Details

Title

Cultura, terremoti e scelte politiche in Italia nel XX secolo

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Di Nucci, Ada : Università “G. D’Annunzio”, Chieti‑Pescara, Italia ; Nardone, Paola : Università “G. D’Annunzio”, Chieti‑Pescara, Italia ; Ridolfi, Natascia : Università “G. D’Annunzio”, Chieti‑Pescara, Italia

Authors

Keywords

earthquake ; Italy ; politics ; government ; culture

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

71-88

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Bibliography

1. ABBATE, G. (2008): “I centri urbani e il territorio”, in: CANNAROZZO, T. (ed.): “Il Belice a quarant’anni dal terremoto”, Urbanistica. Informazioni, 217/1, 53–54.
2. ALESSANDRINI, L. (2014): “23 luglio 1930. Il terremoto in Alta Irpinia”, 112 Emergencies, 5, 12–20.
3. ALFANO, G. B. (1931): Il terremoto irpino del 23 luglio 1930, Pompei.
4. BAGLIVO, A./ RISPOLI, P./ SERAFINO, A. (1981): 23 novembre 1980 terremoto: per non dimenticare, Roma.
5. BARBERA, L. (1980): I ministri dal cielo, Milano.
6. BECCHI, A. (1988): “Catastrofi, sviluppo e politiche del territorio: alcune riflessioni sull’esperienza italiana”, Archivio di studi urbani e regionali, 31, 3–36.
7. BOATTI, G. (2004): La terra trema, Milano.
8. BORA, P. (ed.) (1989): J. J. Rousseau, Saggio sull’origine delle lingue, Torino.
9. CAGNONI, F. (1976): Valle del Belice: terremoto di Stato, Milano.
10. CASTENETTO, S./ GALADINI, F. (eds.) (1999): 13 gennaio 1915: il terremoto nella Marsica, Roma.
11. CASTENETTO, S./ SEBASTIANO, M. (eds.) (2002): Il “Terremoto del Vulture”. 23 luglio 1930 VIII dell’era fascista, Roma.
12. CENA, C. (1915): “Il terremoto e il disservizio di Stato”, Nuova antologia di Lettere, Scienze ed Arti, 175, 501–512.
13. CENTRO STUDI CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI (2014): I costi dei terremoti in Italia, Roma.
14. CHIARA, L. (2011): La modernizzazione senza sviluppo. Messina a cento anni dal terremoto (1908– 2008), Firenze.
15. CONTI, M./ PETRELLA, R. (1996): Il terremoto nella Marsica negli atti del parlamento, Avezzano.
16. DE MARIA, C. (ed.) (2017): L’Italia nella Grande Guerra, Roma.
17. DI GIANGREGORIO, M. (ed.) (2015): Il terremoto della Marsica: 13 gennaio 1915 nei documenti di archivio. 100 Anniversario, s.l.
18. DICKIE, J. (2008): Una catastrofe patriottica. 1908: il terremoto di Messina, Roma-Bari.
19. FISCHER, L./ GIDE, A./ KOESTLER, A./ SILONE, I./ SPENDER, S./ WRIGHT, R. (1992): Il Dio che è fallito, Milano.
20. GALADINI, F./ VARAGNOLI, C. (eds.) (2016): Marsica 1915-L’Aquila 2009: un secolo di ricostruzioni, Roma.
21. GALLITANO, G./ LOTTA, F./ PICONE, M./ SCHILLECI, F. (2019): Costruzioni di ‘identità’. I cinquant’anni della comunità belicina, in: BUTELLI, E./ LOMBARDINI, G./ ROSSI, M. (eds.): Dai territori di resistenza alle comunità di patrimonio: percorsi di autorganizzazione e autogoverno per le aree fragili, Firenze, 56–65.
22. GENNARO, R. (2016): “La Grande Guerra e l’italianità: il discorso nazionale di Giuseppe Ungaretti”, Forum Italicum, 50, 1–18.
23. GIARRIZZO, G. (1987): La Sicilia dei terremoti. Lunga durata e dinamiche sociali, Catania.
24. GRUPPO UNIVERSITARIO DI RICERCA SULLE ZONE TERREMOTATE (1982): Il terremoto del 23 novembre 1980. Fonti e materiali di lavoro, Milano.
25. GUIDOBONI, E. (2016): “Il valore della memoria. Terremoti e ricostruzioni in Italia nel lungo periodo”, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 96, 437–438.
26. GUIDOBONI, E./ POIRIER, I. P. (2019): Storia culturale del terremoto dal mondo antico ad oggi, Catanzaro.
27. MARRA, L./ FERRI, G. (1997): 1915: il terremoto che sconvolse la Marsica: soccorsi, documenti, testimonianze, Avezzano.
28. Marsica: Numero unico per i danneggiati dal terremoto abruzzese del 13 gennaio 1915 e per la Croce Rossa Italiana, Pescara, 1915 (ristampa anastatica del 2014).
29. MOTTA, G. (2008): La città ferita. Il terremoto dello Stretto e la comunità internazionale, Milano.
30. NATALIA, S. (2016): La Marsica tra terremoto e grande guerra, Cerchio.
31. LATINI, C. (2018): “L’emergenza e la disgrazia. Terremoto, guerra e poteri straordinari in Italia agli inizi del Novecento”, Historia et Ius, Rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna, 13, 1–22.
32. PANETTA, M. (2005): “Croce e la catastrofe. Gli scenari apocalittici dei terremoti di Casamicciola e Reggio”, Studi (e testi) italiani, 15, 155–171.
33. PAPPALARDO, S. (1994): Un terremoto per amico, Milano.
34. RUSSO, G./ STAJANO, C. (1981): Terremoto. Le due Italie sulle macerie del Sud: volontari e vittime, camorristi e disoccupati, notabili e razzisti, borghesi e contadini, emigranti e senzatetto, Milano.
35. SOLBIATI, R./ MARCELLINI, A. (1983): Terremoto e società, Milano.
36. TETI, V. (2008): Il terremoto del 1908 in Calabria in una trama di abbandoni di “lunga durata”, in: BERTOLASO, G./ BOSCHI, E./ GUIDOBONI, E./ VALENSISE, G. (eds.): Il terremoto e il maremoto del 28 dicembre 1908: analisi sismologica, impatto, prospettive, DPC–INGV, Roma–Bologna, 405–424.
37. VALENSISE, G./ BASILI, R./ BURRATO, P. (2008): La sorgente del terremoto del 1908 nel quadro sismo tettonico dello Stretto di Messina, in: BERTOLASO, G./ BOSCHI, E./ GUIDOBONI, E./ VALENSISE, G. (eds.): Il terremoto e il maremoto del 28 dicembre 1908: analisi sismologica, impatto, prospettive, DPC–INGV, Roma–Bologna.
38. VENTURA, S. (2010): “I terremoti italiani del secondo dopoguerra e la Protezione Civile”, Storia e Futuro, 22, 1–26.
39. WALTER, F. (2008): Catastrofi. Una storia culturale, Vicenza.

Date

2021.05.20

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.137035

Source

Kwartalnik Neofilologiczny; 2021; No 1; 71-88

Aims and scope

„Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym obiegu naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej anglistyki, germanistyki, romanistyki oraz italianistyki.

Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.

„Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Forma papierowa i elektroniczna ukazuje się w tym samym czasie. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.

W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w językach kongresowych takich jak: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.

Zadaniem "Kwartalnika Neofilologicznego" jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.

Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych i glottodydaktycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Editorial Board

Rada Redakcyjna

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Dario Prola (zastępca przewodniczącego/deputy chairman, Warszawa)

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa)

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Anna Małgorzewicz (Wrocław),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)

Abstracting & Indexing

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×