Details

Title

New Iconology: Dorota Masłowska’s allegorical videoclips

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2021

Issue

No 3 (366)

Affiliation

Folta-Rusin, Anna : Katedra Lingwistyki Komputerowej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Authors

Keywords

Polish contemporary art video ; video clip ; satire ; specificity and generality ; imagery ; allegory ; Dorota Masłowska (b. 1983)

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

413-438

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Bibliography

● Mister D. (D. Masłowska), Prezydent, [online:] https://www.youtube.com/watch?v=BsUMj-ZyRW4o (12.04.2021).
● Borowski A., Cesare Ripa, czyli muzeum wyobraźni, [w:] C. Ripa, Ikonologia, przeł. I. Kania, Universitas, Kraków 2010, s.V–XII.
● Czubaj M., Teledyskowy obraz świata, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1995, nr 2, s. 78–80.
● Drozdowski R., Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010. s. 272–273.
● Eco U., Innowacja i powtórzenie: pomiędzy modernistyczną a postmodernistyczną estetyką, przeł. T. Rutkowska, „Przekazy i Opinie” 1990, nr 1–2, s. 33.
● Fiut A., We władzy pozoru?, „Teksty Drugie” 2014, nr 1, s. 241–248.
● Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
● Gadamer H.G., Symbol i alegoria, przeł. M. Łukasiewicz, [w:] Symbole i symbolika, red. M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa 1991, s. 98–107.
● Graf M., Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.
● Hutcheon L., The politics of postmodernism: parody and history, „Cultural Critique” no. 5, Modernity and Modernism. Postmodernity and Postmodernism, University of Minnesota Press, Winter 1986–1987, s. 185.
● I. Boruszkowska, K. Trzeciak, Efekt apolityczności literatury albo współczesny pisarz niezaangażowany, „Literaturoznawstwo: historia, teoria, metodologia, krytyka” 2012– 2013, nr 1 (6)–2(7), s. 59–66.
● Jarecka U., Świat wideoklipu, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
● Kleiner J., Reprezentatywność, symboliczność, alegoryczność (Próba nowej konstrukcji pojęć), [w:] tegoż, Studia z zakresu teorii literatury, Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1956, s. 84–85.
● Kristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
● De Man P., Retoryka czasowości, przeł. A. Sosnowski, [w:] Alegoria, red. J. Abramowska, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2003. s. 143–195.
● Masłowska D., Inni ludzie, il. M. Chorąży, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.
● Masłowska D., Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu, il. M. Chorąży, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017.
● Masłowska D., Kobieta z brodą: Masłowska tańczy i śpiewa, rozm. przepr. K. Błażejowska, „Tygodnik Powszechny” 2014, nr 11, s. 30–31.
● Masłowska D., Kochanie, zabiłam nasze koty, Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2012.
●Masłowska D., Profil Doroty Masłowskiej na Facebooku [online:] https://www.facebook.com/profile.php?id=100057652800818 (20.06.2021).
● Mister D. (D. Masłowska), Chleb [online:] https://www.youtube.com/watch?v=-1-z48cJDbc (12.04.2021).
● Mister D. (D. Masłowska), Czarna Żorżeta [online:] https://www.youtube.com/watch? v=hr4x-I8DmFs (12.04.2021).
● Mister D. (D. Masłowska), Hajs [online:] https://www.youtube.com/watch?v=N-mjc25R0Nc (12.04.2021).
● Mister D. (D. Masłowska), Żona Piłkarza [online:] https://www.youtube.com/watch?v=7ypavbCIRj4 (12.04.2021).
● Mister D. (D. Masłowska), Ryszard [online:] https://www.youtube.com/watch?v=SSzr-nNUJeU (12.04.2021).
● Mister D. (D. Masłowska), Społeczeństwo jest niemiłe. Galeria Raster [online:] http://rastergallery.com/publikacje/mister-d-spoleczenstwo-jest-niemile/ (12.04.2021).
● Mister D. (D. Masłowska), Tęcza [online:] https://www.youtube.com/watch?v=V9XOtd-XY9kQ (12.04.2021).
● Nasiłowska A., Alegoria, alegoryczność, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, Ossolineum, Wrocław 1995, s. 19–24.
● Pitrus A., Sztuka komercji, „Tygodnik Powszechny. Dodatek: Film w tygodniku”, 2003, nr 22 [online:] https://www.tygodnikpowszechny.pl/sztuka-komercji-155693 (13.04.2021).
● Poprzęcka M., Akademizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980.
● Rynkiewicz B., Społeczeństwo jest niemiłe… literackie i muzyczne fanaberie Mister D.: wokół twórczości Doroty Masłowskiej, „Kultura rocka: słowo, dźwięk, performance”, nr 2, 2019, s. 503–516.
● Tuve R., Alegoria narzucona, przeł. R. Zimand [w:] w:] Alegoria, red. J. Abramowska, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2003, s. 75–91.
● Warszawa: odbudowana „Tęcza” obrzucona jajkami. „Wkrótce znowu spłonie” [online:] https://polskieradio24.pl/5/3/Artykul/1114184,Warszawa-odbudowana-Tecza--obrzucona-jajkami-Wkrotce-znowu-splonie (10.02.2020).
● Wasilewski B., Wideoklip: sztuka w pigułce, „Topos” 1996, nr 4, s. 70–71.
● Woźniakowski J., Kilka uwag o symbolu i alegorii, [w:] Ikonografia romantyczna, red. M. Poprzęcka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 33–65.
● Wrzochul-Stawinoga J., Obraz współczesnego społeczeństwa w utworach muzycznych Doroty Masłowskiej - Mister D., „Kultura, Społeczeństwo, Edukacja: czasopismo naukowej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu” 2018, nr 1, s. 253–272.
● Wycisk J.M., Teledysk - próba opisu zjawiska, „Przekazy i Opinie” 1988, nr 1–2, s. 111–129.

Date

2021.12.16

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rl.2021.137316
×