiberg, Freiberg, Niemcy
 • Prof. Krzysztof Szamałek – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Ass. Prof. Günter Tiess – MinPol GmbH, Dreistetten, Austria

Komitet wydawniczy

 • Emilia Rydzewska – redaktor językowy (polski)
 • Michelle Atallah – redaktor językowy (angielski)
 • Barbara Sudoł – redaktor techniczny

Kontakt

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia Polskiej Akademii Nauk
ul. J. Wybickiego 7 A, 31-261 Kraków
Tel: +48 12 6323300, faks: +48 12 6323524
e-mail: gsm@min-pan.krakow.pl
www.min-pan.krakow.pl

Dodatkowe informacje

The subject matter of the articles published in Mineral Resources Management covers issues related to minerals and raw materials, as well as mineral deposits, with particular emphasis on:

 • The scientific basis for mineral resources management,
 • The strategy and methodology of prospecting and exploration of mineral deposits,
 • Methods of rational management and use of deposits,
 • The rational exploitation of deposits and the reduction in the loss of raw materials,
 • Mineral resources management in processing technologies,
 • Environmental protection in the mining industry,
 • Optimization of mineral deposits and mineral resources management,
 • The rational use of mineral resources,
 • The economics of mineral resources,
 • The raw materials market,
 • Raw materials policy,
 • The use of accompanying minerals,
 • The use of secondary raw materials and waste,
 • Raw material recycling,
 • The management of waste from the mining industry.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji