Details

Title

Sulla ricezione e le traduzioni italiane di Italia di Maria Konopnicka

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Amenta, Alessandro : Università Di Roma “Tor Vergata”, Roma

Authors

Keywords

Maria Konopnicka ; Italia ; poetry translation ; literary reception

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

43-56

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Bibliography

1. A. C. (1930): recensione a: M. Konopnicka, Italia. Liriche, Istituto per l’Europa Orientale, Roma 1929, Bollettino della Società Pro Coltura Femminile, 14 maggio, 14.
2. AGOSTI GAROSCI, C. (1926): “Il fascino poetico dell’Italia e Maria Konopnicka”, La Vita Italiana, XIV/CLIX, 245–260.
3. AGOSTI GAROSCI, C. (1929): “Maria Konopnicka e le sue liriche Italia”, Rivista di Letterature Slave, IV/II–III, 176–193.
4. BERSANO BEGEY, M. (1953): Storia della letteratura polacca, Nuova Accademia, Milano.
5. BERSANO BEGEY, M. (1954): “Lettere di Maria Konopnicka ad Attilio Begey”, Ricerche Slavistiche, III, 293–299.
6. BERSANO BEGEY, M. (a cura di) (1965): Le più belle pagine della letteratura polacca, Nuova Accademia Editrice, Milano.
7. BERSANO BEGEY, M. E M. (1949): La Polonia in Italia. Saggio bibliografico 1799–1948, Rosenberg e Sellier, Torino.
8. BILIŃSKI, B. (1963): Maria Konopnicka e le sue liriche “Italia”, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław.
9. BILIŃSKI, B. (1970): “Due incontri di Maria Konopnicka a Porta Pia”, Strenna dei Romanisti, XXXI, 52–60.
10. BILIŃSKI, B. (1972): “Nad antykiem i “Italią” Marii Konopnickiej”, in: TOKARZÓWNA, K. (red.): Maria Konopnicka, LSW, Warszawa, 38–81.
11. CASCIOLI, L. (2004): La poesia di Roma, Il Parnaso, Roma 2004.
12. COSTA, G. (1920): recensione a: M. Konopnicka, Italia, I Gioielli dell’Eroica, Milano 1919, Bilychnis, XVI, 240–241.
13. CZAPCZYŃSKI, T. (1957): Tułacze lata Marii Konopnickiej, Zakład im. Ossolińskich, Łódź.
14. DAMIANI, E. (1929): recensione a: M. Konopnicka, Italia. Liriche, Istituto per l’Europa Orientale, Roma 1929, Leonardo, V/9, 248–249.
15. DAMIANI, E. (1941): Gli studi polonistici in Italia tra la prima e la seconda guerra mondiale, Tipografia Consorzio Nazionale, Roma.
16. DICKSTEIN WIELEŻYŃSKA, J. (1936): “Maria Konopnicka. La poetessa polacca dell’Italia”, L’Europa Orientale, XVI/1–2, 65–68.
17. FABER‑CHOJNACKA, A./ GÓRA, B. (1986): Bibliografia przekładów utworów Marii Konopnickiej za lata 1879–1979, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
18. GERDE (pseud.) (1920), “Le cronache: la letteratura”, Noi e il mondo, X/9, 8.
19. JAWORSKA, K. (2011): “Alterità e identità. L’Italia di Maria Konopnicka”, in: DE GENNARO, P. (a cura di): L’Italia nelle scritture degli altri, Trauben, Torino, 79–93.
20. KŁOS, A. (2011): “Fatalità i Tempeste Ady Negri w przekładzie Marii Konopnickiej”, Przekładaniec, 24, 111–127.
21. KONOPNICKA, M. (1901): Italia, Gebethner i Wolff, Warszawa.
22. KONOPNICKA, M. (1911): Italia, Gebethner i Wolff, Warszawa.
23. KONOPNICKA, M. (1915): Poezje. Wydanie zupełne, krytyczne, CZUBEK, J. (red.): vol. IV, Gebethner i Wolff, Warszawa‑Lublin‑Łódź‑Kraków.
24. KONOPNICKA, M. (1916): “Italia”, L’Eroica, VI/I–IV, 93–97.
25. KONOPNICKA, M. (1919): “Italia”, COZZANI, E. (a cura di): I Gioielli dell’Eroica, Milano 1919.
26. KONOPNICKA, M. (1925): “Un’altra mattinata a Venezia, Invocazione sulle soglie d’Italia, Dogali”, trad. M. e L. Loret, E. Cozzani, I nostri Quaderni, II/VI, 182–184.
27. KONOPNICKA, M. (1927): “Incanto, Nella sagrestia di Murano, In San Michele (di Pavia), La lancia di Orlando, Nella Certosa (di Firenze), Giotto, La Madonna Sistina, Al mare!..., Ecco la mia barca…, Prima della tempesta, Notte a Nervi, Bagnasco, Molo Lucedio, Certosa di S. Martino, Sul Gianicolo, Villa Wolkonski, Nell’antica abside, Nelle logge”, trad. C. e C. Garosci, I nostri Quaderni, IV/VIII, 78–90.
28. KONOPNICKA, M. (1929a): “Sonetti italiani”, trad. C. Agosti Garosci e C. Garosci, Rivista di Letterature Slave, IV, 254–263.
29. KONOPNICKA, M. (1929b): “Italia (Liriche)”, trad. C. Agosti Garosci e C. Garosci, Rivista di Letterature Slave, V, 327–358.
30. KONOPNICKA, M. (1929c): Italia. Liriche, versione in prosa e introduzione di C. Agosti Garosci e C. Garosci, Istituto per l’Europa Orientale, Roma.
31. KONOPNICKA, M. (1930): “Chiaia”, “Punta Campanella”, trad. C. Agosti Garosci e C. Garosci, in: PARPAGLIOLO, L. (a cura di) Italia (negli scrittori italiani e stranieri), vol. 3: Campania, Morpurgo, Roma, 81 e 234.
32. LO GATTO, E. (1928): “Una poetessa polacca”, La Stampa, 20 agosto, 3.
33. LO GATTO, E. (1929): “L’Italia nelle letterature slave II”, Nuova Antologia, LXIV/1381, 327–346.
34. MARCHESANI, P. (1994): “Cinquanta anni di studi polonistici in Italia (1940–1990)”, in: BROGI BERCOFF, G./ DELL’AGATA, G./ MARCHESANI, P./ PICCHIO, R. (a cura di): La slavistica italiana. Cinquant’anni di studi (1940–1990), Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 271–338.
35. MAMMUCARI, R. (2006): Napoli. Il paradiso visto dall’inferno, LER, Napoli.
36. MAGNONE, L. (2011): Maria Konopnicka. Lustra i symptomy, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
37. MARCENARO, G. (a cura di) (1992): Viaggio in Liguria, Sagep, Genova 1992.
38. MAVER, G. (1929): “Maria Konopnicka”, I Libri del Giorno, XII/12, 757–758.
39. M. B. (1925): “Cristina Agosti Garosci: L’Italia nei versi di una poetessa polacca, Marya Konopnicka”, Bollettino della Società Pro Coltura Femminile, 7–8–9, 3–4.
40. MURRY, J. M. (1923): “Classical Translations”, in ID.: Pencillings: Little Essays on Literature, Collins, London, 128–137.
41. POLLAK, R. (1926), “Polonica włoskie”, Przegląd Współczesny, V/XII, 471–476.
42. POLLAK, R. (1929), “Italia i my. Konopnicka po włosku”, Kurier Poznański, 14 agosto, 8.
43. PETITTO, R. R. (1930): “Italia di Maria Konopnicka”, Costruire, VII/1, 89–90.
44. PŁASZCZEWSKA, O. (2008): “La Figlia di Iorio nella versione di Maria Konopnicka”, Romanica Wratislaviensia, LV, 79–85.
45. PŁASZCZEWSKA, O. (2017): Włoskie divertimento. Szkice komparatystyczne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
46. Rivista di Bergamo (1935), XIV/10, 393.
47. RYGIER, M. (1902): “Maria Konopnicka nel suo giubileo (con ritratto)”, Nuova Antologia, CLXXXVI/741, 107–114.
48. ZIĘBA, M. (1987): “O wydaniach poezji Marii Konopnickiej (szkic informacyjny)”, in: BIAŁEK, J. Z./ JAROWIECKI, J. (red.): Maria Konopnicka w siedemdziesięciopięciolecie zgonu, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 129–146.

Date

2021.05.20

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.137033

Source

Kwartalnik Neofilologiczny; 2021; No 1; 43-56

Aims and scope

„Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym obiegu naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej anglistyki, germanistyki, romanistyki oraz italianistyki.

Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.

„Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Forma papierowa i elektroniczna ukazuje się w tym samym czasie. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.

W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w językach kongresowych takich jak: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.

Zadaniem "Kwartalnika Neofilologicznego" jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.

Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych i glottodydaktycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Editorial Board

Rada Redakcyjna

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Dario Prola (zastępca przewodniczącego/deputy chairman, Warszawa)

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa)

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Anna Małgorzewicz (Wrocław),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)

Abstracting & Indexing

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×