Humanities and Social Sciences

Studia Socjologiczne

Content

Studia Socjologiczne | 2021 | No 2

Authors and Affiliations

Kazimierz Z. Sowa
1
ORCID: ORCID

 1. Uniwersytet Jagielloński
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Bibliography

1. Lee, Sandra Soo-Jin. 2015. Race and the science of difference in the age of genomics. W: K. Murji, J. Solomos, red. Theories of Race and Ethnicity. Contemporary Debates and Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
2. José, Saramago. 2013. Kain. Przekład Wojciech Charchalis. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Go to article

Authors and Affiliations

Marek S. Szczepański
1
ORCID: ORCID
Anna Śliz
2
ORCID: ORCID

 1. Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 2. Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Początek naukowych rozważań na temat wielokulturowości to lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku, kiedy odrzucono ideologie asymilacyjne, a wcześniej zakwestionowano poglądy rasistowskie. Wówczas państwa o imigracyjnym rodowodzie – Kanada i Australia – przyjęły oficjalne założenia społeczeństwa wielokulturowego. Po 1945 roku nasilały się ruchy migracyjne w Europie Zachodniej, gdzie podjęto decyzje o wprowadzeniu różnych polityk związanych z wielokulturowością – multikulturalizm, co zapewnia grupom o odmiennym systemie kulturowym równość, poszanowanie tożsamości i uznanie jednostek oraz grup. Możemy wskazać dwa modele multikulturalizmu europejskiego: Francja, gdzie przyjęto idee republikańskie preferujące uniwersalizm, czyli ustawowe zniesienie różnic religijnych czy kulturowych w przestrzeni publicznej; oraz model wielokulturowy – Holandia – dopuszcza różnorodność, ale w ramach obowiązującego systemu prawnego i z hegemonią jednej kultury.
Go to article

Bibliography

1. Arendt, Hannah. 2010. Kondycja ludzka. Przekład Anna Łagodzka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
2. Awantura o symbole religijne we Francji. https://wiadomości.wp.pl. Dostęp 26.11.2020.
3. Bendyk, Edwin. 2020. W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata. Warszawa: Polityka Sp. z o.o.
4. Benedict, Ruth. 2007. Różnorodność kultur. Przekład Jerzy Prokopiuk. W: E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, red. Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 357–371.
5. Berry, John W. 1997. Leadarticle. Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology. An International Review, 46, 1: 5–68.
6. Berry, John W. 2005. Acculturation. Living successfully in two cultures, International Journal of Intercultural Relations, 29, 6. https://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic551691.files/berry.pdf. Dostęp 07.01.2017.
7. Bissoondath, Neil. 1994. Selling Illusions. The Cult of Multiculturalism in Canada. Toronto: Penguin Books.
8. Brzeziński, Tadeusz. 1963. Pod adresem Królewskiej Komisji. Związkowiec. Toronto, 2 listopada.
9. Burszta, Wojciech. 1997. Wielokulturowość. Pytania pierwsze. W: M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński, red. U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Warszawa: Oficyna Naukowa, 23–31.
10. Canada’s population estimates, first guarter 2016. www.statcan.gc.ca/daily-guoti-dien/160616/dq160616b-ang.htm?HPA=1&indid=4098-1&indgeo=0. Dostęp 18.08.2016.
11. Canadian Multiculturalism Act – 21 lipca 1988 roku. www.laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-18.7/page-1.html. Dostęp 21.08.2013.
12. Chin, Rita. 2019. The Crisis of Multiculturalism in Europe. A History. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
13. Eisenberg, Avigail. 2016. Multikulturalizm, prawa mniejszości, prawa kobiet. Przekład Elżbieta Drozdowska. https://filozofuj.pl. Dostęp 27.11.2020.
14. Favell, Adrian. 2001. Philosophies of Integration. Immigration and the Idea of Citizenship in France and Britain. Houndmills – New York: Palgrave Macmillan.
15. Fleras, Augie, Elliot Jean Leonard. 1992. The challenge of diversity: Multiculturalism in Canada. Scarborough: Nelson Thomas Learning.
16. Fraser, Nancy. 1997. Justice Interruptus. Critical Reflections on the „Postsocialist” Condition. New York: Routledge.
17. Fukuyama, Francis. 2019. Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie. Przekład Jan Pyka. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
18. Galent, Marcin. 2010. Polityka wielokulturowości a republikański model obywatelstwa we Francji. W: D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska, red. Studia nad wielokulturowością. Kraków: Księgarnia Akademicka, 213–226.
19. Galent, Marcin. 2011. W stronę konwergencji polityk integracyjnych w społeczeństwach wielokulturowych: przykład Francji i Wielkiej Brytanii. W: A. Śliz, M.S. Szczepański, red. Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 137–158.
20. Geertz, Clifford. 1995. After the fact. Two countries, four decades, one anthropologist. Cambridge: Harvard University Press.
21. Golka Marian. 2007. Socjologia kultury. Wykłady z socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
22. Grzybowski, Paweł P. 2007. Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości. Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
23. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1958. W ykłady z filozofii dziejów. Przekład Janusz Grabowski, Adam Landman. Warszawa: PWN.
24. Holandia: gdyby nie islam… . https://eiroislam.pl/Holandia_gdyby_nie_islam. 08.08.2017.
25. Horowitz, Donald L. 2000. Ethnic Groups in Conflict: With a New Preface. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.
26. Huntington, Samuel P. 1997. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Przekład Hanna Jankowska. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.
27. Ivison, Duncan. 2016. Introduction: Multiculturalism as a Public Ideal. In: D. Ivison, ed. The Ashgate Research Companion to Multiculturalism. London and New York: Routledge, 1–16.
28. Jankowska Renata. 2018. Islam w przestrzeni publicznej laickiej Francji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin – Polonia, XXV, 1: 89–103.
29. Kanada. Quebec stawia bariery dla zwyczajów imigrantów. http://wyborcza. pl/1,91446,9097490,Kanada_Quebec_stawia_bariery. Dostęp 21.05.2010.
30. Kanada: Premier wyklucza zakaz burkini. Policjantki mogą nosić hidżaby. www.wiadomosci.onet.pl/swiat/kanada-premier-wyklucza-zakaz-burkini-policjantki-moga-nosic-hidzaby/j2yzge. Dostęp 28.08.2016.
31. Kapuściński, Ryszard. 2007. Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Znak.
32. Kurczewska, Joanna. 1997. Odkrywanie wielokulturowości i współczesne ideologie. Rozważania wstępne. W: M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński, red. U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Warszawa: Oficyna Naukowa, 32–50.
33. Kymlicka, Will. 1998. The Theory and Practice of Canadian Multiculturalism. Ottawa: Department of Philosophy Queen’s University.
34. Kymlicka, Will. 2007. Disentangling the Debate. In: J. G. Stein et al., eds. Uneasy Partners. Multiculturalism and Rights in Canada. Brantford-Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 137–156.
35. Louis, Lisa. 2020. Czy Macron skręca na prawo? www.dw.com/pl. Dostęp 07.02.2021.
36. Moszyński, Piotr. 2020. Śledztwo w sprawie zamordowania francuskiego nauczyciela. Wiele pytań wciąż bez odpowiedzi, Gazeta Wyborcza. 20 października.
37. Możejko, Edward. 2004. Wielka szansa czy iluzja: wielokulturowość w dobie ponowoczesności. W: W. Kalaga, red. Dylematy wielokulturowości. Kraków: Universitas, 141–161.
38. Mucha, Janusz. 1999. Wielokulturowość etniczna i nieetniczna, Sprawy Narodowościowe, 14-15: 41–50.
39. Multiculturalism in Canada 2007. https://www.cicnews.com/2007/08/multiculturalism-canada-2-0829.html. Dostęp 02.07.2017.
40. Multiculturalism: Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu. Dostęp 22.11.2020. 41. Multilateral. International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966. Optional Protocol to the above-mentioned Covenant. Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966. No. 14668, part III, article 27, p. 179, 23 marca 1976. https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume999/volume-999-i-14668-english.pdf. Dostęp 28.08.2016.
42. New Civic Integration Act: https://ec.europe.eu/migrant_integration/news/the-nether-land-new-civic-integration-act-delayed-unitil-1-january-2022. Dostęp 07.02.2021.
43. Pacek, Małgorzata. 2016. Migracje, mobilność, wielokulturowość – Holandia wobec problemów migracyjnych, Studia Europejskie, 4: 141–159.
44. Parekh, Bhikhu. 2000. Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory. Cambridge: Harvard University Press.
45. Pędziwiatr, Konrad. 2007. Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
46. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Człowieka. Dostęp 03.02.2016.
47. Pyka, Robert. 2014. Metropolizacja a lokalne governance. Globalne wyzwania państwa narodowego na przykładzie V Republiki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
48. Ratajczak, Mikołaj. 2010. Wielość: produkcja wspólnotowości. www.praktykateoretyczna.pl. Dostęp 06.01.2016.
49. Sadowski, Andrzej. 2019. Społeczeństwo wielokulturowe z perspektywy pogranicza. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
50. Satzewich, Vic, Nikolas Liodakis. 2013. „Race” and ethnicity in Canada: A critical introduction. Don Milla: Oxford University Press Canada.
51. Savidan, Patrick. 2012. Wielokulturowość. Przekład Ewa Kozłowska. Warszawa: Oficyna Naukowa.
52. Schnapper, Dominique, Pascal Krief, Emanuel Peignard. 2003. French immigration and integration policy. A complex combination. In: F. Heckmann, D. Schnapper, eds. The integration of immigrants in European societies. National differences and trends of convergence. Stuttgart: Lucius&Lucius.
53. Svensson, Birgitta. 2008. Kulturowe granice obywatelstwa. Przekład Paulina Kwiatkowska. W: E.H. Oleksy, red. Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 197–207.
54. Szahaj, Andrzej. 2004. E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności. Kraków: Universitas.
55. Szahaj, Andrzej. 2008. Relatywizm i fundamentalizm oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki. Toruń: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
56. Szahaj, Andrzej. 2010. Wielokulturowość: za i przeciw (kilka uwag). W: D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska, red. Studia nad wielokulturowością. Kraków: Księgarnia Akademicka, 25–30.
57. Śliz, Anna. 2017. Wielokulturowość: stygmat współczesnego świata. Próba analizy socjologicznej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
58. Śliz, Anna. 2009. Wielokulturowość: iluzje czy rzeczywistość? Socjologiczne studium przypadku na przykładzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
59. Środa, Magdalena. 2020. Obcy, inny, wykluczony. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
60. Tatarkiewicz, Władysław. 1998. Historia filozofii. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
61. Taylor, Charles. 1994. The Politics of Recognition. In: A. Gutmann, ed. Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition. Princeton: Princeton University, 25–73.
62. Toronto – odkryj wielokulturowość Kanady. https://www.wprost.pl/. 04.11.2020.
63. Tönnies, Ferdinand. 2008. Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury. Przekład Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
64. Wielokulturowość Holandii – Multiculturalism in the Nitherlands. https:///pl.gaz.wiki. Dostęp 29.11.2020.
65. Wódz, Jacek. 2015. Prof. Wódz o wielokulturowości Francji: „metissage” jest ich. Polska Times, 15 listopada.
66. Zabójstwo Theo van Gogha (2.11.2004). www.mojaholandia.nl/artykul/zobojstwo_theo_van_gogha-2112004. Dostęp 07.08.2016.
67. Zweiffel, Łukasz. 2013. Dynamika zmian w Holandii i ich odzwierciedlenie w systemie politycznym w XX i XXI wieku. Katowice: Edycja – Książki Naukowe i Specjalistyczne.
Materiały źródłowe:
1. Canadian Multiculturalism Act. Ottawa 1971.
2. Debates. 12 October 1971. Queen’s Printer, Ottawa 1971.
3. Konstytucja Kanady, wstęp i przekład Joachim Osiński, Izabela Zawiślińska. Biblioteka Sejmowa. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, art. 27.
4. Narodziny polityki wielokulturowości, Związkowiec, 29 grudnia 1983.
5. Operation of The Canadian Multiculturalism Act., Annual Report 1988/89, Minister of Supply and Services Canada, Ottawa 1990, s. IX.
6. Statistics Canada, 1996 Census. National tabels.

Go to article

Authors and Affiliations

Anna Śliz
1
ORCID: ORCID
Marek S. Szczepański
2
ORCID: ORCID

 1. Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 2. Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Esej stanowi historyczną analizę kategorii Obcego. Autor wyszczególnia dwa jej rozumienia, które pojawiły się w dwudziestowiecznej myśli społecznej. Pierwsze traktuje obcość jako własność odnoszącą się do zewnętrznych relacji grupy, drugie zaś jako charakterystykę relacji grupy względem funkcjonujących w jej obrębie mniejszości. Na bazie tego rozróżnienia autor proponuje dwa modele Obcego: oparty na kategorii członkostwa oraz oparty na kategorii uznania. Omawia je bazując na tekstach takich klasyków jak Simmel i Schütz, oraz autorów współczesnych, jak Taylor i Bauman. W trakcie prowadzonych analiz historycznych wskazane zostaje bliskie pokrewieństwo obu tych modeli. Współczesny model uznania implikuje mianowicie traktowanie przedstawicieli różnorodnych tradycji kulturowych jako członków tej samej wspólnoty moralnej. Autor zwraca również uwagę na podobną zależność w przypadku zjawiska radykalnego Obcego, gdzie brak uznania łączy się ściśle z aktem wykluczenia moralnego. Przedstawione analizy mają na celu identyfikację głównych nurtów interpretacyjnych kategorii Obcego oraz wskazanie tendencji, jakim rozumienie tej kategorii współcześnie podlega.
Go to article

Bibliography

1. Agamben, Giorgio. 1998. Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life. Stanford: Stanford University Press.
2. Barber, Michael D. 2004. T he Participating Citizen. A Biography of Alfred Schutz. Albany: State University of New York Press.
3. Bauman, Zygmunt. 1987. L egislators and interpreters. On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals. Cambridge: Polity Press.
4. Bauman, Zygmunt. 1988. Strangers: The Social Construction of Universality and Particularity. Telos, 78: 7–42.
5. Bauman, Zygmunt. 1995. A jeśli etyki zabraknie… Kultura współczesna, 1-2: 146– 159.
6. Bauman, Zygmunt. 1997. Postmodernity and its Discontents. New York: New York University Press.
7. Bauman, Zygmunt. 2001. The Great War of Recognition. Theory, Culture & Society, 2–3: 137–150.
8. Bauman, Zygmunt. 2004. Życie na przemiał. Przekład Tomasz Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
9. Bauman, Zygmunt. 2006. Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Przekład Stanisław Obirek. Kraków: Wyd. WAM.
10. Bauman, Zygmunt. 2012. Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji. Przekład Justyn Hunia. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
11. Bauman, Zygmunt. 2016. Obcy u naszych drzwi. Przekład Weronika Mincer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12. Berlin, Issaiah. 1980. Vico and Herder. Two Studies in the History of Ideas. London: Chatto & Windus.
13. Bilewicz, Michał. 2012. Funkcjonalna dehumanizacja. Studium odczłowieczenia ofiar i grup uciskanych. W: M. Drogosz, M. Bilewicz, M. Kofta, red. Poza stereotypy. Dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 211–226.
14. Brandom, Robert. 2007. The structure of desire and recognition. Self-consciousness and self-constitution. Philosophy & Social Criticism, 1: 127–150.
15. Castano, Emanuele, Roger Giner-Sorolla. 2006. Not Quite Human: Infrahumanization in Response to Collective Responsibility for Intergroup Killing. Journal of Personality and Social Psychology, 5: 804–818.
16. Chrobak, Karol. 2014. Między naturą a kulturą. Filozofia życia Helmutha Plessnera. Kraków: Wyd. Aletheia.
17. Fortes, Meyer. 1975. Strangers. W: M. Fortes, S. Patterson, eds. S tudies in African Social Antropology, London: Seminar Press, 229–253.
18. Fraser, Nancy. 2000. Rethinking Recognition. New Left Review, 3: 107–120.
19. Fraser, Nancy. 2005. Sprawiedliwość społeczna w epoce polityki tożsamości. W: N. Fraser, A. Honneth. Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna. Przekład Monika Bobako, Tomasz Dominiak. Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 27–110.
20. Giddens, Anthony. 2003. Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Przekład Stefan Amsterdamski. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
21. Honneth, Alex. 2012. Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych. Przekład Jakub Duraj. Kraków: Zakład Wyd. Nomos.
22. Iser, Mattias. 2013/2019. Recognition. W: Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/recognition/. Dostęp 29.12.2020.
23. Kant, Immanuel. 1995. Pomysły do ujęcia historii powszechnej w aspekcie światowym. Przekład Irena Krońska W: idem. Przypuszczalny początek ludzkiej historii i inne pisma historiofilozoficzne. Toruń: Wyd. Comer, 35–51.
24. Marotta, Vince. 2000. The Stranger and Social Theory. Thesis Eleven. 62: 121–134.
25. Marotta, Vince. 2002. Zygmunt Bauman: Order, Strangerhood and Freedom. Thesis Eleven. 70: 36–54.
26. Mead, George Herbert. 1975. Umysł, osobowość, społeczeństwo. Przekład Zofia Wolińska. Warszawa: PWN.
27. Park, Robert E. 1928. Human Migration and the Marginal Man. The American Journal of Sociology, 6: 881–893.
28. Patten, Alan. 2014. Equal Recognition. The Moral Foundations of Minority Rights. Princeton: Princeton University Press.
29. Salmela, Mikko, Christian von Scheve. 2018. Emotional Dynamics of Right- and Leftwing Political Populism. Humanity & Society, 4: 434–454.
30. Schütz, Alfred. 2008. Obcy: esej z zakresu psychologii społecznej. W: idem. O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. Przeklad Barbara Jabłońska. Kraków: Zakład Wyd. Nomos, 213–224.
31. Simmel, Georg. 1921. The Sociological Significance of the ‘Stranger’. W: R.E. Park, E.W. Burgess, eds. Introduction to the Science of Sociology. Chicago: University of Chicago Press, 322–327.
32. Simmel, Georg. 2005. Socjologia. Przekład Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
33. Śliz, Anna. 2017. Wielokulturowość: stygmat współczesnego świata? Próba analizy socjologicznej. Opole: Uniwersytet Opolski.
34. Staiti, Andrea. 2014. Husserl’s Transcendental Phenomenology. Nature, Spirit, and Life. Cambridge: Cambridge University Press.
35. Stichweh, Rudolf. 1997. The Stranger – On the Sociology of Indifference. Thesis Eleven, 5: 1–16.
36. Stonequist, Everett V. 1937. The Marginal Man: A Study in Personality and Culture Conflict. New York: Russell & Russell Inc.
37. Taylor, Charles. 1994. The Politics of Recognition. W: A. Gutman, ed. Multiculturalism. Princeton: Princeton University Press, 24–73.
38. Waldenfels, Bernhard. 2009. Podstawowe motywy fenomenologii obcego. Przekład Janusz Sidorek. Warszawa: Oficyna Naukowa.
39. Wood, Margaret M. 1934. The Stranger. A study in social relationships. New York: Columbia University Press.
40. Žižek, Slavoj. 2014. Welcome to the Spiritual Kingdom of Animals. W: C. Douzinas, C. Gearty, eds. The Meanings of Rights. The Philosophy and Social Theory of Hu- man Rights. Cambridge: Cambridge University Press, 298–318.

Go to article

Authors and Affiliations

Karol Chrobak
1
ORCID: ORCID

 1. Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W artykule stawiamy pytanie o postawy społeczne, na których zbudowane może być obecnie społeczeństwo wielokulturowe w Polsce, a także jakiego typu będzie to wielokulturowość. W wyniku nasilających się we współczesnym świecie procesów globalizacyjnych przybywa obecnie do naszego kraju wielu imigrantów, odmiennych kulturowo i często rasowo. Poprzez swój pobyt przyczyniają się oni do budowy kulturowej różnorodności, współczesnej wielokulturowości, rozumianej zarówno w kategoriach obiektywnych jako kulturowa różnorodność, jak i w kategoriach aksjologicznych (świadomościowych) jako akceptacja tejże różnorodności, wymagająca umiejętności funkcjonowania w jej ramach. W artykule zajmujemy się analizą postaw Polaków wobec imigrantów należących do grup kulturowo odmiennych od autochtonicznej większości. Jego celem jest porównanie poglądów dotyczących otwartości na obcość u osób o tym samym poziomie wykształcenia, ale różniących się wiekowo co najmniej jednym pełnym pokoleniem.
Go to article

Bibliography

1. Andrejuk, Katarzyna. 2020. Prawica, lewica i postawy wobec imigrantów. Poglądy Polaków na imigrację i ich dynamika na tle trendów europejskich. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 4, 178: 239–264. DOI: 10.4467/25444972SMPP.20.046.12783.
2. Andrejuk, Katarzyna. 2019. Politicizing Muslim Immigration in Poland – Discursive and Regulatory Dimensions. W: K. Górak-Sosnowska, M. Pachocka, J. Misiuna, eds. Muslim Minorities and the Refugee Crisis in Europe. Warsaw: Warsaw School of Economics – SGH Publishing House, 205–221.
3. Andrejuk, Katarzyna. 2015. Postawy wobec imigrantów w świetle wyników Europejskiego Sondażu Społecznego 2014–2015. Polska na tle Europy. Working Paper, 2, Warsaw, December.
4. Bąbiak, Iwona, Katarzyna Gmaj, Helena Patzer. 2015. Namaste Polsko. Sytuacja i potrzeby imigrantów w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
5. Bielecka-Prus, Joanna. 2018. Retoryka lęku przed obcym w polskim dyskursie prasowym. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Kwartalnik, 1: 5–34.
6. Bilewicz, Michał. 2006. Kiedy kontakt osłabia uprzedzenia? Kategoryzacje społeczne i temporalne jako warunki skuteczności kontaktu międzygrupowego. Psychologia Społeczna, 2: 63–74.
7. Buchowski, Michał, Katarzyna Chlewińska. 2012. Poland. In: R. Zapata-Barrero, A. Triandafyllidou, eds. Addressing tolerance and diversity discourses in Europe. A Comparative Overview of 16 European Countries. Barcelona: Barcelona Centre for International Affairs, 345–369.
8. Butkus, Mindaugas, Alma Maciulyte-Sniukiene, Kristina Matuzeviciute, Vida Davidaviciene. 2018. Society’s attitudes towards impact of immigration: case of EU countries. Marketing and Management of Innovations, 1: 338–352. DOI: 10.21272/ mmi.2018.1–26.
9. CBOS. 2015. Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce. Komunikat z badań, nr 93. Warszawa: Centrum Badań Opini Społecznych, czerwiec.
10. CBOS. 2020. Praca obcokrajowców w Polsce. Komunikat z badań, nr 5. Warszawa: Centrum Badań Opini Społecznych, styczeń.
11. Crawley, Heaven, Dimitris Skleparis. 2017. Refugees, migrants, neither, both: categorical fetishism and the politics of bounding in Europe’s ‘migration crisis’. Journal of Ethnic and Migration Studies, 1: 1–17. DOI: 10.1080/1369183X.2017.134822.
12. Davidov, Eldad, Moshe Semyonov. 2017. Attitudes toward immigrants in European societies. International Journal of Comparative Sociology, 5: 359–366.
13. Dudkiewicz, Magdalena, Piotr Majewski, red. 2017. Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak się zmierzyć z nieuniknionym. Raport. Warszawa: Uniwersytet SWPS – Fundacja Obserwatorium.
14. Fomina, Joanna, Jacek Kucharczyk. 2018. From politics of fear to securitization policies? Poland in the face of migration crisis. In: J. Kucharczyk, G. Mesežnikov, eds. Phantom Menace. The Politics and Policies of Migration in Central Europe. Bratislava: Institute for Public Affairs (Slovakia) – Heinrich-Böll-Stiftung, Prague Office (Czech Republic), 185–202.
15. Gorodzeisky, Anastasia, Moshe Semyonov. 2019. Unwelcome Immigrants: Sources of Oppositionto Different Immigrant GroupsAmong Europeans. Frontiersin Sociology 4: 1–10. DOI 10.3389/fsoc.2019.00024. 16. Górny, Agata, Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Ewa Kępińska, Agnieszka Fihel, Aneta Piekut. 2007. Od zbiorowości do społeczności: rola migrantów osiedleńczych w tworzeniu się społeczności imigranckich w Polsce. CMR Working Papers, 27. 17. Górny, Agata, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska, red. 2018. Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 18. GUS. 2020a. Populacja cudzoziemców w Polsce w czasie COVID-19. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 4.06.2020. 19. GUS. 2020b. Sytuacja demograficzna Polski do 2019 r. Migracje zagraniczne ludności w latach 2000–2019. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
20. Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska-Jolles. 2016. Uprzedzenia, strach czy niewiedza? Młodzi Polacy o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
21. Jawor, Anna, Urszula Markowska-Manista, Marta Jadwiga Pietrusińska. 2020. Konkultura. Wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
22. Jaskułowski, Krzysztof. 2019. The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland. Between Nationalism, Fear and Empathy. Cham – Switzerland: Palgrave Macmillan.
23. Javdani, Mohsen. 2020. Public attitudes toward immigration—Determinants and unknowns. Sociopsychological factors are much more important than economic issues in shaping attitudes toward immigration. IZA World of Labor, 473: 1–11. DOI 10.15185/izawol.473.
24. Jóźwiak, Ignacy. 2020. Czasowość i sprawczość w świetle koncepcji prekarności: Wnioski z badań nad migracjami pracowniczymi z Ukrainy do Polski. Przegląd Migracyjny. Studia Polonijne, 4: 163–186.
25. Konieczna-Sałamatin, Joanna. 2019. Konkurencja, zagrożenie czy ratunek dla gospodarki? Postawy Polaków wobec imigrantów. Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 1: 61–82.
26. Kowalczyk, Barbara. 2014. Polski system azylowy. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski –E-Wydawnictwo, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
27. Kropiński, Maksymilian, Karolina Hansen. 2016. Jakie skojarzenia ze słowem „uchodźca” mają Polacy? Warszawa: Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, 1–15.
28. Kwiatkowska, Anna, Wiktoria Dymko. 2019. Podmiotowe i sytuacyjne determinanty postrzegania imigrantów. W: M. Sobecki, D. Misiejuk, J. Muszyńska, T. Bajkowski, red. Człowiek pogranicza. Wyzwania humanistycznej edukacji. Białystok: Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, 229–245.
29. Kwiatkowska, Anna. 2019. Wielokulturowość w ujęciu interdyscyplinarnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN-Instytut Psychologii PAN.
30. Kymlicka, Will. 2007. Multicultural Odysseys. Navigating the New International Politics of Diversity. New York: Oxford University Press.
31. Kymlicka, Will. 2009. Współczesna filozofia polityczna. Przekład Andrzej Pawelec. Warszawa: Fundacja Aletheia.
32. Łodziński, Sławomir. 2019. Uchodźcy jako „społeczność podejrzana” (suspect community). Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj 2015 – czerwiec 2018. Studia Socjologiczno-Politologiczne, 1: 31–60. DOI 10.26343/0585556X11002.
33. Molęda-Zdziech, Małgorzata, Marta Pachocka, Dominik Wach. 2020. Immigration and Integration Policies in Poland: Institutional, Political and Social Perspectives. In: J. Franzke, J. M. Ruano de la Fuente, eds. Local Integration of Migrants Policy. European Experiences and Challenges. Cham: Palgrave Macmillan, 169–199.
34. Mucha, Janusz. 1999. Wielokulturowość etniczna i nieetniczna. Sprawy Narodowościowe, 14-15: 41–50.
35. Mucha, Janusz. 2020. Rola instytucji kultury w procesie integracji polskiej i ukraińskiej społeczności Raport z badań pilotażowych w Krakowie. Kraków: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.
36. Nowicka, Ewa. 2004. Adaptacja, asymilacja i izolacja Wietnamczyków w Warszawie. W: A. Borowiak, P. Szarota, red. Tolerancja i wielokulturowość-wyzwania XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej „Academica”, 127–147.
37. Okólski, Marek, Dominik Wach. 2020. Immigration and integration policies in the absence of immigrants A case study of Poland. In: M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska, eds. Relations between Immigration and Integration Policies in Europe Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States. London: Routledge, 146–172.
38. Pachocka, Marta, Konrad Pędziwiatr, Karolina Sobczak-Szelc, Justyna Szałańska. 2020. Reception Policies, Practices and Responses. Poland. Country Report. The Horizon 2020 project RESPOND-Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond (770564), https: www.academia.edu/42325455/Recezption_Policies_Practicies_and_Responses_Poland_Country Report. Dostęp 28.09.2020.
39. Pasieka, Agnieszka. 2012. “Czy Łemkowie chodzą w dżinsach”. Wielokulturowość w Polsce jako kapitał i jako obciążenie. W: A. Sadowski, K. Niziołek, red. Pogranicze. Studia Społeczne. „Wielokulturowość w Polsce jako kapitał i jako obciążenie”. Nr XX, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
40. Pawlak, Mikołaj. 2018. Polityki publiczne wobec migracji. W: J. Kwaśniewski, red. Nauki o polityce publicznej. Monografia dyscypliny. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, 288–311.
41. Polityka migracyjna Polski – diagnoza stanu wyjściowego. 2020. Warszawa: Zespół do Spraw Migracji – Departament Analiz i Polityk Migracyjnych MSWiA, 15.12.2020.
42. Rea, Andrea, Marco Martiniello, Alessandro Mazzola, Bart Meuleman. 2019. The Refugee Reception Crisis in Europe Polarized Opinions and Mobilizations. In: A. Rea, M. Martiniello, A. Mazzola, B. Meuleman, eds. The Refuge Reception Crisis in Europe. Polarized Opinion and Mobilizations. Bruxelles: Éditions de l’Université de Bruxelles, 11–30.
43. Sadowski, Andrzej. 2016. Wielokulturowość jako czynnik zrównoważonego i inteligentnego rozwoju Polski. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4: 69–82.
44. Sadowski, Andrzej. 2019. Społeczeństwo wielokulturowe z perspektywy pogranicza. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
45. Schmidt, Jacek. 2015. Imigrant w polskiej przestrzeni miejskiej, czyli długa droga do wielokulturowości i multikulturalizm. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 31: 67–74.
46. Switat, Mustafa. 2018. Rasizm i mechanizmy mu pokrewne w kontekście badań nad diasporą arabską w Polsce. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 1: 189–218. DOI: 10.4467/25444972SMPP.18.009.8918.
47. Szymańska-Matusiewicz, Grażyna. 2016. Wietnamczycy – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski. W: J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, red. Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy. Poznań: Wydawnictwo WUAM.
48. Śliz, Anna 2017. Wielokulturowość: stygmat współczesnego świata? Próba analizy socjologicznej. Opole: Uniwersytet Opolski.
49. Śliz, Anna, Marek Szczepański. 2020. Hasło „Wielokulturowość”. W: E. Opiłowska, M. Dębicki, K. Dolińska, J. Kajta, Z. Kurcz, J. Makaro, N. Niedźwiedzka-Iwańczak, red. Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, , 470–479.
50. Wieviorka, Michel. 2011. Dziewięć wykładów z socjologii. Przekład A. Trąbka. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
51. Wiśniewski, Rafał. 2011. Postawy Polaków wobec obcokrajowców. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2: 221–234.
52. Wypych, Michał, Kamila Zochniak, Michał Bilewicz. 2020. Mowa nienawiści jako stygmatyzacja. Doświadczenie kontaktu z mową nienawiści wśród imigrantów w Polsce oraz studentów z zagranicy. Kultura i Społeczeństwo, 3: 199–219. DOI: 10.35757/KiS.2020.64.3.10.

Go to article

Authors and Affiliations

Sławomir Łodziński
1
ORCID: ORCID
Ewa Nowicka
2
ORCID: ORCID

 1. Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 2. Collegium Civitas
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Celem artykułu jest opis powiązań między zjawiskami w nowojorskim świecie artystycznym i społeczeństwie amerykańskim przełomu XIX i XX wieku. Analiza wpisuje się w nurt badań poświęconych kwestii wielokulturowości, uzupełniając je o perspektywę socjologii historycznej i socjologii kultury artystycznej. Do pierwszych lat XX wieku instytucje, jak nowojorska National Academy of Design, narzucały artystom tradycyjne style malarskie będące konsekwencją obowiązujących wówczas w USA norm i wartości wiktoriańskich. Praktyki te miały charakter przemocy symbolicznej, propagowały bowiem model społeczeństwa opartego na przewadze społecznej i kulturowej angloamerykanów. Sprzeciw wobec dominacji układu angloamerykańskiego wyrażały różne środowiska, w świecie sztuki między innymi twórcy związani z The Ashcan School, w świecie nauki postępowi intelektualiści. Ich aktywność przyczyniła się do transformacji społeczeństwa amerykańskiego w stronę porządku nowoczesnego w wymiarze kulturowym i społecznym.
Go to article

Bibliography

1. Becker, Howard S. 1982. Art Worlds. Berkley. University of California Press.
2. Bell, Daniel. 1998. Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Przekład Stefan Amsterdamski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Berkson, Isac. 1920. Theories of Americanization. New York: Columbia University.
4. Bourdieu, Pierre. 2001. Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Przekład Andrzej Zawadzki. Kraków. Universitas.
5. Bourdieu, Pierre. 2006. D ystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Przekład Piotr Biłos. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
6. Bourdieu, Pierre. 2007. Przemoc symboliczna. Przekład Lucyna Kopciewicz. W: P. Sztompka, M. Kucia. Socjologia. Lektury. Kraków: Znak, 503–508.
7. Bourdieu, Pierre. 2017. Manet. A Symbolic Revolution. Polity Press.
8. Bourne, Randolph. 1916. Trans-National America. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1916/07/trans-national-america/304838/. Dostęp 23.12.2020.
9. Brogan, Hugh. 2011. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przekład Elżbieta Macauley. Wrocław: Ossolineum.
10. Chałasiński, Józef. 1970. K ultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
11. Chen, Yao. 2020. The Urban Spectacle: New York City, Impressionist Painting, and the Ashcan School. W: J. Zhang, B. Robertson, Bruce, red. 2020. Complementary Modernisms in China and the United States. Punctum Book, 193–206.
12. Constitution and By-laws of The National Academy of Design. 2018. New York: Palala Press.
13. Cuddy-Keane, Melba. 2018. Crossing the Victorian/Modernist Divide: From Multiple Histories to Flexible. W: A. Gillard-Estrada, A. Besnault-Levita, eds. 2018. Beyond the Victorian/Modernist Divide. Remapping the Turn-of-the-Century Break in Literature, Culture and the Visual Arts. New York: Routledge, 21–40.
14. Dickie, George. 1984. The Art Circle. New York: Haven Publication.
15. Drachsler, Julius. 1920. D emocracy and Assimilation: The Blending of Immigrant Heritages in America. New York: The Macmillan.
16. Drachsler, Julius. 1921. Intermarriage in New York City. A Study in Historical Replication. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01615440.2014.887363?scroll=top&needAccess=true&journalCode=vhim20. Dostęp 23.12.2020.
17. Emerson, Ralph Woodrow. 1841. Thought on Art. https://archive.vcu.edu/english/engweb/transcendentalism/authors/emerson/essays/art.html. Dostęp 23.12.2020.
18. Gerdts, William H. 2001. American Impressionism. New York: Abbeville Press.
19. Glazer, Nathan, Daniel Patrick Moynihan. 1964. Beyond the Melting Pot. Cambridge, Massachusetts: The MIT and HUP.
20. Gołębiowski, Marek. 2006. Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21. Harvard Pluralism Project. 2020. God’s Melting Pot. https://pluralism.org/files/pluralism/files/gods_melting_pot_0.pdf. Dostęp 23.12.2020.
22. Hodges, Graham. 2010. Lower East Side. W: K. T. Jackson, ed. 2010. The Encyclopedia of New York City. New Heaven: Yale University Press, 769–770.
23. Howe, Daniel Walker. 1975. American Victorianism as a Culture. American Quarterly, 27, 5: 507–532.
24. Hunter, Sam. 1962. Modern American Painting and Sculpture. New York: Dell Publishing.
25. Huntington, Samuel. 2007. Kim jesteśmy? Wyzwanie dla amerykańskiej tożsamości narodowej. Przekład Bartłomiej Pietrzyk. Kraków: Wydawnictwo Znak.
26. Kallen, Horace M. 1915. Democracy Versus the Melting-Pot: A Study of American Nationality. http://www.expo98.msu.edu/people/Kallen.htm. Dostęp 23.12.2020.
27. Kapiszewski, Andrzej. 1984. Asymilacja i konflikt. Z problematyki stosunków etnicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Warszawa: PWN.
28. Kaufmann, Eric P. 2004. The Rise and Fall of Anglo-America. Cambridge Massachusetts: HUP.
29. Kennedy, Elizabeth. 2009. The Eight: Modern Art of One Kind and Another. W: E. Kennedy, ed. The Eight and American modernisms. Milwaukee Art Museum; Chicago: Terra Foundation.
30. Kolasa, Agnieszka. 1995. Socjologia historyczna – problemy przedsięwzięcia interdyscyplinarnego. W: A. Sułek, J. Styk. red. Ludzie i instytucje: Stawanie się ładu społecznego. T. 2. Lublin, 241–248.
31. Kubiak, Hieronim. 1975. Rodowód narodu amerykańskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
32. Lamb, Bill. 2019. Robert Henri, American Realist Painter of the Ashcan School. https://www.thoughtco.com/biography-of-robert-henri-477953. Dostęp: 23.12.2020.
33. Lepore, Jill. 2020. My naród. Nowa historia Stanów Zjednoczonych. Przekład Jan Szudliński. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
34. Lewicki, Zbigniew. 2012. Historia cywilizacji amerykańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
35. Lipski, Aleksander; Krzysztof Łęcki. 1992. Perspektywy socjologii kultury artystycznej. Warszawa: PWN.
36. Mahoney, Kristin. 2013. The Transition to Modernism: Recent Research on the Victorian/Modern Divide. Literature Compass, 10/9, 716–724.
37. Marchetti, Francesca Castria. 2005. Malarstwo amerykańskie. Przekład Hanna Borkowska. Warszawa: Arkady.
38. Morrin, Peter, Judith Zilczer, William C. Agee. 1986. The Advent of Modernism. Post-Impressionism and North American Art, 1900-1918. Atlanta: High Museum of Art.
39. Mumford, Lewis. 1971. The Brown Decades: A Study of the Arts in America. Dover Publications.
40. Orosco, Jose-Antonio. 2016. Toppling the Melting Pot. Bloomington: Indiana University Press.
41. Paglia, Camille. 2007. Religion and the Arts in America. A Journal of Humanities and the Classics. 15, 1, 1–20.
42. Paleczny, Tadeusz. 2007. Współczesne społeczeństwo amerykańskie w perspektywie socjologicznej. Kraków: Wydawnictwo UJ.
43. Paleczny, Tadeusz. 2011. M odele pluralizmu kulturowego w procesach globalizacji. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/80049/paleczny_modele_pluralizmu_kulturowego_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Dostęp 23.12.2020.
44. Poprzęcka, Maria. 1994. Malarstwo amerykańskie XIX wieku. W: Sztuka świata. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, t. 8, 314–321.
45. Qadeer, Mohammad A. 2014. Viewpoint: The Multicultural City. C anadian Planning and Policy, 23, 1, 116–126.
46. Riss, Jacob. 1890. How the Other Half Lives? https://www.historyonthenet.com/authentichistory/1898-1913/2-progressivism/2-riis/index.html. Dostęp 23.12.2020.
47. Ryfkin, Jeremy. 2005. Europejskie marzenie. Przekład Witold Falkowski, Andrzej Kostarczyk. Warszawa: Media Lazar.
48. Sadowski, Andrzej. 2011. Socjologia wielokulturowości jako nowa subdyscyplina socjologiczna. Pogranicze. Studia Społeczne, tom XVIII.
49. Saltzman, Cynthia. 2008. Old Masters, New World: America’s Raid on Europe’s Great Pictures. New York: Viking.
50. Schlereth, Thomas J. 1992. Victorian America. New York: Harper-Perennial.
51. Shumsky, Neil Larry. 1975. Zangwill’s “The Melting Pot”: Ethnic Tensions on Stage. The Johns Hopkins University Press American Quarterly. 27, 1, 29–41.
52. Singal, Daniel Joseph. 1987. Towards a Definition of American Modernism. American Quarterly, 39, 1, 7–26.
53. Slayton, Robert A. 2017. Beauty in the City: The Ashcan School. Albany. SUNY Press.
54. Śliz, Anna; Marek S. Szczepański. 2011. Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. Festival Caravan czy wielokulturowe street party? Studia Socjologiczne, 4, 203, 7–25.
55. Spencer, Herbert. 1982. Refleksje na temat impresjonizmu amerykańskiego. W: Impresjonizm amerykański. Smithsonian Institution.
56. Stępnik, Małgorzata. 2010. Pojęcie visual literacy w kontekście socjologii sztuki. Dzieło sztuki jako lustro społeczne. Annales Sectio, VIII, 2, 57–74.
57. Tilly, Charles. 2001. Historical Sociology. W: International Encyclopedia of the Behavioral and Social Sciences. Amsterdam: Elsevier, 6753–6757.
58. Tilly, Charles. 2006. Historia i wyobraźnia historyczna. Przekład Jerzy Szacki. W: A. Jasińska-Kania i in. Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1083–1089.
59. Vega, José E. 2006. Cultural Pluralism and American Identity. Oxford University Press Magazine of History, 20, 4, 19–22.
60. Walker, Lester, C. 1961. New Art in America: The Armory Show. The Georgia Review, 15, 3, 331–342.
61. Weinberg, H. Barbara, Bolger Doreen, Park Curry David. 1994. American Impressionism and Realism. New York: MET.
62. Weinberg, H. Barbara. 2010. The Ashcan School, MET. https://www.metmuseum.org/toah/hd/ashc/hd_ashc.htm. Dostęp 23.12.2020.
63. Wetzsteon, Ross. 2001. Republic of dreams: Greenwich Village, The American Bohemia. New York Simon & Schuster.
64. Zangwill, Israel. 1909. The Melting-Pot. New York: Macmillan.
65. Zilczer Judith. 1984. The Eight on Tour, 1908-1909. The American Art Journal, 16, 3, 20–48.
66. Zurier, Rebeca. 2006. Picturing the City: Urban Vision and the Ashcan School. Berkley: University of California Press.
67. Zurier, Rebeca, Robert W. Snyder, Virginia. M. Mecklenburg 1995. Metropolitan Lives: The Ashcan Artists and Their New York. New York: W. W. Norton & Company.

Go to article

Authors and Affiliations

Barbara Lewicka
1
ORCID: ORCID

 1. Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article’s aim is to demonstrate how migration regimes tacitly operate at the level of everyday practices. We propose to see migrants’ leisure, recreational use of parks in particular, as a venue for the internalization and embodiment of migration regimes. We seek to explore if migrants negotiate and resist these regimes through their everyday practices. Our study is based on 70 interviews with Ukrainian and Vietnamese migrants in Poland, Moroccan migrants in the Netherlands, Turkish migrants in Germany, and Latino and Chinese migrants in the U.S. We present migrants’ perceptions of urban parks’ rules and their interactions with other park users. Particular attention is paid to migrants’ ability to negotiate the existing regulations and to adjust these environments to their needs. We discuss the mechanisms that limit migrants’ ability to negotiate the frameworks of migration regimes through their leisurely use of urban parks
Go to article

Bibliography

1. Amin, Ash. 2002. Ethnicity and the Multicultural City: Living with Diversity. Environment and Planning A, 34,6: 959–980.
2. Amin, Ash, Nigel Thrift. 2002. Cities: Reimagining the Urban. Cambridge: Polity Press.
3. Andersson, Ruben. 2014. Illegality, Inc. Clandestine Migration and the Business of Bordering Europe. Oakland: University of California Press.
4. Baker, Beth. 2016. Regime. In: N. B. Salazar, K. Jayaram, eds. Keywords in Mobility. Critical Engagements. New York–Oxford: Berghahn Publishers, 152–170.
5. Biglin, Josephine. 2020. Embodied and sensory experiences of therapeutic space: Refugee place-making within an urban allotment. Health and Place, online first March 2, 2020. doi: 10.1016/j.healthplace.2020.102309.
6. Bonilla-Silva, Eduardo. 2003. Racism Without Racists. Lanham, MA: Rowman and Littlefield.
7. Burset, Sebastian, Monika Stodolska. 2012. Constraints on Leisure and Travel among Undocumented Latino Immigrants. Paper presented at the Association of American Geographers Conference, New York, February 24–28.
8. Charmaz, Kathy. 2006. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. London: Sage.
9. Connell, Raewyn W. 1987. Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics. Stanford University Press.
10. Dahinden, Janine. 2016. A plea for the “de-migranticization” of research on migration and integration. Ethnic and Racial Studies, 39,13: 2207–2225.
11. De Genova, Nicholas. 2015. Border Struggles in the Migrant Metropolis. Nordic Journal of Migration Research, 5, 1: 3–10.
12. Eidheim, Harald. 1969. When Ethnic Identity Is a Social Stigma. In: F. Barth, ed. Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Oslo: Universitetsforlaget, 39–58.
13. Fassin, Didier. 2011. Policing Borders, Producing Boundaries. The Governmentality of Immigration in Dark Times. Annual Review of Anthropology, 40: 213–226.
14. Feldman, Gregory. 2011. The Migration Apparatus. Security, Labor, and Policymaking in the European Union. Stanford: Stanford University Press.
15. Ganji Farnaz, Clare Rishbeth. 2020. Conviviality by design: the socio-spatial qualities of spaces of intercultural urban encounters. Urban Design International, 25: 215–234.
16. Glaser, Barney G. 1992. Basics of Grounded Theory Analysis. Mill Valley, CA: The Sociology Press.
17. Glaser, Barney G., Anselm L. Strauss. 1967. The Discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine.
18. Glick Schiller, Nina, Noel B. Salazar. 2013. Regimes of Mobility: Imaginaries and Relationalities of Power. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(2): 183–200.
19. Gobster, Paul H. 2002. Managing Urban Parks for a Racially and Ethnically Diverse Clientele. Leisure Sciences, 24, 2:143–159.
20. Goffman, Erving. 1971. Relations in Public: Micro Studies of the Public Order. New York: Basic Books.
21. Grønseth, Anne S. ed. 2010. Being Human, Being Migrant. Senses of Self and Well-Being. New York–Oxford: Berghahn Publishers.
22. Grzymała-Kazłowska, Aleksandra. 2007. Konstruowanie ‘innego’: Wizerunki imigrantów w Polsce. Warszawa: University of Warsaw Press.
23. Harrison, Philip, Khangelani Moyo, Yan Yang. 2012. Strategy and Tactics: Chinese Immigrants and Diasporic Spaces in Johannesburg, South Africa. Journal of Southern African Studies, 38, 4: 899–925.
24. Horolets, Anna, Adriana Mica, Mikołaj Pawlak, Paweł Kubicki. 2020. Ignorance as an Outcome of Categorizations: The ‘Refugees’ in the Polish Academic Discourse Before and After the 2015 Refugee Crisis. East European Politics and Societies and Cultures, 34, 3: 730–751.
25. Horvath Kenneth, Anna Amelina, Karin Peters. 2017. Re-thinking the politics of migration. On the uses and challenges of regime perspectives for migration research. Migration Studies, 5, 3: 301–314. doi:10.1093/migration/mnx055
26. James, Kandy. 2000. ‘You Can Feel Them Looking at You’: The Experience of Adolescent Girls at Swimming Pools. Journal of Leisure Research, 32, 2: 262–280.
27. Juul, Kristine. 2011. From Danish Yugoslavs to Danish Serbs: National Affiliation Caught Between Visibility and Invisibility. Journal of Ethnic and Migration Studies, 37, 2: 237–255.
28. Kamali, Masoud. 2009. Racial Discrimination: Institutional Patterns and Politics. New York: Routledge.
29. Kindler, Marta, Monika Szulecka. 2013. The Economic Integration of Ukrainian and Vietnamese Migrant Women in the Polish Labour Market. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39, 4: 649–671.
30. Kloek, Marjolein E., Karin Peters, Mette Sijtsma. 2013. How Muslim Women in The Netherlands Negotiate Discrimination During Leisure Activities. Leisure Sciences, 35, 5: 405–421.
31. Kloek, Marjolein E., Karin Peters, Lauren B. Wagner. 2015. Reflections on Measuring Discrimination: The Case of Outdoor Recreation. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 106, 3: 353–358. doi: 10.1111/tesg.12148
32. Knowles, Caroline. 2013. Nigerian London: Re-mapping Space and Ethnicity in Superdiverse Cities. Ethnic and Racial Studies, 36, 4: 651–669. doi: 10.1080/01419870.2012.678874
33. Korteweg, Anna C. 2017. The failures of “immigrant integration”: The gendered racialized production of non-belonging. Migration Studies, 5, 3: 428–444.
34. Koslowski, Rey. 1998. European Migration Regimes: Emerging, Enlarging and Dete- riorating. Journal of Ethnic and Migration Studies, 24, 4: 735–749.
35. Krzyżanowski, Michał, Anna Triandafyllidou, Ruth Wodak. 2018. The Mediatization and the Politicization of the “Refugee Crisis” in Europe. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 16, 1–2: 1–14.
36. Kunz, Sarah. 2020. Expatriate, migrant? The social life of migration categories and the polyvalent mobility of race. Journal of Ethnic and Migration Studies, 46, 11: 2145–2162.
37. Lincoln, Yvonna, Egon Guba. 2005. Paradigmatic controversies, contradictions and emerging confluences. In: N. Denzin & Y. Lincoln, eds., Handbook of Qualitative Research (3rd ed.). London: Sage, 191–216.
38. Long, Jonathan, Kevin Hylton, Hannah Lewis, Arti Ratna, Karl Spracklen. 2011. Space for Inclusion? The Construction of Sport and Leisure Spaces as Places for Migrant Communities. In: Community and Inclusion in Leisure Research and Sport Development. Leisure Studies Association, 33–54. Online: http://eprints.leedsbeckett.ac.uk/418/
39. Mowatt, Rasul A. 2018. The Case of the 12-Year-Old Boy: Or, The Silence of and Relevance to Leisure Research. Leisure Sciences, 40, 1–2: 54–70.
40. Nail, Thomas. 2015. The Figure of the Migrant. Stanford, CA: Stanford University Press.
41. Neal, Sarah, Katy Bennett, Hannah Jones, Allan Cochrane, Giles Mohan. 2015. Multiculture and Public Parks: Researching Super‐diversity and Attachment in Public Green Space. Population, Space and Place, 21, 5: 463–475.
42. Noussia, Antonia, Michal Lyons. 2004. Inhabiting Spaces of Liminality: Migrants in Omonia, Athens. Journal of Ethnic and Migration Studies, 35, 4: 601–624.
43. Nowicka, Magdalena. 2018. Cultural Precarity: Migrants’ Positionalities in the Light of Current Anti-immigrant Populism in Europe. Journal of Intercultural Studies, 39, 5: 527–542.
44. Peters, Karin. 2011. Living Together in Multi-ethnic Neighbourhoods: The Meaning of Public Spaces for Issues of Social Integration. Wageningen: Wageningen University.
45. Peters, Karin. 2010. Being Together in Urban Parks: Connecting Public Space, Leisure, and Diversity. Leisure Sciences, 32, 5: 418–433.
46. Peters, Karin, Monika Stodolska, Anna Horolets. 2016. The role of natural environ- ments in developing a sense of belonging: A comparative study of immigrants in the U.S., Poland, the Netherlands, and Germany. Urban Forestry and Urban Greening, 17: 63–70.
47. Peters, Karin, Birgit Elands, Arjen Buijs. 2009. Social Interactions in Urban Parks: Stimulating Social Cohesion? Urban Forestry and Urban Greening, 9, 2: 93–100.
48. Ragazzi, Francesco. 2016. Suspect community or suspect category? The impact of counter-terrorism as ‘policed multiculturalism’. Journal of Ethnic and Migration Studies, 42, 5: 724–741.
49. Rishbeth, Clare, Dominika Blachnicka-Ciacek, Jonathan Darling. 2019. Participation and wellbeing in urban greenspace: ‘curating sociability’ for refugees and asylum seekers. Geoforum, 106: 125–134. doi: 10.1016/j.geoforum.2019.07.014.
50. Rosello, Mireille. 1998. Representing Illegal Immigrants in France: From Clandestins to L’affaire des Sans-papiers de Saint-Bernard. Journal of European Studies, 28, 1–2: 137–152.
51. Sassen, Saskia. 2006. Territory, Authority, Rights. From Medieval to Global Assemblages. Princeton, NJ: Princeton University Press.
52. Sassen, Saskia. 2000. Guests and Aliens. New York: New Press.
53. Sassen, Saskia. 1999. Globalization and its Discontents: Essays on the New Mobility of People and Money. New York: New Press.
54. Schneider, Ingrid E., William E. Hammitt 1995. Visitor Response to Outdoor Recreation Conflict: A Conceptual Approach. Leisure Sciences, 17, 3: 223–234.
55. Sharaievska, Iryna, Monika Stodolska, Kimberly J. Shinew, Jungeun Kim. 2010. Di- scrimination in Leisure Settings in Latino Urban Communities. Leisure/Loisir, 34: 295–326.
56. Stodolska, Monika. 2005a. A Conditioned Model of Individual Discriminatory Behavior. Leisure Sciences, 27, 1: 1–20.
57. Stodolska, Monika. 2005b. A Conditioned Attitude Model of Individual Discriminatory Behavior – A Rejoinder. Leisure Sciences, 27, 1: 49–57.
58. Stodolska, Monika. 1998. Assimilation and Leisure Constraints: Dynamics of Constraints on Leisure in Immigrant Populations. Journal of Leisure Research, 30, 4: 521–551.
59. Stodolska, Monika, Karin Peters, Anna Horolets. 2017. Immigrants’ adaptation and interracial/interethnic interactions in natural environments. Leisure Sciences, 39, 6: 475–491.
60. Stodolska, Monika, Kimberly J. Shinew. 2014. Leisure among Latino-Americans. In: M. Stodolska, K.J. Shinew, M. Floyd, G. Walker, eds., Race, ethnicity, and leisure. Champaign, IL: Human Kinetics, 75–96.
61. Stodolska, Monika, Jouyeon Yi. 2003. Impacts of immigration on ethnic identity and leisure behavior of adolescent immigrants from Korea, Mexico, and Poland. Journal of Leisure Research, 35, 1: 49–79.
62. Tinsley, Howard E., Diane Tinsley, D., Chelsey E. Croskeys. 2002. Park usage, social milieu, psychosocial benefits of park use reported by older urban park users from four ethnic groups. Leisure Sciences, 24, 2: 199–218.
63. Truong, Thanh-Dam. 2011. The Governmentality of Transnational Migration and Security: The Making of a New Subaltern. In: T.-D. Truong, D. Gasper, eds. Transnational Migration and Human Security. Hexagon Series on Human Security and Peace 6. Berlin: Springer, 23–37.
64. Yanow, Dvora. 2003. Constructing ‘Race’ and ‘Ethnicity’ in America. Category-Making in Public Policy and Administration. Abington–New York: Routledge.
65. Valenta, Marco. 2009. Immigrants’ Identity Negotiations and Coping with Stigma in Different Relational Frames. Symbolic Interaction, 32, 4: 351–371.
66. Valentine, Gill. 2013. Living with difference: proximity and encounter in urban life. Geography, 98: 4–9.
67. Vasishta, Neerja, Hillary Angelo. 2009. The Immigrants & Parks Collaborative, Urban Omnibus. https://urbanomnibus.net/2009/10/the-immigrants-and-parks-collaborative/, access: 10 March 2021.
68. Vitterso, Joar, Raymond Chipeniuk, Margete Skar, Odd Inge Vistad. 2004. Recreational Conflict is Affective: The Case of Cross-country Skiers and Snowmobiles. Leisure Sciences, 26, 3: 227–243.
69. Wessendorf, Susanne. 2016. Settling in a Super-Diverse Context: Recent Migrants’ Experiences of Conviviality. Journal of Intercultural Studies, 37, 5: 449–463.
70. Yi, Jouyeon. 2005. The Role of Leisure in Reproduction of Race and Ethnicity among Korean Americans. Unpublished doctoral dissertation. University of Illinois at Urbana-Champaign.

Go to article

Authors and Affiliations

Anna Horolets
1
ORCID: ORCID
Monika Stodolska
2
ORCID: ORCID
Karin Peters
3
ORCID: ORCID

 1. Instytut Etnologii i Antropologii, Uniwersytet Warszawski
 2. Department of Recreation, Sport and Tourism, University of Illinois at Urbana-Champaign
 3. Cultural Geography Group, Wageningen University
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie napięć pomiędzy tradycyjnym kształceniem akademickim a wymogami procesu bolońskiego oraz konsekwencji, jakie one wywołują dla funkcjonowania poszczególnych dyscyplin. Koncentrujemy się na jednym z aspektów tego problemu – mobilności studentów pomiędzy I i II stopniem kształcenia – na przykładzie nauk socjologicznych. Odwołujemy się w nim do klasycznej już koncepcji plemion akademickich T. Becher i P. Trowlera. Próbujemy w nim odpowiedzieć na pytania, które z akademickich wspólnot plemiennych wpisały się w postulaty procesu bolońskiego, a które zdołały się im oprzeć kładąc nacisk na utrzymanie studentów w gronie danej dyscypliny naukowej oraz czy w uczelniach o najwyższym akademickim prestiżu siła socjalizacji do wspólnot plemiennych będzie silniejsza aniżeli w uczelniach o mniejszym prestiżu. Dołączamy tym tekstem do dyskusji na temat kształcenia socjologów w Polsce.
Go to article

Bibliography

1. Antonowicz, Dominik. 2015. Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
2. Antonowicz, Dominik, Anna Machnikowska, Adam Szot, red. 2020. Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie zmian. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
3. Antonowicz, Dominik, Marek Kwiek, Don F. Westerheijden. 2017. The Government Response to the Private Sector Expansion in Poland. In: H.Boer, J.File, J. Huisman, M. Seeber, M.Vukasovic, D.F. Westerheijden. Policy Analysis of Structural Reforms in Higher Education. Palgrave Studies in Global Higher Education. Palgrave Macmillan, 119–138.
4. Ash, Mitchell, G. 2008. From „Humboldt” to „Bologna”: History as discourse in higher education reform debates in German-speaking Europe. In: B. Jessop, N. Fairclough, R. Wodak, eds. Education and the knowledge-based economy in Europe. Rotterdam/Taipei: Sense publishers, 41–62.
5. Becher, Tony. 1981. Towards a definition of disciplinary cultures. Studies in Higher Education, 6, 2: 109–122. DOI: 10.1080/03075078112331379362.
6. Becher, Tony. 1987. Disciplinary discourse. Studies in Higher Education, 12, 3: 261–274. DOI: 10.1080/03075078712331378052.
7. Becher, Tony. 1989. Academic Tribes and Territories – Intellectual Enquiry and the Cultures of Disciplines. Milton Keynes: Open University Press (first edition).
8. Becher, Tony. 1994. The significance of disciplinary differences. Studies in Higher Education, 19, 2: 151–161. DOI: 10.1080/03075079412331382007.
9. Becher, Tony, Paul, Trowler. 2001. Academic Tribes and Territories — Intellectual Enquiry and the Cultures of Disciplines. Buckingham: The Society for Research Into Higher Education and Open University Press (second edition).
10. Bourdieu, Pierre. 1986. The Forms of Capital. In: J. G. Richardson, ed. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press, 241–258.
11. Buchner-Jeziorska, Anna, Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, red. 2010. Proces Boloński. Ideologia i praktyka edukacyjna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12. Chou, Meng-Hsuan, Åse Gornitzka. 2014. Building the Knowledge Economy in Europe. Edward Elgar Publishing. http://www.elgaronline.com/view/9781782545286.xml (September 28, 2019).
13. Cichocki, Ryszard, Joanna Cynalewska. 2006. Proces tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego a działalność polskich uczelni wyższych. Poznań: Humaniora.
14. Clark, Burton R. 1989. The Academic Life: Small Worlds, Different Worlds. Educational Researcher, 18, 5: 4–8.
15. Clark, Burton R. 1963. Faculty Cultures. In: T.F. Lunsford, ed. The Study of Campus Cultures. Western Interstate Commission for Higher Education. Boulder, Colorado, 39–54.
16. Czarniawska, Barbara, Bernward Joerges. 1995. Winds of organizational change: How ideas translate into objects and actions. In: S. B. Bacharach, P. Gagliardi, B. Mundell, eds. Research in the sociology of organizations, vol. 13, Publisher: JAI Press, 171–209.
17. Dobbins, Michael, Christoph Knill. 2009. Higher Education Policies in Central and Eastern Europe: Convergence toward a Common Model? Governance, 22, 3: 397–430.
18. Duczmal, Wojciech, Ben Jongbloed. 2007. Private Higher Education in Poland: A Case of Public-Private Dynamics. In: J. Enders, B. Jongbloed, eds. Public-Private Dynamics in Higher Education. Expectations, Developments and Outcomes. Bielefeld:Transcript-Verlag, 415–442.
19. Dunkel, Thorsten. 2009. The Bologna process between structural convergence and institutional diversity. European Journal of Vocational Training, 46, 1: 174–195.
20. Dziedziczak-Foltyn, Agnieszka. 2017. Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce w debacie publicznej. Bilans dyskusji o uniwersytetach (1990–2015). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
21. Fanghanel, Joëlle. 2009. The role of ideology in shaping academics’ conceptions of their discipline. Teaching in Higher Education, 14: 565–577. DOI: 10.1080/13562510903186790.
22. Frambach, Hans, A. 2015. What Remains of Humboldt at Times of the Bologna Reform? In: J. Backhaus, eds. The University According to Humboldt. SpringerBriefs in Economics, 89. Springer, Cham, 39–51. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13856-5_4.
23. Gibbons, Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott, Martin Trowe. 1994. The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. SAGE Publications.
24. Huber, Ludwig. 1990. Disciplinary Cultures and Social Reproduction. European Journal of Education, 25, 3: 241–261.
25. Jeż, Radosław. 2013. Proces boloński a system szkolnictwa wyższego w Polsce. Studia Ekonomiczne, 131: 91–99.
26. Kekäle, Jouni. 1999. ‚Preferred’patterns of academic leadership in different disciplinary (sub)cultures. Higher Education, 37: 217–238. DOI: 10.1023/A:1003584731452.
27. Kolb, David. A. 1981. Learning Styles and Disciplinary Differences. In: A. W. Chickering, ed. The Modern American College: Responding to the New Realities of Diverse Students and a Changing Society. San Francisco: Jossey-Bass, 232–255.
28. Kowalska, Ewa. 2013. Zmiana w szkolnictwie wyższym. Studium przypadków. Kraków: Impuls.
29. Kraśniewski, Andrzej. 2009. Proces Boloński to już 10 lat. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
30. Krücken, Georg. 2003. Learning the `New, New Thing’: On the role of path dependency in university structures. Higher Education, 46: 315–339. DOI: 10.1023/A:1025344413682.
31. Kuhn, Thomas, S. 1970. The Structure of Scientific. Chicago: University of Chicago Press (second edition).
32. Kulczycki, Emanuel, Ewa Aleksandra Rozkosz, Aneta Drabek. 2019. Internationalization of Polish Journals in the Social Sciences and Humanities: Transformative Role of The Research Evaluation System. Canadian Journal of Sociology, 44, 1: 9–38. https://journals.library.ualberta.ca/cjs/index.php/CJS/article/view/28794 (July 24, 2019).
33. Kwiek, Marek. 2009. The Two Decades of Privatization in Polish Higher Education. Cost-Sharing, Equity, and Access. In: J. Knight, ed. Financing Access and Equity in Higher Education. Rotterdam–Boston–Taipei: Sense Publishers, 149–168.
34. Kwiek, Marek. 2012. Changing higher education policies: From the deinstitutionalization to the reinstitutionalization of the research mission in Polish universities. Science and Public Policy. 39, 5: 641–654. DOI: 10.1093/scipol/scs042.
35. Kwiek, Marek. 2014. Structural Changes in the Polish Higher Education System (1990–2010): A Synthetic View. European Journal of Higher Education, 4: 266–280.
36. Kwiek, Marek. 2017. A Generational Divide in the Academic Profession: A Mixed Quantitative and Qualitative Approach to the Polish Case. European Educational Research Journal, 16, 5: 645–669.
37. Leszniewski, Tomasz, Krzysztof Wasielewski. 2013. Socjologia wychowania w Polsce – pytania o wymiar tożsamościowy subdyscypliny. Studia Socjologiczne, 2: 9–28.
38. Marginson, Simon, Gary Rhoades. 2002. Beyond national states, markets, and systems ofhigher education: A glonacal agency heuristic. Higher Education, 43, 10: 281–309.
39. Michelsen, Svein. 2010. Humboldt Meets Bologna. Higher Education Policy, 23: 151–172. DOI: 10.1057/hep.2010.8.
40. MNiSW, 2018. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Warszawa: MNiSW.
41. Nybom, Thorsten. 2003. The Humboldt Legacy: Reflections on the Past, Present, and Future of the European University. Higher Education Policy, 16, 2: 141–159. http://link.springer.com/10.1057/palgrave.hep.8300013 (July 24, 2019).
42. Pachociński, Ryszard. 2004. Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
43. Papatsiba, Vassiliki. 2006. Making Higher Education More European through Student Mobility? Revisiting EU Initiatives in the Context of the Bologna Process. Comparative Education, 42, 1: 93–111. DOI: 10.1080/03050060500515785.
44. Schomburg, Harald, Ulrich Teichler, eds. 2006. Higher Education and Graduate Employment in Europe. Dordrecht: Springer Netherlands. http://link.springer.com/10.1007/978-1-4020-5154-8.
45. Schomburg, Harald, Ulrich Teichler, eds. 2011. Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Europe.Rotterdam–Taipei: Sense Publishers.
46. Shinn, Terry. 2002. The Triple Helix and New Production of Knowledge: Prepackaged Thinking on Science and Technology. Social Studies of Science, 32, 4: 599–614. http://www.ingentaselect.com/rpsv/cgi-bin/cgi?ini=xref&body=linke- r&reqdoi=10.1177/030631202128967271.
47. Simonová, Natalie, Dominik Antonowicz. 2006. Czech and Polish Higher Education – from Bureaucracy to Market Competition. Czech Sociological Review, 42, 3: 517–536.
48. Słomczyński, Kazimierz, M. 2020a. Co to są `nauki socjologiczne` w polskiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych? Analiza konsekwencji decyzji biurokratycznych. Studia Socjologiczne, 3: 187–205. DOI: 10.24425/sts.2020.132475.
49. Słomczyński, Kazimierz, M. 2020b. O nauczaniu przedmiotu „wielkie struktury społeczne” dawniej i obecnie: zaproszenie do dyskusji. Studia Socjologiczne, 1: 5–36. DOI: 10.24425/sts.2020.132449.
50. Smużewska, Marcelina. 2015. Studencki ruch naukowy w polskich uniwersytetach z perspektywy zmian zachodzących we współczesnym szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1, 45: 215–233.
51. Snow, Charles P. 1959. The Two Cultures. London: Cambrigde University Press.
52. Sułkowski, Łukasz. 2012. Elements of Organizational Culture – Theoretical and Methodological Problems. Management, 16, 2: 63–71.
53. Sułkowski, Łukasz. 2016. Kultura akademicka. Koniec utopii? Warszawa: WN PWN.
54. Szafraniec, Krystyna, Włodzimierz Wincławski, red. 2003. Socjologia w szkołach wyższych w Polsce. Kształcenie socjologów i nauczanie socjologii po 1989. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
55. Szczepański, Marek, Krystyna Szafraniec, Anna Śliz, red. 2015. Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany. Ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: PAN.
56. Teichler, Ulrich. 1998. The Changing Roles of the University and Non-University Sectors of Higher Education in Europe. European Review, 6, 4: 475–487. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1062798700003628/type/journal_article.
57. Teichler, Ulrich. 2012. International Student Mobility and the Bologna Process. Research in Comparative and International Education, 7, 1: 34–49. DOI: 10.2304/rcie.2012.7.1.34.
58. Trowler, Paul, Murray Saunders, Veronica Bamber, eds. 2012. Tribes and Territories in the 21st Century: Rethinking the Significance of Disciplines in Higher Education. Routledge. https://www.taylorfrancis.com/books/9781136488528.
59. Warczok, Tomasz, Tomasz Zarycki. 2016. Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
60. Wasielewski, Krzysztof. 2013. Młodzież wiejska na uniwersytecie. Droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec kształcenia. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
61. Wiepcke, Claudia. 2009. Employability in the Bologna Process: An Area of Tension between Society, Businesses and Students. The International Journal of Learning: Annual Review, 16, 4: 435–446. https://cgscholar.com/bookstore/works/employability-in-the-bologna-process.


Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Wasielewski
1
ORCID: ORCID
Dominik Antonowicz
2
ORCID: ORCID

 1. Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Artykuł ma na celu przedstawienie charakterystyki współczesnych publikacji dotyczących historii ludowej Polski oraz kontekstu ich powstania. Uwaga autorów skupia się na pozycjach popularnonaukowych, takich jak Ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego czy Bękarty pańszczyzny Michała Rauszera, które łączy nowe podejście do historii ludowej, zakładające podkreślanie sprawczości podporządkowanych, odejście od „historii szlacheckiej”. Powstawanie nowych publikacji dotyczących historii ludowej Polski jest nie tylko wyrazem osobistych motywacji autorów, ale też konsekwencją szeroko rozumianego współczesnego otoczenia społeczno-politycznego. Zainteresowanie opinii publicznej „ludem” jest, według autorów, częściowo pokłosiem wyborów z 2015 roku i późniejszych analiz, kiedy to lud wyłonił się jako podmiot polityczny, a także częścią lewicowego oporu wobec prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości polityki historycznej.
Go to article

Bibliography

1. Bauman, Zygmunt. 2018. Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość. Przekład Karolina Lebek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Bończa-Tomaszewski, Nikodem. 2005. Polskojęzyczni chłopi? Podstawowe problemy nowoczesnej historii chłopów polskich. Kwartalnik Historyczny, 2: 91–111.
3. Brodowska, Helena. 1967. Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królestwie Polskim. 1864–1904. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
4. Brodowska, Helena. 1984. Chłopi o sobie i Polsce. Rozwój świadomości społeczno-narodowej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
5. Brodowska, Helena. 1992. Problemy badawcze świadomości chłopów w okresie zaborów. A cta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 45: 9–21.
6. Brożek, Piotr. 2015. Niepamięć. https://www.youtube.com/watch?v=aDiVKzl9hTU.
7. Burszta, Józef. 1950. Wieś i karczma. Rola karczmy w życiu wsi pańszczyźnianej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
8. Chibber, Vivek. 2013. Postcolonial Theory and the Specter of Capital. London: Verso Books.
9. Czapliński, Przemysław. 2020. Antybaśń o Szeli. Czas Kultury. https://czaskultury.pl/czytanki/antybasn-o-szeli/
10. Dunin, Kinga. 2020. Po co nam ludowa historia Polski? Krytyka Polityczna. https://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/kinga-dunin-czyta/adam-leszczynski-ludowa-historia-polski-recenzja/.
11. Gdula, Maciej. 2018. Nowy autorytaryzm. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
12. Gmitruk, Janusz. 2000. Bataliony chłopskie 1940–1945. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
13. Grabski, Władysław. 1929. Historja wsi w Polsce. Warszawa.
14. Grochowski, Piotr. 2009. Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
15. Groniowski, Krzysztof. 1963. Realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 roku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
16. Groniowski, Krzysztof. 1966. Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871–1914. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
17. Grynwaser, Hipolit. 1935. Kwestja agrarna i ruch włościan w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Studjum archiwalne. Warszawa.
18. Grynwaser, Hipolit. 1938. Sprawa włościańska w Królestwie Polskim w latach 1861–62 w świetle źródeł archiwalnych. Warszawa.
19. Guzowski, Piotr. 2008. Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Kraków: Wydawnictwo Avalon.
20. Kieniewicz, Stefan. 1951. Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
21. Kochanowicz, Jacek. 1992. Spór o teorię gospodarki chłopskiej. Gospodarstwo chłopskie w teorii ekonomii i historii gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
22. Kolasa-Nowak, Agnieszka. 2018. Od idei „homo sovieticus” do „mentalności folwarcznej” Polaków. O używaniu przeszłości w dyskursie socjologicznym i publicznym. Res Historica 46: 301–320. DOI: 10.17951/rh.2018.46.301–320.
23. Kopczyński, Michał. 2018. Historia gospodarcza ciała. Studia z dziejów biologicznego standardu życia na ziemiach polskich. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Mówią Wieki.
24. Kopczyński, Michał. 1998. Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku. Warszawa: Krupski i S-ka.
25. Korczyński, Piotr. 2020. Śladami Szeli. Diabły polskie. Warszawa: Wydawnictwo RM.
26. Krisań, Maria. 2008. Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX – początku XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Neriton oraz Instytut Historii PAN.
27. Krisań, Maria. 1998. Listy do gazety „Zaranie” z lat 1909–1915. Dzieje Najnowsze, 30, 4: 21–28.
28. Kruk-Siwiec Justyna. 2019. Obrońcy i ciemiężyciele, czyli o dualistycznym modelu historii chłopów (i niektórych jego niedostatkach z perspektywy historii literatury). Terminus, 21, z. 1, 50: 41–65.
29. Księżyk, Rafał. 2018. Prof. Sulima: Nadchodzi nowa chłopomania. Pismo, 10.
30. Kuciel-Frydryszak, Joanna. 2018. Służące do wszystkiego. Warszawa: Marginesy.
31. Kula, Witold. 1983 (1962). Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego. Próba modelu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
32. Leder, Andrzej. 2013. P rześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
33. Leszczyński, Adam. 2020. L udowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
34. Linkiewicz, Olga. 2018. Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków: Universitas.
35. Łuczewski, Michał. 2017. Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
36. Łuczewski, Michał. 2016. Kontrrewolucyjne pojęcie. “Polityka historyczna” w Polsce. Stan Rzeczy, 10: 221–257.
37. Łuczewski, Michał. 2012. O dwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej. Warszawa: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
38. Madurowicz-Urbańska, Helena. 1976. Życiorys naukowy Fr. Bujaka. W: H. Madurowicz-Urbańska, red. Franciszek Bujak, Wybór pism, tom I. Warszawa: PWN.
39. Matyja, Rafał. 2009. Konserwatyzm po komunizmie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
40. Mędrzecki, Włodzimierz. 1994. W społecznościach lokalnych i w parafii. Kobiety w życiu publicznym wsi polskiej na przełomie wieków. W: A. Żarnowska, A. Szwarc, red. Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku. Warszawa: DiG, 163–168.
41. Mędrzecki, Włodzimierz. 2002. Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939. Procesy socjalizacji. Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
42. Mędrzecki, Włodzimierz. 1995. Kobieta wiejska w Królestwie Polskim. Przełom XIX i XX wieku. W: A. Żarnowska, A. Szwarc, red. Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku. Warszawa: DiG, 93–98.
43. Modzelewski, Karol. 1987. Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
44. Myśliwski, Wiesław. 2003. Kres kultury chłopskiej. Warszawa-Bochnia: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza.
45. Nowak, Andrzej. 2020. Prof. Andrzej Nowak: „Elity” liczą, że poprzez agresywne, wulgarne ataki uda się zmusić rząd do odejścia. To nie jest demokratyczna droga. wPolityce.pl, 18.12.2020. https://wpolityce.pl/polityka/531524-nasz-wywiad-prof-andrzej-nowak-kult-chamstwa?fbclid=IwAR1f9ogvSQ8JVMapKctUjhufRYrKJ NaTiS_Wi5f2lZitNI3Yt2T-Ek6jqao. Dostęp: 27.1.2020.
46. Piątkowski, Wiesław. 1956. Dzieje ruchu zaraniarskiego. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
47. Przybysz, Kazimierz, Andrzej Wojtas. 1985. Bataliony Chłopskie. Tomy 1-3. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
48. Puczek, Jan. 2015. Uwagi do artykułu Adriana Uljasza Jura Gajdzica (1777–1840). Chłopski bibliofil i pamiętnikarz z ziemi cieszyńskiej. Gdański Rocznik Ewangelicki, 9: 277–281.
49. Rak, Radek. 2019. Baśń o wężowym sercu albo Wtóre słowo o Jakóbie Szeli. Warszawa: Powergraph.
50. Rauszer, Michał. 2020. Bękarty pańszczyzny. Historia buntów chłopskich. Warszawa: Wydawnictwo RM.
51. Sadura, Przemysław, Sławomir Sierakowski. 2019. Polityczny cynizm Polaków. Raport z badań socjologicznych. Warszawa: Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Fundacja Pole Dialogu.
52. Sowa, Jan. 2011. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas.
53. Świętochowski, Aleksander. 1925. Historja chłopów polskich w zarysie. 1. W Polsce Niepodległej. Lwów.
54. Świętochowski, Aleksander. 1928. Historja chłopów polskich w zarysie. 2. W Polsce Podległej. Lwów.
55. Tazbir, Janusz. 1978. Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji. Warszawa: Wiedza Powszechna.
56. Tyszka, Krzysztof. 2004. Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w Związku Radzieckim i Polsce Ludowej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
57. Uljasz, Adrian. 2013. Jura Gajdzica (1777–1840). Chłopski bibliofil i pamiętnikarz z ziemi cieszyńskiej. Gdański Rocznik Ewangelicki, 7: 42–54.
58. Urbanik-Kopeć, Alicja. 2018. Anioł w domu, mrówka w fabryce. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
59. Warren, Rosie, ed. 2017. The Debate on ‘Postcolonial Theory and the Specter of Capital’. London: Verso Books.
60. Wilczyńska, Elwira. 2019. Diabli z czubami. Niemcy oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
61. Wiślicz, Tomasz. 2019. Nowe tendencje w historiografii polskiej po 1989 roku. Raport diagnostyczny. XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Lublin 2019, http://xxpzhp.umcs.lublin.pl/Referaty/Tomasz-Wislicz-Nowe-tendencje-w-historiografii-polskiej-po-1989-roku1.pdf [dostęp 27.01.2021].
62. Wiślicz, Tomasz. 2004. Szkoła „Annales” wobec wyzwań schyłku XX wieku. Krytyka i próby reform. Kwartalnik Historyczny, CXII, z. 2: 79–109.
63. Wiślicz, Tomasz. 2001. Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku. Warszawa: Neriton oraz Instytut Historii PAN.
64. Wiślicz, Tomasz. 2020. Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII w. Kraków-Warszawa: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.
65. Wycech, Czesław. 1966. Wincenty Witos w świetle własnej twórczości pisarskiej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
66. Znaniecki, Florian, William Thomas. 1976. Chłop polski w Europie i Ameryce. Tomy 1–5. Przekład Maryla Metelska, Endla Oengo-Knoche, Stanisław Helsztyński, Irena Wyrzykowa, Anna Bartkowicz. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Go to article

Authors and Affiliations

Marta Gospodarczyk
1
ORCID: ORCID
Łukasz Kożuchowski
1
ORCID: ORCID

 1. Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Authors and Affiliations

Łukasz Remisiewicz
1
ORCID: ORCID

 1. Zakład Teorii Socjologicznej i Metodologii Badań Społecznych, Uniwersytet Gdański
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Bibliography

1. Bucholc, Marta. 2016. Sociology in Poland: To Be Continued? Springer.
2. Sułek, Antoni. 1994. “Systemic Transformation and the Reliability of Survey Research: Evidence from Poland.” Polish Sociological Review, 106: 85–100.
3. Sułek, Antoni. 1998. “Stefan Nowak and Empirical Sociology in Poland.” Polish Sociological Review, 122: 165–76.
4. Sułek, Antoni. 2007. “The Marienthal 1930/1931 Study and Contemporary Studies on Unemployment in Poland.” Polish Sociological Review, 1(157): 3–26.
5. Sułek, Antoni. 2009a. “Le Suicide in Poland: Analysis of the Spread and Reception of a Sociological Classic.” Durkheimian Studies / Études Durkheimiennes, 15: 41–63.
6. Sułek, Antoni. 2009b. “On the Unpredictability of Revolutions Why Did Polish Sociology Fail to Forecast Solidarity?” Polish Sociological Review, 168: 523–37.
7. Sułek, Antoni. 2010. “‘To America!’: Polish Sociologists in the United States after 1956 and the Development of Empirical Sociology in Poland.” East European Politics and Societies, March. https://doi.org/10.1177/0888325409357438.
8. Sułek, Antoni. 2011. Obrazy z życia socjologii w Polsce. Wydanie pierwsze. Warszawa: Oficyna Naukowa.
9. Sułek, Antoni. 2012. Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim: fragmenty historii. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
10. Sułek, Antoni. 2013. “Tracing de Tocqueville.” The Polish Review, 58 (4): 29–43. https://doi.org/10.5406/polishreview.58.4.0029.
11. Sułek, Antoni. 2014. “A Sociology Engaged on Behalf of the Polish Society.” Soziologie – Forum der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, 4 (October): 381–98.
12. Sułek, Antoni, and Barbara Młynarz-Pomorska. 1992. “The Rise And Decline of Survey Sociology in Poland.” Social Research, 59 (2): 365–84.
13. Sztompka, Piotr, ed. 1984. Masters of Polish Sociology. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Go to article

Authors and Affiliations

Agata Zysiak
1
ORCID: ORCID

 1. Instytut Studiów Społecznych im. R. Zajonca, Uniwersytet Warszawski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Bibliography

1. Amacher, Korine, Andrii Portnov, and Viktoriia Serhiienko, eds. 2021. Official History in Eastern Europe. Osnabrück: fibre.
2. Bernhard, Michael, Jan Kubik, eds. 2014. Twenty Years after Communism: The Politics of Memory and Commemoration. New York: Oxford University Press.
3. Blacker, Uilleam, Alexander Etkind, Julie Fedor, eds. 2013. Memory and Theory in Eastern Europe. New York: Palgrave-Macmillan.
4. Fedor, Julie, Markku Kangaspuro, Jussi Lassila, and Tatiana Zhurzhenko, eds. 2017. W ar and Memory in Russia, Ukraine and Belarus. New York: Palgrave-Macmillan. DOI 10.1007/978-3-319-66523-8_1.
5. Hagen, von, Mark. 1995. Does Ukraine Have a History? Slavic Review, 54, 3: 659–661.
6. Himka, John-Paul. 2006. The Basic Historical Identity Formations in Ukraine: A Typology. Harvard Ukrainian Studies, 28, 1/4: 483–500.
7. Kasianov, Georgii. 2011. The Holodomor and the Building of a Nation. Russian Social Science Review, 52, 3: 71–93. DOI: 10.1080/10611428.2011.11065433.
8. Klymenko, Lina. 2020. Forging Ukrainian national identity through remembrance of World War II, National Identities, 22, 2: 133–150. DOI: 10.1080/14608944.2019.1590810.
9. Pakier, Małgorzata, Joanna Wawrzyniak. 2016. Introduction: Memory and Change in Eastern Europe: How Special? In: idem, eds. Memory and Change in Europe: Eastern Perspectives. New York: Berghahn, 1–20.
10. Portnov, Andrii. 2013. Memory Wars in Post-Soviet Ukraine (1991–2010). In: Uilleam Blacker, Alexandr Etkind, Julie Fedor, eds. Memory and Theory in Eastern Europe. Palgrave Macmillian, 233–254.
11. Portnov, Andrii. 2015. Post-Maidan Europe and the New Ukrainian Studies. Slavic Review, 74, 4: 723–731.
12. Portnov, Andrii. 2017. The Holocaust in the Public Discourse of Post-Soviet Ukraine. In: Julie Fedor, Markku Kangaspuro, Jussi Lassila, and Tatiana Zhurzhenko, eds. War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus. New York: Palgrave-Macmillan, 347–370.
13. Portnov, Andrii. 2020. Poland and Ukraine: Entangled Histories, Asymmetric Memories. Essays of the Forum Transregionale Studien, 7. DOI: https://doi.org/10.25360/01-2020-0001.
14. Snyder, Timothy. 2011. Skrwawione ziemie: Europa między Hitlerem a Stalinem. Przekład Bartłomiej Pietrzyk. Warszawa: Świat Książki.
15. Wawrzyniak, Joanna, Małgorzata Pakier. 2013. Memory Studies in Eastern Europe: Key Issues and Future Perspectives. Polish Sociological Review, 183, 3: 257–279.
16. Zhurzhenko, Tatiana. 2011. “Capital of Despair” Holodomor Memory and Political Conflicts in Kharkiv after the Orange Revolution. East European Politics and Societies, 25, 3: 597–639. DOI: 10.1177/0888325410387646

Go to article

Authors and Affiliations

Elżbieta Olzacka
1
ORCID: ORCID

 1. Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński

Instructions for authors

Studia Socjologiczne ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770 is a Polish sociological quarterly journal, published uninterruptedly since 1961. Its publishers are the Polish Academy of Sciences (represented by the Institute of Philosophy and Sociology and the Committee on Sociology), as well as the Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw (from 2013).

Studia Socjologiczne welcomes articles from all sociological sub-disciplines, and neighbouring disciplines, as long as the authors apply a broadly defined sociological approach. Preference is given to texts that contribute to the advancement of social theory and are empirically grounded and innovative in their conceptual and methodological outlook. Our journal is open to scholarly debates and polemics. We also encourage authors to send us reviews of recently published books. Since 2012, contributions in English are also considered for publication in the journal.

A double-blind peer review procedure is applied to each submitted manuscript considered for publication. In order to acknowledge the reviewers’ contribution, the full list of our reviewers is included on the back of the cover page in each issue of the journal. The details of the submission and review procedure are described in the “For Authors” tab.

A full text version of Studia Socjologiczne is available online for EBSCO subscribers (SocINDEX with Full Text), as well as through the Polish Academy of Sciences online journal reading room: http://journals.pan.pl/dlibra and (since 2016) at www.studiasocjologiczne.pl ("Archives").

This page uses 'cookies'. Learn more