Details

Title

Il confine e il mare. Dispositivi di creazione letteraria nella macchina poietica di Enrico Morovich

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Di Nunzio, Novella : Vilniaus Universitetas, Vilnius

Authors

Keywords

exile ; border ; Mediterranean sea ; humor ; symmetrical logic

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

15-27

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Bibliography

1. BACHTIN, M. M. (1979): “Autor i geroj v èstetičeskoj dejatel’nosti”, in ID.: Èstetika slovesnogo tvončestva, pod redaktsiyey S. G. Bočarov/S. S. Averincev, Iskusstvo, Moskva, 9–192.
2. ID. (1988): “L’autore e l’eroe nell’attività estetica”, in: ID.: L’autore e l’eroe. Teoria letteraria e scienze umane, a cura e trad. it. di C. STRADA JANOVIČ, Einaudi, Torino, 5–187.
3. BELLABARBA, M. (2014a): L’impero asburgico, Il Mulino, Bologna.
4. ID. (2014b): “Un impero multinazionale nella guerra delle nazioni. Lo strano caso dell’impero asburgico”, Studium, 110/6, 830–840.
5. BORONI, C. (2015): “Prefazione” a: MOROVICH, E.: I racconti per il “Giornale di Brescia”, a cura di C. BORONI, La Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori, Brescia, 13–57.
6. CIMADOR, G. (2018): “Bruno Maier: forme, categorie, aspetti del comico”, Archeografo Triestino, Serie IV, vol. LXXVIII (CXXVI della Raccolta), Trieste, 179–253.
7. D’ALESSANDRO, L. (2014): Mediterraneo crocevia di storia e culture: un caleidoscopio di immagini, Harmattan Italia, Torino.
8. MATTE BLANCO, I. (1975): The unconscious as infinite sets. An essay in bi‑logic, Duckworth, London.
9. MATVEJEVIĆ, P. (2006): Breviario del Mediterraneo, trad. it. di S. Ferrari, Garzanti, Milano.
10. MOROVICH, E. (1981a): Cronache vicine e lontane, San Marco dei Giustiniani, Genova.
11. ID. (1981b): La nostalgia del mare, Unimedia, Genova.
12. ID. (1985): Racconti di Fiume e altre cose, Compagnia dei Librai, Genova.
13. ID. (1988): Miracoli quotidiani, Sellerio, Palermo.
14. ID. (1994): Un italiano di Fiume, Rusconi, Milano.
15. ID. (2014): “Per una storia di Fiume”, Fiume. Rivista di studi adriatici, 29, 3–30.
16. MOROVICH, E./ VERDINO, S. (1990): Intervista a Enrico Morovich. Realizzata dal professor Stefano Verdino 21 novembre 1990, a cura della Provincia di Genova, Fondazione Mario Novaro, s.n., Genova, I: https://www.youtube.com/watch?v=MUQxNu7v2L8&t=290s; II: https://www. youtube.com/watch?v=4Rc1PI7L2_A; III: https://www.youtube.com/watch?v=YkWN9- sYE7rk; IV: https://www.youtube.com/watch?v=ebQybG9MjcA&t=9s.
17. ROMBI, B. (1997): Morovich oltre i confini, Editrice Liguria, Savona.
18. STELLI, G. (a cura di) (2006): Fiume, crocevia di popoli e culture, Atti del convegno internazionale, Roma, 27 ottobre 2005, Società di studi fiumani, Roma.

Date

2021.05.20

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.137031

Source

Kwartalnik Neofilologiczny; 2021; No 1; 15-27

Aims and scope

„Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym obiegu naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej anglistyki, germanistyki, romanistyki oraz italianistyki.

Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.

„Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Forma papierowa i elektroniczna ukazuje się w tym samym czasie. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.

W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w językach kongresowych takich jak: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.

Zadaniem "Kwartalnika Neofilologicznego" jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.

Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych i glottodydaktycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Editorial Board

Rada Redakcyjna

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Dario Prola (zastępca przewodniczącego/deputy chairman, Warszawa)

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa)

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Anna Małgorzewicz (Wrocław),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)

Abstracting & Indexing

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×