Humanities and Social Sciences

Rocznik Pedagogiczny

Content

Rocznik Pedagogiczny | 2015 | Tom 38 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In this text are shown the chosen specific manifestations of rhetoric used by
Go to article

Authors and Affiliations

Maria Czerepaniak-Walczak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This essey presents results of short survey. It presents situation of PhD of
Go to article

Authors and Affiliations

Ewa Bochno
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In my paper, I analyse passion in the context of lifelong human development.
Go to article

Authors and Affiliations

Sylwia Jaskulska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Talking about my connection to the world of art, both as a recipient and creator,
Go to article

Authors and Affiliations

Aleksander Cywiński

Instructions for authors

Zalecenia edytorskie

Prosimy o przyjęcie następującego schematu edycji tekstu:

Imię Nazwisko

Afiliacja

Tytuł: Times New Roman 12, bold.

Tekst podstawowy: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5.

Cytowania: Przywoływane fragmenty tekstów źródłowych prosimy zaznaczać przez cudzysłów. Wypowiedzi osób badanych, analizowane wypowiedzi prasowe lub internetowe prosimy zaznaczać kursywą.

Przypisy: Dół strony, Times New Roman 10, interlinia 1. Tytuły cytowanych prac: kursywa. Np.

1 M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 3.

Bibliografia na końcu tekstu:

Dudzikowa M., Ku sprawstwu, współpracy i refleksyjności poprzez ich doświadczanie w edukacji szkolnej. Brunerowskie przesłanie w praktyce, [w:] Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, red. M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Śliwerski B., Wielopragmatyczność w ponowoczesnej myśli pedagogicznej, „Rocznik Pedagogiczny” 2008, t. 31.

Przy cytowaniach źródeł internetowych prosimy o podanie daty dostępu:
[dostęp: dd.mm.rrrr]

Streszczenie i słowa kluczowe

Warunkiem opublikowania tekstu jest przekazanie redakcji krótkiego streszczenia w języku angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem i słowami kluczowymi według wzoru:

This page uses 'cookies'. Learn more