Humanities and Social Sciences

Meander

Content

Meander | Vol. 73 (2018) |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article discusses passages in the works of Greek and Roman writers, from Homer to the Church Fathers and Procopius, in which the seaside is a place of carefree play, those in which looking at the sea seems to have a good influence on the human mind, those in which walking on the shore is an opportunity for a philosophical dispute, and those in which pleasure is derived from being alone near the sea.

Go to article

Authors and Affiliations

Jan M. Kozłowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article shows how the Iliad is an object of creative reception by Callimachus in his sixth hymn, the "Hymn to Demeter".

Go to article

Authors and Affiliations

Annette Harder
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Rufinus, the author of erotic epigrams appearing in book 5 of the Palatine Anthology, remains a mysterious personage since scholars have divergent opinions on the period in which he lived. The article relates those discussions and analyses the contents and style of the poems, ten of which are translated here into Polish.

Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Tomasz Witczak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The Typhonomachia, the episode from Nonnus’ Dionysiaca, in which the poet forcefully depicts the commotion in the universe resulting from the monster’s efforts to subdue Zeus and other gods, is here translated into Polish with a concise introduction and notes.

Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Kryńska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The poems opening the second and third book of Martial’s epigrams are printed here in Joanna Stadler’s Polish translation, with notes and a short introduction.

Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Stadler
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Agata Łuka’s free Polish translation of a passage of Petronius.

Go to article

Authors and Affiliations

Agata Łuka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article analyses Tacitus’ description of Petronius’ suicide (Ann. XVI 18–19).

Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Kłos
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article traces the origin of legends concerning Julian the Apostate’s death and the fate of his body, appearing in such works as The Golden Legend and Boccaccio’s De casibus virorum illustrium.

Go to article

Authors and Affiliations

Beata Spieralska-Kasprzyk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This paper focuses on the magnum opus of the well-known Greek writer Nikos Kazantzakis (1883–1957), The Odyssey, which even in the author’s country is still astonishingly neglected due to its complexity and obscure language. First published in 1938, in more than 30,000 seventeen-syllable verses, the work describes the subsequent history of Homer’s Odysseus who after killing the suitors, bored with life in Ithaca, sets out on a quest for metaphysical transcendence. Attention is given not only to the reinterpretation of the Homeric hero who becomes the alter ego of the writer, but to a larg extent also to the successive phases of metamorphoses of the epic poem’s protagonist. As it turns out, the latter-day Odysseus, negating everything and yet not ceasing to fight, on his way goes through three stages proposed by the Danish philosopher Søren Kierkegaard (1813–1855): the aesthetic, the ethical, and the religious.

Go to article

Authors and Affiliations

Michał Bzinkowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

A history of Russian translations of Aristophanes’ comedies, with a deeper analysis of those produced by Adrian Piotrovsky (1898–1937).

Go to article

Authors and Affiliations

Olga Śmiechowicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

A review of Jerzy Danielewicz’s Antologia liryki hellenistycznej, an anthology that not only makes Hellenistic poetry accessible for Polish readers, but also supplies a critical text and, thanks to the introduction and commentaries, is an important contribution to studies of that literary period.

Go to article

Authors and Affiliations

Jan Kwapisz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

A review of Filip Taterka’s Polish translation of the preserved fragments of Manetho’s History of Egypt.

Go to article

Authors and Affiliations

Marcin Janus
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

An account of the conference organised by the Ancient History Committee of the Polish Historical Society in Poznań on 20–22 September 2017.

Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Balbuza

Instructions for authors

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. W „Meandrze” zamieszczane są wyłącznie oryginalne, niepublikowane artykuły, tłumaczenia, utwory literackie, recenzje i wspomnienia. Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres redakcji w postaci elektronicznej, jako załącznik do wiadomości e-mail lub na płycie CD/DVD. Przyjmiemy jednak również maszynopisy i rękopisy. W przypadku greki sugerujemy użycie czcionki Unicode. Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Autor otrzymuje egzemplarz autorski „Meandra” i wersję elektroniczną swojej publikacji (plik pdf). Choć może się to wydawać oczywiste, przypominamy o konieczności podania adresu do korespondencji z autorem (sugerujemy adres e-mail).

2. Cytaty z opracowań powinny być zawarte w cudzysłowie, słowa obcojęzyczne i cytaty łacińskie zaznacza się kursywą, greckie nie wymagają dodatkowego wyróżnienia. Obszerniejsze cytaty (łacińskie, greckie i tłumaczenia) należy umieścić w osobnym akapicie, zapisanym mniejszą czcionką (bez cudzysłowu). Przypisy powinny znajdować się pod głównym tekstem. W głównym tekście należy unikać skrótów i cyfr. Dołączenie streszczeń po angielsku i po łacinie będzie mile widziane.

3. Adresy bibliograficzne powinny być zawarte w przypisach, w następującej formie:

Th. A. Schmitz, Moderne Literaturtheorie und antike Texte. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, s. 126–154.

M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, przeł. J. Schwakopf, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 424–440.

K. Kumaniecki, Nad prozą antyczną, [w:] O sztuce tłumaczenia, oprac. M. Rusinek, Wrocław 1955, s. 99–109.

M. Campbell, Three Notes on Alexandrine Poetry, Hermes 102, 1974, s. 38–46.

Nazwę wydawnictwa można pominąć w przypadku książek wydanych ponad 50 lat temu. Należy unikać skrótów „n.”, „nn.”, precyzyjnie określając przedział stron lub wersów. Jeśli ułatwi to lekturę, po „op. cit.” należy wskazać przypis: Schmitz, op. cit. (zob. wyżej, przyp. 3), s. 91–99, lub podać skrócony tytuł zamiast „op. cit.”

4. Odnośniki do autorów starożytnych powinny być podane w rozsądnie skróconej formie, w sposób ogólnie przyjęty:

Hom. Il. I 1; Pind., fr. 58 Snell-Maehler; Soph. Oed. Col. 103; Pl. Men. 70 b – 73 c; Aristot. Metaph. IV 1007 a 21–26; Cic. De or. III 93–95; Quint. Inst. VIII 6, 44.

Additional info

"MEANDER" online

Baza CEEOL (do 2016 roku, nieuaktualniana):

http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1030

W Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych Muzeum Historii Polski dostępne są spisy treści z lat 1946-2008:

http://www.bazhum.pl/bib/journal/290/

Facebook:

Meander

This page uses 'cookies'. Learn more